Læringsplattform Lifter

Lifter er et viktig redskap i fagskolens nettbaserte utdanning og gjør digital oppfølging og veiledning av studentene mulig. Oppgaver og innleveringer leveres på Lifter, og veiledere vil gi studentene tilbakemeldinger og vurderinger her. Videre blir det lagt ut pensum, annen relevant litteratur og lærematerial, samt forelesningsopptak. Kun personer som er registrert som student, underviser eller er ansatt ved KBT Fagskole får tilgang til Lifter.