Bli kjent med utdanningen Sosialt entreprenørskap

Bli med på digitalt informasjonsmøte 30. mai

KBT Fagskole starter i samarbeid med Prios en ny utdanning i sosialt entreprenørskap, med oppstart august 2023.

Vi inviterer til et informasjonsmøte om utdanningen 30. mai klokken 10. Delta fysisk i klasserommet til KBT Fagskole* eller digitalt via Zoom (møtelink: https://us02web.zoom.us/j/88934577460 )

Studentopptak, karrieremuligheter og utdanningens innhold

Her får du høre om hva sosialt entreprenørskap er, kompetansebehov, karrieremuligheter, opptak/søknadsprosess samt om utdanningens oppbygning og innhold. På slutten av møtet åpner vi opp for spørsmål.

Kort presentasjon av utdanningen

Mange brenner for å gjøre en forskjell i samfunnet, og ser andre løsninger enn det som finnes i dag. En utdanning i sosialt entreprenørskap kan ruste deg til å realisere idéene dine.

 • 50% praktiske fag – lær fra etablerte sosiale entreprenører og jobb med et eget prosjekt
 • Hybrid undervisning – studer fra hvor du vil
 • Mulighet for fysisk oppmøte i Trondheim/Steinkjer
 • 60 studiepoeng
 • Studer heltid eller deltid
 • Opptak på bakgrunn av utdanning eller realkompetanse
 • Veiledning i grupper og mulighet til individuell veiledning

Emner

– Sosiale behov og sosiale foretak (teori)
– Sosiale entreprenører og profesjonalitet (teori)
– Rammer og strategier (teori)
– Praksisemne
– Prosjektemne

Se presentasjon av utdanningen på YouTube

Vi hadde et tilsvarende møte 28. april, og her kan du laste ned informasjonsmateriale

Ny utdanning i sosialt entreprenørskap – videopresentasjon og nedlastbart materiale

Her finner du informasjon om utdanningen i sosialt entreprenørskap

I august starter en ny, høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap ved KBT Fagskole. I videoen under, presenterer rektor Karl Johan fra KBT Fagskole og Bjørn Bratt fra Prios utdanningen. Her er det informasjon om hva sosialt entreprenørskap, hvem som kan søke på utdanningen og hvordan du søker.

Nytt informasjonsmøte 16. mai

Vi inviterer til et nytt informasjonsmøte om utdanningen 16. mai klokken 10. Delta fysisk i klasserommet til KBT Fagskole* eller digitalt via Zoom (møtelink: https://us02web.zoom.us/j/88934577460 ). På møtet kan du spørre om det du måtte lure på rundt utdanningen.

*Adresse: Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim. Vi holder til i 4. etasje.

Videopresentasjon av utdanningen

I videoen under forteller vi om den nye utdanningen. Se gjerne gjennom denne, eller les om studiet på nettsidene våre før møtet 5. mai.

Last ned presentasjonen (power-point)

Her kan du laste ned presentasjonen om utdanningen

Du kan også laste ned flyeren laget av Prios (PDF)

Ledig stilling: Erfaringskonsulenter (prosjektstilling)

Vil du jobbe som erfaringskonsulent i KBT Fagskole? Les videre

Søknadsfrist: 10.05.23  Søknad sendes inn i vår jobbportal.

KBT Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanningsinstitusjon lokalisert i Trondheim. Den ble opprettet som en del av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT. I dag er fagskolen et eget AS, og deler lokaler med øvrig virksomhet ved kompetansesenteret. Vi har også desentraliserte studieplasser i Kristiansand og på Steinkjer fra høsten 2023. 

KBT Fagskole tilbyr to høyere yrkesfaglige utdanninger: Erfaringskonsulent (60 studiepoeng) og Sosialt entreprenørskap (60 studiepoeng, samarbeid med Prios AS).  

I tillegg jobber vi med flere  forsknings- og utviklingsprosjekt, lokalt, regionalt og internasjonalt, som henger sammen med utdanningene vi tilbyr, eller ønsker å kunne tilby i framtiden. KBT Fagskole er i vekst, og i forbindelse med nye studier og videreutvikling av organisasjonen søker vi nå etter flere medarbeidere. 

Det er nå ledig to deltid prosjektstillinger som erfaringskonsulenter med snarlig tiltredelse. Stillingsprosenten og tiltredelsesdato avklares ved jobbintervju.

Arbeidsoppgaver

De som tilsettes må arbeide fleksibelt med flere oppgaver: 

 • Delta i undervisning 
 • Veiledning av studenter, enkeltvis og i grupper 
 • Delta i prosjektarbeid 
 • Representasjon 
 • Administrative oppgaver 
   

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper til deg som søker

 • Utdanning som erfaringskonsulent 
 • Egen- eller pårørende erfaring innenfor rus eller psykisk helse
 • Eventuelt også erfaring med entreprenørskap 
 • Evne til å reflektere rundt egen opplevelse og kunne se egne erfaringer i et større perspektiv. 
 • Vilje til å dele egne erfaringer på en konstruktiv måte i møte med ansatte og studenter 
 • Trygghet i møte med andre
 • Gode samarbeidsevner
 • Ønske om å jobbe i team på tvers av erfarings- og utdanningsbakgrunn
 • Innsikt i, eller erfaring med å jobbe i team
 • Være åpen for å motta veiledning
 • Være åpen for at stillingsinnholdet skal formes underveis 
 • Gode kommunikasjonsevner og høy grad av serviceinnstilling 
 • Kan bidra til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å utforme stillingsinnholdet. 
 • Mulighet til å delta i nybrottsarbeid inn KBT Fagskole sine fagområder. 
 • Opplæring og veiledning i forhold til arbeidsoppgaver. 
 • Mulighet til å gjøre en forskjell. 
 • En variert arbeidshverdag med varierte oppgaver. 
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 10.05.21.  Søknad sendes inn i vår jobbportal.

Arbeidsgiver: KBT Fagskole 
Arbeidssted: Sorgenfriveien 9, Trondheim 
Bransjer: Utdanning 
Oppstart: Etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Karl Johan. E-post: karl.johansen@kbtkompetanse.no.
Telefon: 950 82 226

Ledig stilling: Lærer/lektor innen sosialt entreprenørskap

Spennende, nyopprettet stilling ved et helt nytt studietilbud! Søknadsfrist: Snarest.
Søknad sendes inn i vår jobbportal.

Er du lærer/lektor med kompetanse innen sosialt entreprenørskap?

KBT Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanningsinstitusjon lokalisert i Trondheim. Den ble opprettet som en del av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling– KBT. I dag er fagskolen et eget AS, og deler lokaler med øvrig virksomhet ved kompetansesenteret. Vi har også desentraliserte studieplasser i Kristiansand og på Steinkjer fra høsten 2023. 

KBT Fagskole tilbyr to høyere yrkesfaglige utdanninger: Erfaringskonsulent (60 studiepoeng) og Sosialt entreprenørskap (60 studiepoeng, samarbeid med Prios AS). 

I tillegg jobber vi med flere  forsknings- og utviklingsprosjekt, lokalt, regionalt og internasjonalt, som henger sammen med utdanningene vi tilbyr, eller ønsker å kunne tilby i framtiden. KBT Fagskole er i vekst, og i forbindelse med nye studier og videreutvikling av organisasjonen søker vi nå etter flere medarbeidere. 
 
KBT Fagskole starter opp nytt studie innen sosialt entreprenørskap høsten 2023. I den forbindelse søker vi etter 2 lærere/lektorer i 80-100% med tiltredelse etter avtale.  

Arbeidsoppgaver

De som tilsettes må arbeide fleksibelt med flere oppgaver som vil bli fordelt etter kompetanse og erfaring: 

 •  Planlegge og lede undervisning 
 • Veiledning av studenter enkeltvis og i grupper 
 • Organisering og oppfølging av studenter i praksis 
 • Veiledning av studenter i prosjektarbeid 
 • Ansvar og samarbeid i forbindelse med desentraliserte studier 
 • Delta i utvikling og prosjektarbeid ved fagskolen 
 • Representasjon 
 • Administrative oppgaver 

Jobben kan innebære noe reising, både i og utenfor Norge. En av stillingene vil bli tildelt studielederansvaret for utdanningen sosialt entreprenørskap. 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper til deg som søker: 

 • Utdanning som lærer/lektor. 
 • Har nettpedagogisk utdanning, eller vil forplikte deg til å ta slik utdanning dersom du ansettes. 
 • Erfaring fra entreprenørskap, gjerne sosialt entreprenørskap. 
 • Trygghet i møte med andre, gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe i team på tvers av erfarings- og utdanningsbakgrunn. 
 • Innsikt i, eller erfaring med å jobbe i team. 
 • Være åpen for å motta veiledning. 
 • Være fleksibel og åpen for at stillingsinnholdet skal justeres underveis. 
 • Gode kommunikasjonsevner og høy grad av serviceinnstilling 
 • Kan bidra til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å utforme stillingsinnholdet. 
 • Mulighet til å delta i nybrottsarbeid inn KBT Fagskole sine fagområder. 
 • Opplæring og veiledning i forhold til arbeidsoppgaver. 
 • Mulighet til å gjøre en forskjell i samfunnet.  
 • Variert arbeidshverdag og -oppgaver 
 • Lønn etter avtale


 

Søknadsfrist: Snarest. Søknad sendes inn i vår jobbportal.

Arbeidsgiver: KBT Fagskole 
Arbeidssted: Sorgenfriveien 9, Trondheim 
Bransjer: Utdanning 
Tiltredelse: Etter avtale 

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Karl Johan. Epost: karl.johansen@kbtkompetanse.no

Informasjonsmøte om utdanningen Sosialt entreprenørskap – 28. april

Er du nysgjerrige på den nye høyere yrkesfaglige utdanningen Sosialt entreprenørskap? 28. april klokken 10-11.30 arrangerer vi et seminar om utdanningen.

Møtet arrangeres hybrid, og du kan velge mellom å komme til oss i Sorgenfriveien 9, Trondheim, eller å delta digitalt via Zoom. Møtet er åpent for alle, og du trenger ikke å melde deg på.

Link til møtet (Zoom):  https://us02web.zoom.us/j/89568921301

Mulig å sende inn søknad helt til 1. august

Den ordinære søknadsfristen for utdanningen er 15. april, men vi tar imot søknader helt fram til 1. august. Om du vuderer å søke på utdanningen, går det dermed helt fint å sende inn søknad etter at du har vært på seminaret.

Program

 • Presentasjon av utdanningen i sosialt entreprenørskap
  • Studiets oppbygning, innhold, eksamensform, teori, praksis og prosjektfag
 • Søknadsprosessen
  • Søknadsskjema, hvordan søke på utdanningen for erfaringskonsulenter via nettsiden www.kbtfagskole.no
 • Spørsmål og svar
  • Her vil vi svare på det du lurer på om utanningen etter beste evne

Det blir gjort opptak av presentasjonen, men ikke samtalene/spørsmål som blir stilt på webinaret.

Sosialt entreprenørskap?

Sosialt entreprenørskap fokuserer på å løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer, ved å utvikle og implementere innovative og bærekraftige forretningsmodeller. Sosiale entreprenører arbeider på en måte som ligner på forretningsdrift, men har som mål å skape sosial verdi, og ikke bare økonomisk fortjeneste.

Sosialt entreprenørskap kan være både ideelt og kommersielt. Det kan ha mange former, alt fra å etablere sosiale bedrifter, til å drive intraprenørskap i eksisterende organisasjoner, eller samarbeide med andre for å skape en større positiv påvirkning i samfunnet.

Nå kan du søke opptak for studieåret 2023/24

20. mars åpner opptaket til høyere utdanning i Norge. KBT Fagskole tilbyr 2 utdanningsretninger i studieåret 2023/24: Utdanning for erfaringskonsulenter og Utdanning i sosialt entreprenørskap. Ordinær søknadsfrist er 15. april kl. 23:59

HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING FOR
ERFARINGSKONSULENTER

Siden 2020 har KBT Fagskole hatt en høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter. Undervisningen foregår hybrid, det vil si at du kan velge mellom å delta fra klasserommet i Trondheim eller å delta digitalt. Utdanningen gir 60 studiepoeng, og du kan gå heltid over ett år, eller deltid over to år.

Fra høsten 2023 begynner vi også med en desentralisert modell i Agder, med 16 deltidsplaser. Studentene i Agder vil følge den samme hybride undervisningene som resten av studentene på studiet, og samtidig få mulighet til lokal oppfølging i Kristiansand.

Søknadsportalen for erfaringskonsulentutdanningen er nå åpen. I søknaden velger du om du søker heltid med samling i Trondheim, deltid med samling i Trondheim eller deltid desentralisert i Kristiansand. Uansett hvilken variant du velger, så kan du alltid delta på undervisning digitalt.

HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

Høsten 2023 starter KBT Fagskole en helt ny høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap. Også denne utdanningen har hybrid undervisning med mulighet for å delta fysisk i Trondheim eller digitalt. Utdanningen gir 60 studiepoeng, og kan tas heltid over 1 år eller deltid over 2 år.

KBT Fagskole får desentralisert utdanning for erfaringskonsulenter i Kristiansand 

Denne uka fikk vi nok en gladnyhet! KBT Fagskole får 16 deltidsplasser til en desentralisert utgave av utdanningen for erfaringskonsulenter i Agder. Studentene i Agder vil følge den samme hybride undervisningene som resten av studentene på studiet, og samtidig få mulighet til lokal oppfølging i Kristiansand. Nærmere informasjon kommer i løpet av våren.

God nyhet for psykisk helsearbeidet på Sørlandet  

«Det er veldig gode nyheter at KBT Fagskole har fått innvilget studieplasser i Agder. Jeg har fulgt utviklingen med bruk av erfaringskonsulenter siden 2009. De første som ble ansatt hadde ingen lett arbeidssituasjon. Heldigvis har det skjedd en betydelig utvikling i feltet siden den gang.  
 
Forskning har bekreftet at yrkesgruppen bidrar med håp for brukerne, samt mange typer innsikt for de som arbeider i helse og sosialtjenestene. Arbeidsgiver har gjennom årene blitt flinkere til å ivareta arbeidsgiveransvaret, og å forstå den store nytten erfaringskonsulentene har. Tidligere KBT Midt-Norge engasjerte seg i erfaringskonsulentenes, rolle, ve og vel, siden dag én.  
 
KBT Fagskole en relativ ny, men solid aktør som står støtt på all kunnskap og erfaring som er høstet gjennom årens løp i KBT. Det er derfor en god nyhet for det psykiske helsearbeidet på Sørlandet, at KBT Fagskole starter opp studietilbud fra høsten av. At det ble hele 16 plasser lover godt for utvikling av tjenestetilbud og bruken av erfaringskonsulenter på Agder
. »

Haakon Steen
Haakon Steen – nestleder i styret til KBT Fagskole og 2. nestleder i Mental Helse (Foto: privat)

Det sier Haakon Steen, som er nestleder i styret til KBT Fagskole, og fra Agder. Steen er også nestleder i Mental Helse, og det er ingen tvil om at engasjementet er på plass.  

Samarbeid med ROM-Agder viktig for det nye tilbudet 

Tidligere leder ved Rom-Agder, Anne-Marie Løland, er også fornøyd med å ha fått det nye tilbudet på plass. Hun har vært en ivrig pådriver for å få en desentralisert utgave av KBT Fagskole sin utdanning for erfaringskonsulenter i Agder, og sier:  

«Jeg har sett behovet for å «trygge» de som arbeider som erfaringskonsulenter på en bedre måte. I Agder har vi i mange år arbeidet for å få til en slik skole. Vi har prøvd å få til MB-skole, lik Bergen, og vi har hatt lang dialog med EX-IN skolen i Tysland. Jeg har fulgt med utviklingen av KBT Fagskole, og har fått stor tillit til det den står for

Bilde av Anne Marie Løland
Anne Marie Løland – tidligere daglig leder i Rom-Agder (Foto: Silje Margrethe/KBT)

Håper utdanningen kan bidra til tjenesteutvikling 

Løland fortsetter:  

«Vi er dypt takknemlige til Agder fylkeskommunen for denne tildelingen. Vi har vært i møte med dem og opplever at de forstod viktigheten av dette nye utdanningsløpet på feltet rus og psykisk helse

På spørsmålet “Hva håper du tilbudet kan bidra til i regionen?”, svarer hun 

«Jeg håper det kan bety at vi får til mye god tjenesteutvikling og at brukere og pårørende på dette feltet kan finne en bedre samhandlingsplattform enn tidligere. Erfaringskonsulenter skal ikke være brukermedvirkere, men delta i behandlingsteam som en bro til forståelse mellom de ulike perspektivene

Anne Marie har som nevnt vært en viktig brikke for å få dette på plass, og vi har spurt henne hva hennes og ROM-Agder sin funksjon vil være framover:  

«Min rolle fremover vil å være å forhandle frem gode praksisplasser. ROM-Agder vil være med å finne gode praksisveiledere og forberede avdelinger og ansatte som skal få en ny type studenter på denne nye rolleutøvelsen

Erfaringskonsulenter kan være en styrke inn i tjenestene 

Avslutningsvis sier Løland at 

«Jeg har arbeidet som sykepleier ved ulike institusjoner. Jeg har sett at jeg blir styrket i min rolle når jeg formidler en med personlig erfaring til å kommunisere på et felt jeg ikke har nok innsikt eller innlevelse. Vi har store utfordringer på helse og sosialfeltet fremover. Jeg har tro på at vi nå nettopp trenger å omdanne erfaringskunnskap til erfaringskompetanse og lytte mer til hva som virker både fra dem som er hjelpere og dem som skal hjelpes

Samarbeidet mellom Rom-Agder og KBT/KBT Fagskole går langt tilbake. På bildet er daværende daglig leder ved Rom-Agder, Anne Marie Løland og daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen, på en samling med de Regionale Brukerstyrte Sentrene, våren 2022. Bjørgen er også styreleder i KBT Fagskole. (Foto: Silje Margrethe/KBT)

Ambisiøs rektor  

Som vanlig har rektor Karl Johan Johansen vært en nøkkelperson og pådriver. Siste finpuss på søknaden til Agder Fylkeskommune, ble gjort på hurtigbåten mellom Trondheim og Brekstad. På vei til fagsamling med ett av de mange prosjektene han har en finger med i spillet på.  

Den siste tiden har mye av arbeidet han har gjort de siste årene vist resultater: KBT Fagskole får starte en ny studieretning i sosialt entreprenørskap til høsten, og et kurstilbud for innvandrere som ønsker å starte bedrifter.  

Om utvidelsen av EK-utdanningen til Agder, sier han:  

«Vi er særdeles tilfredse med at vi får sjansen til å starte opp et desentralisert studietilbud i Kristiansand. Dette blir et viktig utdanningstilbud, både fordi vi får muligheten til å imøtekomme behovene for å utdanne erfaringskonsulenter i Agder, og fordi vi får prøvd ut en ny modell å levere utdanning på.  
 
Om dette blir vellykket, og det bør det bli, ser vi for oss at vi kan starte opp flere tilsvarende tilbud rundt i landet. Vi imøteser et godt samarbeid med det regionale brukerstyrte senteret Rom Agder, og etter hvert tilsvarende senter andre steder

Rektor Karl Johan Johansen
Bilde av Karl Johan Johansen
Rektor Karl Johan Johansen er godt fornøyd med å ha fått forholdene lagt til rette for et utdanningstilbud for erfaringskonsulenter i Agder (Foto: Silje Margrethe/KBT)

KBT Fagskole har fått bevilgning til å starte opp utdanning i sosialt entreprenørskap!

Før jul fikk vi akkreditering fra NOKUT for å starte en høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap. Akkrediteringen har vært en viktig milepæl for å kunne videreutvikle utdanningstilbudet ved KBT Fagskole. Neste puslespillbrikke har vært å få bevilgning fra fylkeskommunen. I dag kom den gledelige nyheten om at bevilgning er på plass, og vi kan jobbe videre med å få på plass en ny utdanning til høsten!

Rektor Karl Johan Johansen er godt fornøyd med hvor vi har kommet, og sier:

«Dette var en lettelse, siden mye av det vi har planlagt var basert på dette. Dette gir oss mulighet til å utvikle fagskolen videre!»

Hva skjer videre?

Nå som vi har midlene på plass, vil vi jobbe med å få informasjon om opptak, søknadsprosess og studiets oppbygning ut på nettsidene våre. I utgangspunktet vil opptaksprosessen følge en lignende linje som studiet for erfaringskonsulenter, som igjen retter seg inn etter samordna opptak.

Det vil si at vi vil ta i mot søknader fra 20. mars, og at ordinær søknadsfrist er 15. april. Mer informasjon kommer.

30 heltidsplasser

Oppstart av det nye studiet blir etter planen i slutten av august 2023. I likhet med studiet for erfaringskonsulenter, vil vi tilby en hybrid løsning. Det vil si at vi har base i Trondheim, og at det er mulig å følge undervisningen fra nett. Dermed kan du studere fra andre steder enn Trondheim. Vi har fått midler til 30 heltidsplasser. Studiet går over 1 år, og gir 60 studiepoeng.

Som høyere yrkesfaglig utdanning, vil det bli lagt stor vekt på praksis, og halvparten av utdanningen består av praktiske fag. Det blir ett praksisemne på 15 studiepoeng (SEN004P), og ett prosjektemne (SEN005P) på 15 studiepoeng. I tillegg består utdanningen av 3 teorifag: Sosiale behov of sosiale foretak (SEN001T), Sosiale entreprenører og profesjonalitet (SEN002T) og Rammer og strategier (SEN003T).

Behov for flere ansatte

Den nye utdanningen fører til en betydelig utviding av tilbudet ved KBT Fagskole, og vi vil etter hvert lyse ut stillinger. Prosessen her er at fagskolens styre skal behandle planen for utvidelse, og så vil vi lyse ut stillinger.

I tillegg vil vi, slik vi gjør i utdanningen for erfaringskonsulenter, samarbeide med spesialister som vil fungere som gjesteforelesere og lignende. Vi samarbeider også tett med Prios , og har intensjonsavtaler med flere kommuner i Trøndelag.

Bilde av Bjørn Bratt og Karl Johansen - undervisning i sosialt entreprenørskap
Bjørn Bratt fra Prios har stort engasjement for sosialt entreprenørskap. Her holder han kurs om samme tema i samarbeid med KBT Fagskole våren 2022. Prios er også med på Erasmusprosjektet Smart business for all, og samarbeider med oss om det nye kurstilbudet for innvandrere som vil etablere egen virksomhet i Trøndelag.

KBT Fagskole får nytt kurstilbud for innvandrere som ønsker å starte egne foretak

Trøndelag Fylkeskommune har bevilget midler til opplæring av innvandrere som vil etablere sin egen virksomhet. Tilbudet vil bli samordnet med den nye utdanningen i sosialt entreprenørskap, og vil bli utformet i samarbeid med Prios Kompetanse

KBT Fagskole og Prios vil bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i Trøndelag. Ved å tilby opplæring til innvandrere, ønsker vi å bidra til økt sysselsetting og vekst i regionen, og at innvandrere kan bli en del av denne. 

Bilde av Bjørn Bratt og Karl Johan Johansen
Bjørn fra Prios og Karl Johan fra KBT Fagskole ser fram til videre samarbeid rundt kurs og utdanning om sosialt entreprenørskap

Mål om etablering av nye bedrifter 

Vi vil utvikle en opplæring som er bedre tilpasset målgruppen, og tilby oppfølging og veiledning av entreprenører med flyktningbakgrunn. Det nye kurset skal åpne muligheter for å gi deltakerne en formell kompetanse innen entreprenørskap. 

Målet med prosjektet er å hjelpe innvandrere å skape sine egne arbeidsplasser i Trøndelag, og vi har et mål om at 70 % av de som tar kurset skal etablere sin egen bedrift, ev. i samarbeid med andre.  

Bruker kunnskap fra Erasmus-samarbeid 

Prios og KBT Fagskole deltar begge i prosjektet Smart Business 4 all (SMAB). Erasmus-prosjektet skal blant annet utvikle verktøy som skal gjøre det enklere for migranter i Hellas, Spania, Tyskland, Polen og Norge å starte bedrifter.   

I SMAB blir det utviklet et e-læringsprogram for entreprenører, en nettbasert ressursbank og et “karriereverktøysett”.  

Med den nye opplæringen i Trøndelag, kan vi nå sørge for at verktøyene som blir utviklet i prosjektet faktisk kan bli brukt, og ikke havner nederst i en skuff når Erasmus-prosjektet er over. Fra prosjektet har vi også fått verdifull kunnskap om hva slags behov migranter har for opplæring når det kommer til å starte sine egne foretak.  

Kurset starter sannsynligvis opp høsten 2023 

Bilde av to personer som kikker ut et vindu
Mange personer som kommer til Trøndelag har med seg kompetanse som kan brukes til å starte opp nye foretak i regionen. Et kurs som hjelper dem å sette seg inn i sytemene i Norge kan gjøre utsikten til å komme i gang bedre.

Informasjonsmøte om utdanningen for erfaringskonsulenter

Er du interessert i den høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter? 1. mars, klokken 10.00-11.30, arrangerer vi et webinar om utdanningen. Webinaret passer for

 • deg som vurderer å bli student
 • karriereveiledere
 • andre som er nysgjerrige på utdanningen

På webinaret møter du ansatte ved KBT Fagskole og studenter. Disse vil svare på de spørsmålene du måtte ha om utdanningen for erfaringskonsulenter. Møtet arrangeres hybrid. Du kan velge mellom å komme til oss i Sorgenfriveien 9, eller delta digitalt via Zoom. Møtet er åpent for alle, og du trenger ikke å melde deg på.

Link til møtet: https://us02web.zoom.us/j/82827732974
Facebook-arrangement:
Informasjonsmøte om høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter | Facebook

Program

 • Presentasjon av utdanning for erfaringskonsulenter
  • Oppbygning, innhold, eksamensform, teori og praksis
 • Søknadsprosessen
  • Søknadsskjema, hvordan søke på utdanningen for erfaringskonsulenter via nettsiden www.kbtfagskole.no
 • Spørsmål og svar –  Ansatte og studenter svarer på det du lurer på om utdanningen for erfaringskonsulenter

Det blir gjort opptak av presentasjonen, men ikke samtalene/spørsmål som blir stilt på webinaret.
Opptak og powerpoint er tilgjengelig på denne siden: Om fagskolen – KBT Fagskole