Photo of Karl Johan Johansen and Ida Myran

Nytt prosjekt: Digital videotjeneste for ungdom

Nylig fikk vi gladmeldingen om at Stiftelsen Dam via Rådet for psykisk helse vil støtte prosjektet KIPS UNG med 1,5 millioner kroner. I løpet av det neste året skal vi utvikle en digital videotjeneste for ungdom med psykiske utfordringer. Prosjektet er en SPIN-off av prosjektet KIPS – Kurs i praktisk stresshåndtering, som har resultert i kurset #Livet.

Bygger videre på gode erfaringer med kurs for voksne

KIPS har fokus på normalisering av hverdagspsykologiske plager, med voksne som målgruppe. Etter å ha mottatt gode tilbakemeldinger på det digitale kurset, skal vi nå utvikle et tilsvarende kurs tilpasset ungdom fra 13-16 år.

Med en metakognitiv tilnærming, skal ungdommene lære å endre måten de forholder seg til vanskelige tanker, slik at de ikke varer lenger enn de må. Dette er en relativt ny gren innen psykologi, som er utviklet av Adrian Wells.

Verktøy for å gi hjelp tidlig – og unngå ventelister

Ventelister og manglende ressurser har vært tema i nyhetsbildet i lang tid. Målet til KIPS UNG er at unge i Norge skal få god hjelp, når de trenger det og der de er, uten å måtte forholde seg til ventelister, begrensninger i kommunalt tilbud eller avslag fra helsetjenesten.

Med læringsverktøyet vi skal utvikle, ønsker vi å fange opp personer som opplever milde til moderate psykiske plager i en tidligere fase i livet.  Det er essensielt å sørge for lett tilgang og god hjelp tidlig, for å forhindre eskalering av psykiske plager i overgangen til voksenlivet.

Organisering av KIPS UNG

Prosjektleder: Karl Johan Johansen
Prosjektutvikler: Ida Myran

Varighet: 1.8.2024-30.9.2025

Finansiering: Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse. Beløp: 1,5 millioner kroner fordelt på 2 år. 

Samarbeidsaktører: Rådet for psykisk helse, Stjørdal kommune og Mindblown

Les mer om KIPS UNG

Illustrasjonsbilde
Logo - Stiftelsen Dam
Logo - Rådet for psykisk helse
Logo Mindblown
Logo - Stjørdal kommune