Karl Johan Johansen og Anne Hirrich

Vi har fått flere studieplasser høsten 2020!

Posted on 18. september 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

KBT Fagskole har fått tildelt ekstra studieplasser og vi har fortsatt et par plasser ledig. Det er mulig å søke frem til torsdag 24. september klokken 12.00 Send en åpen søknad til tora.leinan@kbtkompetanse.no eller ring 973 41 833 ved spørsmål. Det er få plasser og dermed første person til mølla! Vi gjør oppmerksom på at undervisningen […]

Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter

Posted on 27. mars 2020 by Tora Benedicte Leinan. Kategorier Informasjon.

Nettbasert studie. Studer der du er. Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid.  Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre.  Studiet starter 17. august […]

Læringsplattformen

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Utdanningen for erfaringskonsulenter er nå godkjent av NOKUT, og det tas sikte på oppstart høsten 2020. Det vil gjennomføres fortløpende opptak første året. Se nærmere informasjon nedenfor og på https://www.kbtmidt.no/ Læringsplattformen sørger for at kommunikasjon mellom fagskolen og den enkelte student samt studentene som klasse vil være enkelt, raskt og oversiktlig å finne frem til. […]

Ofte stilte spørsmål om skolen

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Hva koster det å være student på KBT-fagskole? Du må betale studieavgift på for tiden 580 kr. pr. semester. I tillegg kommer utgifter til litteratur og reiser/opphold til samlingene. Det er 8 samlinger samt en avslutningsamling. I dagens situasjon vil samlingene foregå digitalt over Internett. Fagskolen vil også seinere legge til rette for at studenter […]

Opptak og søknad

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Søknadsfrist: Det er fortløpende opptak frem til 10. august 2020. Send søknad til: fagskole@kbtmidt.no Generelt Reglene for opptak til fagskoleutdanningen ved KBTs fagskole følger bestemmelsene fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. KBT praktiserer en liberal, men forsvarlig opptakspraksis. Begrunnelsen for en slik praksis er basert på prinsippet om retten til utdanning for alle, og […]

Klage

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Rett til klage Følgende bestemmelser i Fagskolens forskrift gir rett til klage: § 2-1 og § 2-2 om opptak § 2-3 om godskriving og fritak § 3-3 om permisjon og tilrettelegging § 3-5 om tap av studieplass § 4-6 om tap av studieplass etter avsluttende vurdering og eksamen § 4-7 om trekk og forfall til […]

Omfang og organisering av studiet

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Utdanningen tilbys som heltid på ett år eller deltid på to år. Teoriemnene er lagt opp med tanken om at man enkelt kan velge å kun ta ett eller enkelte emne med istedenfor hele utdanningen. Dette vil gi studiepoeng for det/de aktuelle emner samt en karakterutskrift. Fagskolen tilstreber å gi studentene høy grad av fleksibilitet, […]

Læringsutbytte og studieplan

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid er et yrkesrettet utdanningstilbud som gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring i å hjelpe og styrke andre. I utdanningen blir brukerperspektivet sett på som likeverdig med faglig og vitenskapelig perspektiv. Overordnede læringsutbyttebeskrivelser Kunnskap Studenten: -har kunnskap om historiske tradisjoner og utviklingen […]