Første eksamen!

Posted on 13. november 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

Vi nærmer oss første eksamensinnlevering noensinne for KBT Fagskole! For oss som nyoppstartet fagskole er dette en milepæl. Mandag 16. november skal 47 studenter levere mappeeksamen, og det er en milepæl også for mange av studentene. For noen er det første eksamensoppgave noensinne, for andre den første på lang tid. Vi ønsker alle våre engasjerte […]

Samling uke 42

Posted on 19. oktober 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

KBT Fagskole har holdt høstsemesterets andre samling og denne gangen med mulighet om fysisk oppmøte. Dette var vi på fagskolen veldig spent på ettersom det var vårt første fysiske undervisningsopplegg siden oppstarten i august. Vi er glade for de studentene som vi har møtt og at så mange deltok. Vi har fått inntrykk av at […]

Retningslinjer for smittevern ved KBT Fagskole

Posted on 5. oktober 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

Ansatte og studenter ved fagskolen skal følge de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet, som oppført på FHI sine nettsider. Vi oppfordrer ytterligere til å følge rådene som blir gitt av FHI vedrørende forebyggende tiltak. I tillegg gjelder egne regler for smittevern ved ankomst til undervisningsrommet hos KBT Fagskole. Egne regler blir kommunisert fra de […]

Stengt opptak høsten 2020

Posted on 30. september 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

Vi har fylt opp alle ledige studieplasser og har derfor stengt opptaket for studieåret 2020/2021. Vi vil rette en takk til alle som har sendt søknad og har vist interesse i Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. Neste mulighet for å søke opptak for studieåret 2021/2022 blir våren 2021. Informasjon om opptaksprosessen for […]

Oppstartsamling i Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag

Posted on 23. september 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

Onsdag 16. September deltok Karl Johan Johansen og Anne Hirrich på oppstartsamling i Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag. Dette er et initiativ fra Trøndelag fylkeskommune (TFK) som har blitt gitt overordnet forvaltningsansvar for høyere yrkesfaglig utdanning (hyu). Arena er en møteplass for fagskolene i Trøndelag hvor de kan dele hverandres erfaringer med drift […]

Karl Johan Johansen og Anne Hirrich

Vi har fått flere studieplasser høsten 2020!

Posted on 18. september 2020 by Anne Hirrich. Kategorier Informasjon.

KBT Fagskole har fått tildelt ekstra studieplasser og vi har fortsatt et par plasser ledig. Det er mulig å søke frem til torsdag 24. september klokken 12.00 Send en åpen søknad til tora.leinan@kbtkompetanse.no eller ring 973 41 833 ved spørsmål. Det er få plasser og dermed første person til mølla! Vi gjør oppmerksom på at undervisningen […]

Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter

Posted on 27. mars 2020 by Tora Benedicte Leinan. Kategorier Informasjon.

Nettbasert studie. Studer der du er. Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid.  Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre.  Studiet starter 17. august […]

Læringsplattformen

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Ved KBT Fagskole benytter vi læringsplattformen Lifter. Ved hjelp av Lifter sørger vi for at kommunikasjon mellom fagskolen og studentene vil være enkelt, raskt, trygg og oversiktlig. Lifter er et viktig redskap i vår nettbaserte utdanning og gjør digital oppfølging og veiledning av studentene mulig. Oppgaver og innleveringer vil hovedsakelig leveres på Lifter, og lærere […]

Opptak og søknad

Posted on 10. april 2019 by Karl Johan Johansen. Kategorier Informasjon.

Søknadsfrist: Det er fortløpende opptak frem til 10. august 2020. Send søknad til: fagskole@kbtmidt.no Generelt Reglene for opptak til fagskoleutdanningen ved KBTs fagskole følger bestemmelsene fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. KBT praktiserer en liberal, men forsvarlig opptakspraksis. Begrunnelsen for en slik praksis er basert på prinsippet om retten til utdanning for alle, og […]