Bilde av Mary Leamy mens hun holder undervisning i klasserommet til KBT Fagskole

Recovery og CHIME | Dr. Mary Leamy holdt forelesning for studentene på erfaringskonsulentutdanningen 

En av forskerne som har utviklet recovery-rammeverket CHIME, dr. Mary Leamy, er samarbeidspartner i prosjektet CHIME 2.0. 6. juni var Leamy på besøk hos oss i Trondheim, både for å jobbe med prosjektet og også som foreleser for studentene på erfaringskonsulentutdanningen.  

CHIME er et akronym for Connectedness, Hope, Identity, Meaning og Empowerment. CHIME-rammeverket ble utviklet av forskere i England, og presentert i en artikkel i 2011*. Forskerne kom fram til rammeverket etter å ha gått gjennom nesten 100 kvalitative forskningsartikler om recovery.   

 *Leamy, M., Bird, V., Boutillier, C. L., Williams, J., & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: Systematic review and narrative synthesisBritish Journal of Psychiatry199(6), 445–452. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.083733 

Prosjektet CHIME 2.0. handler om implementering av Recovery og CHIME i norske kommuner. I prosjektet jobber vi blant annet med å utvikle og levere recoveryorienterte opplæringskurs for tjenesteledere- og ansatte i kommunale psykiske helse- og rustjenester. Les om CHIME 2.0 (lenke). CHIME 2.0. er støttet av Stiftelsen Dam via Rådet for psykisk helse.  

Logo - Stiftelsen Dam

Bilde av dr. Mary Leamy

Bildet: Dr. Mary Leamy 

Møter eksperter gjennom utdanningen 

I utdanningene ved KBT Fagskole får du undervisning både fra de faste lærerne og fra eksperter på ulike tema. Ekspertene kommer både fra fagfeltet, forskning og praksisfeltet. Recovery er et viktig tema på utdanningen for erfaringskonsulenter, og da er det gledelig å få besøk av en av de sentrale forskerne på Recovery-feltet. 

Forskning på recovery og CHIME-rammeverket 

 Dr. Leamy fortalte om hvordan de gikk gjennom en lang rekke kvalitative forskningsartikler om recovery og kom fram til CHIME-modellen som mange av oss kjenner i dag. Modellen/rammeverket er mer komplekst enn akronymet CHIME i seg selv, og Mary tok studentene med på en liten rundtur gjennom de ulike kategoriene i modellen. Hun anbefalte alle å lese den originale forskningsartikkelen fra 2011 for å få ytterligere forståelse for CHIME-modellen.  

Studentene fikk også høre om nyere forskning, blant annet pågående forskning i Thailand. Mye av tidligere forskning på recovery er fra vestlige land, og det blir interessant å se hvilke funn de gjør i en annen del av verden.  

INSPIRE – måling av personlig recovery 

Mens CHIME-rammeverket forklarer faktorer som er viktig for personlig recovery, fungerer den dårlig til å måle recoveryprosesser. Derfor har forskerne ved King’s College London, i samarbeid med brukere, utviklet verktøyet INSPIRE, som du kan lese om og laste ned på resarchintorecovery.com. Leamy understreker at det er forskjell på klinisk og personlig recovery, hvor klinisk recovery innebærer å være symptomfri.  

Varianter av CHIME-modellen 

De siste årene har det kommet flere varianter av CHIME-modellen fra ulike miljø, som legger på en eller flere bokstaver. Leamy understreker at de fleste av disse ikke er forskningsbaserte og at de tar rammeverket i andre retninger enn CHIME-modellen er ment for.  

Andre eksempler på undervisere  

For å gjøre undervisningen mest mulig aktuell og relevant henter vi inn ulike forelesere i løpet av studieåret. For eksempel har Målfrid J. Frahm Jensen vært innom hos flere kull og undervist om varsling og Mette Ellingsdalen undervist om menneskerettigheter.  

Les intervju med Målfrid etter at hun underviste det første kullet på utdanning for erfaringskonsulenter i 2021. 

Les intervju fra 2022 med Mette Ellingsdalen om menneskerettigheter   

Bilde av en gruppe mennesker: Dr. Mary Leamy sammen med representanter fra Trondheim kommue og KBT Fagskole
I juni hadde vi storfint besøk av dr. Mary Leamy. Her sammen med Vivian og Anita fra Trondheim kommune samt Preben, Yvonne, Karl Johan og Roger fra KBT Fagskole. I tillegg til undervisning ble dagen brukt til å snakke om CHIME 2.0.-prosjektet og andre muligheter for framtidig samarbeid. Trondheim kommune er én av kommunene som er involvert i prosjektet CHIME 2.0.