Alle nyhetssaker

Illustrasjon av sosialt entreprenørskap

Korte kurs våren 2024

Introduksjon til erfaringskonsulentrollen | Brukerstyrt evaluering | Brukerinvolvering i forskning. I samarbeid med Kompetansesenter…
Les mer
1 2 3