KIPS  – Digitalisering av kurs i stressmestring

Bilde av Karl Johan Johansen og Ida Myran
Karl Johan Johansen og Ida Myran samarbeider i prosjektet KIPS. Prosjektet skal digitalisere et kurs i stressmestring, som benytter metakognitive metoder.

Prosjektleder: Karl Johan Johansen
Prosjektkoordinator: Ida Myran
Varighet: 2023-2024
Finansiering: Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse.

Logo - KIPS

KIPS står for kurs i praktisk stresshåndtering. I dette prosjektet utvikler vi en digital versjon av et eksisterende fysisk kurs i metakognitiv tilnærming. Det fysiske kurset har vært til testing hos enhet psykisk helse og rus Stjørdal, blant pasienter med mild til moderate psykiske utfordringer. Det ferdige produktet heter #Livet, og lanseres i løpet av 2024.

Prosjektmål: Lage et kurs flest mulig kan ha nytte av

Målet med digitaliseringen av KIPS, er å nå ut til så mange som mulig som kan ha nytte av kurset. I en tid med lange ventelister innen psykisk helse, er det viktig med enkle løsninger som kan hjelpe flere i en tidlig fase, der de er.

Vi har et stort behov for lavterskeltjenester i Norge. KIPS digital kan hjelpe flere mye raskere, og det uten å være geografisk betinget. Kursdeltakere kan ta kurset på nett til egen tid og sted.

Hva går KIPS ut på?

Digitale KIPS, #Livet, har fokus på normalisering av hverdagspsykologiske plager. Kurset tar sikte på å lære kursdeltaker mer om hva som skjer med oss når vi prøver å håndtere problemene våre gjennom å gruble over fortiden, stresse i hverdagen, og bekymre oss for fremtiden. I løpet av kurset lærer man hvordan ta mer bevisste valg på hva man trygt kan bruke mindre tid, krefter og oppmerksomhet på i livene våre: hva man bør prioritere, og hva man kan la ligge.

I det digitale kurset kan man se videoer med tema som: Hva er stress? Hvordan kropp og hjerne reagerer i møte med stress, og hva bekymring, grubling og overtenking er-  og hva det gjør med oss.

Metakognitiv tilnærming

KIPS baseres på metakognitiv tilnærming, som handler om å lære seg å komme løs fra fastlåste negative tanker. Som mennesker kontrollerer vi ikke tankene som oppstår i oss, men vi kan selv velge hvilken respons vi gir tankene våre. I metakognitiv tilnærming lærer man å endre måten man forholder seg til vanskelige tanker på, slik at de ikke varer lengre enn de må. Lar vi tankene passere forbi, benytter vi mye mindre tid og energi på å gruble over ting som ikke er til hjelp for oss.

Hva har vi gjort, og hva skal vi gjøre?

Sammen med Rådet for psykisk helse og Stjørdal kommune er vi kommet langt i utviklingen av det digitale kurset. Det er utviklet manus, gjort innspilling i studio og gjort redigering slik at en ferdig prototype foreligger.

Prototypen, #Livet, er nå til testing hos bl.a. enhet Psykisk helse og rus/Rask psykisk helsehjelp (RPH) i Stjørdal, og blant studenter hos Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Design, redigering av innhold og utvikling av plattformen bearbeides fortløpende mens prototypen testes.

Så langt viser testingen av digitale KIPS at tilfriskningstiden av pasienter ved RPH Stjørdal over halveres mot tidligere praktisert kognitiv en-til-en behandling. Dette gir igjen utslag i reduserte ventelister og raskere hjelp til flere.

Historien om KIPS

Tilbake i 2020 observerte enhet psykisk helse og rus Stjørdal utfordringer i lavterskeltilbudet Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) i kommunen. I takt med at flere og flere opplevde problemer med psykiske utfordringer, så økte ventelistene på lavterskeltilbudet. Det var et behov for en mer effektiv psykologisk tilnærming for å kunne hjelpe pasienter raskere tilbake.

I samarbeid med metakognitiv terapeut og forfatter, Geir Wigtil, ble det etter hvert utviklet et fysisk kurs i praktisk stresshåndtering (KIPS) til enheten. Her ble det gitt opplæring til kursleder i enheten, som holdt kurset fysisk for pasienter. Fysiske KIPS var til testing i 1,5 år og viste at tilfriskningsperioden for pasienter ble redusert med over 30% mot tidligere kognitiv en-til-en behandling.

Med gode resultater av fysiske KIPS, kom idéen om å lage et digitalt kurs som kunne hjelpe enda flere – og som også ville egne seg for kommuner som står uten lavterskeltilbud som Rask Psykisk Helsehjelp. Dette ble starten på utviklingen av KIPS digital.  

Karl Johan Johansen har vært med fra starten av, da det fysiske KIPS-kurset ble utviklet. I samarbeid med Rådet for psykisk helse, har KBT Fagskole søkt om, og fått innvilget, midler til å utvikle en digital versjon av KIPS.

Hvilken betydning kan et digitalisert KIPS ha?

En digitalisering av KIPS er viktig fordi vi ser et stort behov for lavterskeltjenester i samfunnet. Et digitalt kurs i praktisk stresshåndtering kan hjelpe flere raskere enn før. Kognitiv tilnærming har vært mest utbredt, men studier som har sammenlignet kognitiv og metakognitiv terapi, har vist at metakognitiv
terapi kan være en mer effektiv tilnærming ved en rekke plager, for eksempel ved generalisert angstlidelse og depresjon. (Nordahl et al., 2018). Det har derfor vært naturlig å teste en metakognitiv tilnærming ved både et fysisk og et digitalt kurs.

Den digitale versjonen håper vi kan bidra til at enda flere får hjelp, også utenfor Stjørdal kommune. De som har testet prototypen, har gitt svært positive tilbakemeldinger. For å kunne delta i den digitale versjonen må det opprettes en bruker. Denne består kun av navn og e-post som behandles av KBT Fagskole i henhold til gjeldende GDPR-regler.  

Vi er sterke i troen på at man hele veien må jobbe med sin egen psykiske helse. KIPS digital utvikles som et levende kurs som stadig vil tilføres nye komponenter. Som kursdeltaker kan man beholde brukeren så lenge man vil, og når det kommer nytt innhold i kursportalen etter at du selv har tatt kurset, kan du også se dette.

Øvrige referanser:

Callesen, P, Reeves, D., Heal, C. & Wells, A.: Metacognitive Therapy versus Cognitive Behaviour Therapy in Adults with Major Depression: A Parallel Single-Blind Randomised Trial (Scientific reports, 2020)

Solem, S., Wells, A., Kennair, L. E. O., Gagen, R., Nordahl, H. & Hjemdal, O.: Metacognitive therapy versus cognitive–behavioral therapy in adults with generalized anxiety disorder: A 9-year follow-up study (Wiley, 2020)

Johnson, S. U., Hoffart, A., Nordahl, H.M. & Wampold, B. E.: Metacognitive therapy versus disorder-specific CBT for comorbid anxiety disorders: A randomized controlled tria (Journal of Aniciety Disorders, 2017)

Digitalisering av KIPS er støttet av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse

Logo - Stiftelsen Dam