Illustrasjonsbilde - MERSE

MERSE (Interreg)

Ansvarlige i KBT Fagskole: Karl Johan Johansen og en lærer i sosialt entreprenørskap
Varighet: 2023-2026
MERSE nettside (lenke)

Interregionalt prosjekt om sosialt entreprenørskap på bygda

For å bygge gode lokalsamfunn, trenger vi å ta i bruk lokale krefter. Offentlige tjenester kan sørge for mye, men ikke alt. Sosiale entreprenører som kjenner lokalsamfunnet og vet hvor skoen trykker, kan skape tilbud som supplerer de offentlige tilbudene. Nå skal vi studere forskjeller og likheter i sosialt entreprenørskap på landsbygda i Norge, Sverige, Finland, Island og Irland.

Vil gjøre det enklere å starte med sosialt entreprenørskap i distriktene

Drivkraften hos sosiale entreprenører, er ønsket om å gjøre en forskjell i samfunnet og bidra til utvikling i lokalsamfunnet. Målet med MERSE er å gjøre det lettere å starte og utvikle sosiale virksomheter på landsbygda.

MERSE er en forkortelse for “Business Models Empowering Rural Social Entrepreneurship – voicing the rural norm”. I prosjektet skal vi blant annet utvikle enkle, nyttige verktøy for å kunne skape sosiale virksomheter i områder hvor det er langt mellom folk.

Hvordan kan vi stimulere til flere sosiale entreprenørskap i bygdesamfunn?

I forstudien, BERSE, undersøkte vi hvordan sosialt entreprenørskap kan utforskes og stimuleres i distriktene. MERSE fortsetter med den samme tematikken. Prosjektet vil ha spesielt fokus på unges og kvinners muligheter til å bli involvert som sosiale entreprenører.

Prosjektleder for MERSE er Yvonne von Friedrichs, professor ved Mittuniversitetet. Hun sier at

“Når samfunnsfunksjoner sentraliseres, frsvinner de ofte fra mer perifere deler av en region. Det er da lokale tiltak kan skape muligheter for spesielt unge og kvinner til å bo i distriktene som gründere, eller for de som tidligere har flyttet. Så det å støtte oppstarten av en bedrift på landsbygda kan være avgjørende for å sette dem i stand til å flytte tilbake.”

(oversatt fra svensk)

Sammenligner Sverige, Finland, Island, Irland og Norge

Med det transnasjonale samarbeidet mellom Norge, Sverige, Finland, Island og Irland, kan forskerne utveksle og sammenligne kunnskap og erfaringer på tvers. Gjennom samarbeidet har vi mål om å utvikle kunnskap som legger til rette for sosialt entreprenørskap i områder hvor folk bor spredt. Denne kunnskapen håper vi kan føre til bedre muligheter for folk som ønsker å utvikle bærekraftige virksomheter og skape tjenester som gjør det enklere å bo og jobbe i distriktene.

Samarbeid fram til 2026

Prosjektet startet 1. juli 2023 og skal vare fram til 31. juni 2026. Pelle Persson, fra en av samarbeidspartnerne i prosjektet, sier:

“Vi ønsker å lære fra hverandre, og er overbevist om at det er mulig å finne nye løsninger på gamle utfordringer. Ved å involvere sosiale entreprenører, sivilsamfunnet, forretningsrådgivere og akademikere i ulike land, får vi en bred kunnskapsbase slik at vi kan identifisere “Best practice” i hvordan vi kan støtte denne industrien.”

Prosjektdeltakere

I tillegg til prosjektpartnerne under, vil prosjektet involvere flere aktører i hvert land. MERSE har følgende prosjektpartnere:

 • Mittuniversitetet (Sverige) med samarbeidspartnere:
  • Coompanion
  • Østersund kommune
  • Härjedalen kommune
  • Sundsvall kommune
  • Timrå kommune
 • KBT Fagskole (Norge)
 • Ruralia ved Helsingfors universitet (Finand)
 • Vestfjarðastofa (Island)
 • Údaras Na Gaeltachta (Irland)

MERSE er finansiert gjennom EU og Interreg-programmet Northern Periphery and Artic Programme (NPA).

Logo - MERSE