Erasmus+ | SEKEHE

SEKEHE står for Structural Embedding of Knowledge by Experience in Higher Education through process of co-creation. På norsk:
Systematisk innarbeidelse av brukererfaring i høyere utdanning gjennom samskapning.

Prosjektet er finansiert av Erasmus+, og er et samarbeid mellom ulike aktører/utdanningsinstitusjoner fra Belgia, Italia, Norge og Tsjekkia. I KBT Fagskole er det i hovedsak Karl Johan Johansen og Vebjørn Ørsjødal som jobber med SEKEHE.

Logo Erasmus +

Prosjektmål

SEKEHE går over tre år. Prosjektet har som mål å i høyere grad inkludere brukererfaring som støtte til studenter i høyere utdanning.

De neste årene skal vi jobbe med å:

  • Utvikle og legge til rette for samlæringsaktiviteter av brukereksperter (fra høyre utdanning) samt systematisk innarbeide deres kunnskap i læreplanen
  • Fremme læringsmiljø gjennom å skape formater for/til støtte for brukereksperter og undervisere for nåværende studenter i sårbare situasjoner
  • Utvikle lokale og transnasjonale metodiske/rammeverk for systematisk innarbeidelse av brukererfaring i høyere utdanning

Prosjektpartnere:

Nyheter om SEKEHE

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Logo Erasmus +