HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING FOR
ERFARINGSKONSULENTER
innen psykisk helse og rusarbeid

Bilde fra klasserom

Studenter i Kristiansand (bilde)

KBT Fagskole tilbyr er en høyere yrkesfaglig utdanning som gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring i å hjelpe og styrke andre. Målet for utdanningen er å kvalifisere personer med erfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å kunne anvende sine erfaringer i arbeid med andre tjenestemottakere.

Undervisningen foregår hybrid, dvs. at du kan velge å følge den digitalt fra der du måtte befinne deg, eller møte fysisk i et klasserom. Fra høsten 2024 har vi fire studiesteder for erfaringskonsulentutdanningen:

Om du bor andre steder i landet, kan du delta på samlinger i Trondheim eller på nett. Du kan altså studere hos oss uansett hvor du bor i landet.

Praktisk studentinfo

Opptak studieåret 2024/25: Søknadsskjema ligger tilgjengelig fra 1. februar. Søknadsportalen åpner 20. mars. Ordinær søknadsfrist er 15. april. Du kan likevel sende søknader helt til 1. august.

Studiestart høsten 2024 er 19. august.

Utdanning for erfaringskonsulenter har undervisning mandager og torsdager

STUDENTER OM UTDANNINGEN

Jeg har vært på leting etter et slikt tilbud noen år, uten å finne noe. Så dukket fagskolen opp! Det er et spennende tilbud, og akkurat det jeg ønsker å gjøre.

På studiet lærer vi å få et mer ryddig forhold til profesjonen som erfaringskonsulent. Å få en avklart rolle til sin egen erfaring. For det handler jo også om levd liv. For noen kan det også være tøft å møte andres historie. Det får vi trening i her.

Jeg får brukt teorien jeg lærer her når jeg er ute i praksis.​

Linda Hamsun (bilde)

Linda

Anonym student

Elizabeth, student ved fagskolen (bilde)

Elizabeth