Samling uke 42

Posted on 19. oktober 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

KBT Fagskole har holdt høstsemesterets andre samling og denne gangen med mulighet om fysisk oppmøte. Dette var vi på fagskolen veldig spent på ettersom det var vårt første fysiske undervisningsopplegg siden oppstarten i august. Vi er glade for de studentene som vi har møtt og at så mange deltok. Vi har fått inntrykk av at […]

Retningslinjer for smittevern ved KBT Fagskole

Posted on 5. oktober 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

Ansatte og studenter ved fagskolen skal følge de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet, som oppført på FHI sine nettsider. Vi oppfordrer ytterligere til å følge rådene som blir gitt av FHI vedrørende forebyggende tiltak. I tillegg gjelder egne regler for smittevern ved ankomst til undervisningsrommet hos KBT Fagskole. Egne regler blir kommunisert fra de […]

Stengt opptak høsten 2020

Posted on 30. september 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

Vi har fylt opp alle ledige studieplasser og har derfor stengt opptaket for studieåret 2020/2021. Vi vil rette en takk til alle som har sendt søknad og har vist interesse i Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. Neste mulighet for å søke opptak for studieåret 2021/2022 blir våren 2021. Informasjon om opptaksprosessen for […]

Oppstartsamling i Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag

Posted on 23. september 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

Onsdag 16. September deltok Karl Johan Johansen og Anne Hirrich på oppstartsamling i Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag. Dette er et initiativ fra Trøndelag fylkeskommune (TFK) som har blitt gitt overordnet forvaltningsansvar for høyere yrkesfaglig utdanning (hyu). Arena er en møteplass for fagskolene i Trøndelag hvor de kan dele hverandres erfaringer med drift […]

Karl Johan Johansen og Anne Hirrich

Vi har fått flere studieplasser høsten 2020!

Posted on 18. september 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

KBT Fagskole har fått tildelt ekstra studieplasser og vi har fortsatt et par plasser ledig. Det er mulig å søke frem til torsdag 24. september klokken 12.00 Send en åpen søknad til tora.leinan@kbtkompetanse.no eller ring 973 41 833 ved spørsmål. Det er få plasser og dermed første person til mølla! Vi gjør oppmerksom på at undervisningen […]

Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter

Posted on 27. mars 2020 by Tora Benedicte Leinan. Kategorier Informasjon.

Nettbasert studie. Studer der du er. Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid.  Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre.  Studiet starter 17. august […]

Læringsplattformen

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Utdanningen for erfaringskonsulenter er nå godkjent av NOKUT, og det tas sikte på oppstart høsten 2020. Det vil gjennomføres fortløpende opptak første året. Se nærmere informasjon nedenfor og på https://www.kbtmidt.no/ Læringsplattformen sørger for at kommunikasjon mellom fagskolen og den enkelte student samt studentene som klasse vil være enkelt, raskt og oversiktlig å finne frem til. […]

Ofte stilte spørsmål om skolen

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Hva koster det å være student på KBT Fagskole? Du må betale studieavgift på for tiden 580 kr. pr. semester. I tillegg kommer utgifter til litteratur og reiser/opphold til samlingene. Det er 8 samlinger samt en avslutningsamling. I dagens situasjon vil samlingene foregå digitalt over Internett. Fagskolen vil også seinere legge til rette for at […]

Opptak og søknad

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Søknadsfrist: Det er fortløpende opptak frem til 10. august 2020. Send søknad til: fagskole@kbtmidt.no Generelt Reglene for opptak til fagskoleutdanningen ved KBTs fagskole følger bestemmelsene fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. KBT praktiserer en liberal, men forsvarlig opptakspraksis. Begrunnelsen for en slik praksis er basert på prinsippet om retten til utdanning for alle, og […]

Om tilbyder og styret

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Organisasjonskart Styret Dagfinn Bjørgen Styreleder Håkon Steen Nestleder Audun Pedersen Styremedlem Astrid Weber Styremedlem Gustav Gundersen Styremedlem Bengt Erik Karlsson Styremedlem Hans Henrik Nørholm Styremedlem Renate Gust Waage Styremedlem (Studentrepresentant) Linda Hamsund Vara studentrepresentant