Kontakt oss


Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT

www.kbtkompetanse.no

Besøksadresse:
Sorgenfriveien 9
7031 Trondheim

Sentralbord KBT: +47 73 84 23 75
E-post til KBT: post@kbtkompetanse.no

Telefon KBT Fagskole: 973 41 833
E-post til KBT Fagskole: fagskole@kbtkompetanse.no

Bildet av bygningen - Sorgenfriveien 0
Du finner oss i 2. etasje i Sorgenfriveien 9
Nærmeste busstopp: Bratsbergvegen