Tilbake til hovedsiden – utdanning for erfaringskonsulenter

Veien videre

Bli kjent med tidligere studenter ved utdanningen for erfaringskonsulenter som har fått jobb eller begynt på videre studier etter å ha studert ved KBT Fagskole


Kull 2 – 2021/2022

2. kull med fulltidsstudenter ble uteksaminert våren 2022. Under kan du se videointervju med to av dem. Der forteller de både om hvordan utdanningen har vært, og hvordan de har startet på veien videre med utdanningen i lomma.

Tobias ble oppringt av praksisplassen med jobbtilbud samme dag som kullet hadde avslutning

Tobias fikk høre om utdanningen for erfaringskonsulenter da han var frivillig på Ung Arena Oslo.

Nå har han fullført den høyere yrkesfaglige utdanningen ved KBT Fagskole. Samme dag som klassen hadde avslutning for studieåret, ble han oppringt av Ung Arena – med spørsmål om han ville ha jobb.

Iselin satser på både jobb og videre utdanning

Iselin Gerken Langeland fikk tilpasset jobben sin mens hun tok utdanningen for erfaringskonsulenter ved KBT Fagskole.

Hun fullførte studiet våren 2022, og for henne går veien videre både til ny jobb og videre studier: en bachelor i psykologisk helsearbeid.


Kull 1 – 2020/2021

Veronica fikk jobb etter å ha vært i praksis som student ved KBT Fagskole

Veronica Winther begynte å studere på utdanningen for erfaringskonsulenter høsten 2020.

Da hun var i praksis, opplevde hun at også medarbeiderne på praksisplassen fikk bruk for kunnskapen og perspektivene hun tok med seg fra teoriemnene.

Etter praksisperiode fikk hun tilbud om å fortsette å jobbe i den samme tjenesten, som erfaringskonsulent. I jobben ser hun at kombinasjonen av fagkunnskap og erfaringskunnskap bidrar til å gjøre tjenestene bedre. Som erfaringskonsulent har hun også opplevd å være en håpsbærer.

I videoen forteller hun også hvordan hun oppdaget fagskolen og hvordan hun opplevde studiehverdagen.

Vi ønsker henen lykke til videre i jobben!

Mickael har fått jobb som erfaringskonsulent i NAV

Mickael Sommerseth er en engasjert Tromsø-mann, som stadig har mange baller i luften. Han har engasjert seg i brukerorganisasjonen RIO og ønsker å hjelpe mennesker innen rus og psykiatri.

Mickael Sommerseth er en engasjert Tromsø-mann, som stadig har mange baller i luften. Han har engasjert seg i brukerorganisasjonen RIO og ønsker å hjelpe mennesker innen rus og psykiatri.

Mickael fikk høre om KBT fagskole for erfaringskonsulenter gjennom en i RIO, og begynte som student høsten 2020. Allerede før han er ferdigstudert ved fagskolen, har han begynt i jobb som erfaringskonsulent i NAV. Et brennende engasjement og støtte fra en IPS-veileder har hjulpet han dit han er i dag.

Å formidle tro og håp på at du kan komme deg videre etter å ha vært i en vanskelig situasjon, er noe av det Mickael ønsker å bidra med i den nye jobben. “Ting tar tid, til tider trengs tålmodighet”, sier han.


Klasseromsundervisning (bilde)

Inger Marie jobber som erfaringskonsulent på Tronvik. Etter å ha fått A i sitt favorittfag ved KBT Fagskole, pedagogisk psykologi, jobber hun nå for å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi. Firda.no har intervjuet henne om hvordan hun har kommet dit hun er i dag (saken ligger bak betalingsmur)


Vi jobber fortløpende med å følge opp studentene etter fullført utdanning. Mens intervju planlegges, gjennomføres og bearbeides får du et kort utdrag her:

Tünde, student 2020-2021

Jeg er tilkallingsvikar ved Holt behandlingssenter i Tvedestrand. Jeg er også frivillig på ROM i Kristiansand.

Oda, student 2020-2021

Jeg jobber som erfaringskonsulent i 50 % stilling i FACT-team ung, bydel St. Hanshaugen i Oslo.

Nina, student 2020-2021

Jeg jobber som erfaringskonsulent i 75 % stilling vikariat på Ortun bofellesskap (psykiatrisk).

Morten, student 2020-2021

Jeg jobber som erfaringskonsulent og veileder i 60 % stilling på FRI i Kirkens Bymisjon.

Elizabeth, student 2020-2021

Jeg jobber som miljøarbeider/erfaringskonsulent på GLIMT Recoverysenter i Trondheim.