Framføring i klasserom (bilde)

Erasmus+ | Samskaping og samundervisning i høyere utdanning 

Samundervisning (co-teaching) i høyere utdanning er relativt nytt. Noen universitet, høyskoler og høyere yrkesfaglige utdanninger begynner likevel å få erfaring med samundervisning. Ofte innen retninger som helse og sosial, psykologi og lignende.  

Deler erfaringer på tvers av Europa 

I prosjektet SEKEHE, som KBT Fagskole er en del av, har flere prosjektdeltakere sett god effekt av samundervisning gjennom flere år. Andre er i gang med å undersøke mulighetene samundervisning gir.  

SEKEHE er en forkortelse for det som på norsk blir “systematisk innarbeidelse av brukererfaring i høyere utdanning gjennom samskaping”. I september var det prosjektmøte i Trondheim, hvor KBT Fagskole var vertskap.  

Prosjektet er nå i slutten av arbeidspakke 1, hvor de har delt erfaringer rundt samundervisning. Et av spørsmålene har vært hvordan de kan bygge inn erfaringskunnskap i utdanningene.  

En gruppe mennesker i fargerike klær og hendene i været (bilde)
I september var både forskere, undervisere og erfaringskonsulenter/eksperter gjennom erfaring samlet i Trondheim.

Utforsker ulike forståelser for begrep som erfaringskompetanse 

På møtet skulle de blant annet dele erfaringer med samundervisning. Her kom det fram at prosjektpartnerne har mye å lære fra hverandre. Oppfatningen av hva erfaringskompetanse innebærer, viste seg for eksempel å være mer ulik enn de trodde. Til tross for at det hadde vært tema på et tidligere møte.  

Med prosjektpartnere fra 4 ulike land, er det både kulturelle og språklige forskjeller å undersøke videre i prosjektets kontekst. I SEKEHE-prosjektet benyttes begrepet “experts by experience” (eksperter gjennom erfaring). På møtet i Trondheim, var erfaringsmedarbeiderne med for å fortelle hvordan de jobber med samundervisning ved de ulike undervisningsinstitusjonene. Da kom det også fram at erfaringsmedarbeidere blir benyttet i ulik kontekst hos prosjektpartnerne.  

Photo voice som metode 

I SEKEHE-prosjektet har de benyttet photo voice som metode. Det er en metode hvor kunst møter forskning, og de bruker fotografi for å diskutere tema som er relevant for prosjektet.  

En av prosjektlederne, Jessica, sier hun synes det er en innovativ måte å jobbe på, som er nyttig om du vil ha sosial innvirkning og endring. Du kan nå et annet publikum enn i en ren artikkel. Med metoden visker du også vekk skillene mellom de ulike rollene, som forsker og erfaringsmedarbeider. Her blir alle fotografer, og er i likeverdige posisjoner.  

Les mer om prosjektet i den engelske saken, hvor vi har intervjuet prosjektlederne Jessica og Jakub.  

Polaroidbilder strødd utover et bord (bilde)
Photo voice er en innovativ metode hvor alle får rollen som fotograf
Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.