Bilde av ansatt KBT og Hege Bae Nyholt

Besøk fra lederen av utdannings- og forskningskomitéen

12. mars fikk vi storfint besøk av Hege Bae Nyholt (Rødt). Hun er leder av utdannings- og forskningskomitéen ved Stortinget. I tillegg har hun et personlig engasjement for mer åpenhet rundt psykisk helse, blant annet med bakgrunn i egen pårørendeerfaring.

Det ble et uformelt møte, hvor vi fikk presentere hvordan KBT og KBT Fagskole jobber, og snakket løst og fast rundt felles problemstillinger. Vi hadde noen refleksjoner rundt tema selvmordsrisiko og forebygging av selvmord samt pårørendearbeid. Nyholt viste stor forståelse for at erfaringskompetanse er viktig.

Som leder av utdannings- og forskningskomitéen er Nyholt velinformert, og hadde mange gode spørsmål til oss, både om utdanningene våre og psykisk helse- og rusfeltet.

Vi setter pris på besøket, og håper Hege vil være med på å løfte fagskolesektoren og livsmestring i utdanning.

Bilde fra møte mellom KBT, KBT Fagskole og Hege Nyholt