Veien videre

Bli kjent med studenter som har fått jobb etter å ha studert på KBT fagskole.

Veronica fikk jobb etter å ha vært i praksis som student ved KBT Fagskole

Veronica Winther begynte å studere på utdanningen for erfaringskonsulenter høsten 2020.

Da hun var i praksis, opplevde hun at også medarbeiderne på praksisplassen fikk bruk for kunnskapen og perspektivene hun tok med seg fra teoriemnene.

Etter praksisperiode fikk hun tilbud om å fortsette å jobbe i den samme tjenesten, som erfaringskonsulent. I jobben ser hun at kombinasjonen av fagkunnskap og erfaringskunnskap bidrar til å gjøre tjenestene bedre. Som erfaringskonsulent har hun også opplevd å være en håpsbærer.

I videoen forteller hun også hvordan hun oppdaget fagskolen og hvordan hun opplevde studiehverdagen.

Vi ønsker henen lykke til videre i jobben!

Mickael har fått jobb som erfaringskonsulent i NAV

Mickael Sommerseth er en engasjert Tromsø-mann, som stadig har mange baller i luften. Han har engasjert seg i brukerorganisasjonen RIO og ønsker å hjelpe mennesker innen rus og psykiatri.

Mickael Sommerseth er en engasjert Tromsø-mann, som stadig har mange baller i luften. Han har engasjert seg i brukerorganisasjonen RIO og ønsker å hjelpe mennesker innen rus og psykiatri.

Mickael fikk høre om KBT fagskole for erfaringskonsulenter gjennom en i RIO, og begynte som student høsten 2020. Allerede før han er ferdigstudert ved fagskolen, har han begynt i jobb som erfaringskonsulent i NAV. Et brennende engasjement og støtte fra en IPS-veileder har hjulpet han dit han er i dag.

Å formidle tro og håp på at du kan komme deg videre etter å ha vært i en vanskelig situasjon, er noe av det Mickael ønsker å bidra med i den nye jobben. «Ting tar tid, til tider trengs tålmodighet», sier han.


Klasseromsundervisning (bilde)

Inger Marie jobber som erfaringskonsulent på Tronvik. Etter å ha fått A i sitt favorittfag ved KBT Fagskole, pedagogisk psykologi, jobber hun nå for å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi. Firda.no har intervjuet henne om hvordan hun har kommet dit hun er i dag (saken ligger bak betalingsmur)


Vi jobber fortløpende med å følge opp studentene etter fullført utdanning. Mens intervju planlegges, gjennomføres og bearbeides får du et kort utdrag her:

Tünde, student 2020-2021

Jeg er tilkallingsvikar ved Holt behandlingssenter i Tvedestrand. Jeg er også frivillig på ROM i Kristiansand.

Oda, student 2020-2021

Jeg jobber som erfaringskonsulent i 50 % stilling i FACT-team ung, bydel St. Hanshaugen i Oslo.

Nina, student 2020-2021

Jeg jobber som erfaringskonsulent i 75 % stilling vikariat på Ortun bofellesskap (psykiatrisk).

Morten, student 2020-2021

Jeg jobber som erfaringskonsulent og veileder i 60 % stilling på FRI i Kirkens Bymisjon.

Elizabeth, student 2020-2021

Jeg jobber som tilkallingsvikar på GLIMT Recoverysenter i Trondheim.