Nå kan du søke opptak til utdanning studieåret 2024-25

Fra 20. mars kan du søke opptak til utdanning i sosialt entreprenørskap og utdanning for erfaringskonsulenter studieåret 2024/2025. Ordinær søknadsfrist er 15. april. Du kan likevel sende inn søknader fram til 1. august. Sender du inn søknaden etter 15. april, havner du på venteliste.

Sosialt entreprenørskap med mulighet for oppmøte i Trondheim og Steinkjer

Utdanning i sosialt entreprenørskap er på 60 studiepoeng kan kan tas heltid eller deltid. Utdanningen består av 50% teorifag og 50% praktiske fag. Alle utdanningene våre er hybride, det vil si at undervisningen foregår på nett samtidig som man har mulighet til å møte opp i klasserom.

Les om utdanning i sosialt entreprenørskap og søk opptak

Utdanning for erfaringskonsulenter med mulighet for oppmøte i Trondheim, Kristiansand og Hamar

Også utdanningen for erfaringskonsulenter gir 60 studiepoeng, og kan tas på hel- eller deltid. Alle utdanningene våre er hybride, det vil si at undervisningen foregår på nett samtidig som man har mulighet til å møte opp i klasserom.

Nytt av året er at vi har fått studieplasser også i Innlandet, i tillegg til Trøndelag og Agder. Alle følger den samme undervisningen, og man har mulighet til oppmøte lokalt i Trøndelag, Agder og Innlandet. Mer informasjon om Innlandet kommer.

Studer fra hvor du vil

Siden undervisningen er på nett, kan du studere fra hvor du vil. Hvert semester er det 3 samlinger hvor vi oppfordrer til fysisk oppmøte: 1 oppstartsamling og 2 ukesamlinger. Bor du utenfor Trøndelag, Agder og Innlandet deltar du på samling i Trondheim, eventuelt på nett. I søknadsportalen velger du da heltid eller deltid med samlinger i Trondheim.

På utdanningen for erfaringskonsulenter har du følgende alternativer når du søker opptak fra studieåret 2020/2025:

  • Trøndelag (Trondheim) heltid eller deltid
  • Agder (Kristiansand, ROM-Agder), heltid eller deltid
  • Innlandet (Hamar, Sagatun Recovery), heltid eller deltid

Les om utdanningen for erfaringskonsulenter og søk opptak