HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING FOR
ERFARINGSKONSULENTER

KBT Fagskole tilbyr er en høyere yrkesfaglig utdanning som gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring i å hjelpe og styrke andre. Målet for utdanningen er å kvalifisere personer med erfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å kunne anvende sine erfaringer i arbeid med andre tjenestemottakere.

Undervisningen foregår hybrid, dvs. at du kan velge å følge den digitalt fra der du måtte befinne deg, eller møte fysisk i et klasserom. Fra høsten 2023 har vi to studiesteder for erfaringskonsulentutdanningen: Trondheim (hovedkontor) og Kristiansand (desentralisert).

Nyttige datoer for deg som starter til høsten

17. august: Test av Zoom-pålogging
21. august: Studieoppstart
Uke 36 og 44: samling
Uke 38: Oppstart praksis

Undervisning; mandager og torsdager

NB: Oppmøte hos Lånekassen blir registrert etter oppstart.

STUDENTER OM UTDANNINGEN

Jeg har vært på leting etter et slikt tilbud noen år, uten å finne noe. Så dukket fagskolen opp! Det er et spennende tilbud, og akkurat det jeg ønsker å gjøre.

På studiet lærer vi å få et mer ryddig forhold til profesjonen som erfaringskonsulent. Å få en avklart rolle til sin egen erfaring. For det handler jo også om levd liv. For noen kan det også være tøft å møte andres historie. Det får vi trening i her.

Jeg får brukt teorien jeg lærer her når jeg er ute i praksis.​

Linda Hamsun (bilde)

Linda

Anonym student

Elizabeth, student ved fagskolen (bilde)

Elizabeth