Bilde av en gruppe mennesker som sitter rundt et bord og snakker

Samarbeid for et aldersvennlig samfunn

8. april hadde vi besøk av Sølvi Kvam fra Presthus frivilligsentral og Olav Sæbø fra Senteret for et aldersvennlig Norge. På møtet snakket vi blant annet om mulighetene for samarbeid om en folkehøyskole for eldre ved Presthus Gård.

Folkehøyskole for eldre på Ranheim?

Med inspirasjon fra blant annet “seniorhøjskoler” i Danmark, Nordnorsk Penjonistskole og Torshov og Sagene Eldreuniversitet har en gruppe begynt å se på muligheter for å skape et nytt aktivitetstilbud på Presthus Gård, med målgruppe i alderen 65+. Tanken er en skole med ulike kurs, hvor eldre både kan komme og lære noe nytt, og fortsette å bruke ressursene de har opparbeidet seg gjennom livet. Et sted hvor de kan lære nye ting og kjenne på følelsen av å bidra i et fellesskap. Et sted hvor de kan utforske nye drømmer og interesser.

Ønsker å få til et pilotprosjekt

Det er mange tanker om hva slags tilbud og aktiviteter som kan være på folkehøyskolen for eldre. Alt fra kreative fag som tekstil og redesign til historielag, språkkurs, dyrking, miljøvern og mye mer. I første omgang er det snakk om å få til et forprosjekt. Om det lykkes å få i gang, kan det bli svært spennende å se hvor veien går. I samarbeidet om å få til et forprosjekt, er blant andre KBT Fagskole, Presthus frivilligsentral og Demens Norge.

Sosialt entreprenørskap

Pilotprosjektet om en folkehøyskole for eldre er et godt eksempel på sosialt entreprenørskap. Her ved KBT Fagskole tilbyr vi en utdanning som gir 60 studiepoeng i sosialt entreprenørskap, som kan tas over ett eller to år. Her kan du lese om utdanningen i sosialt entreprenørskap og søke opptak for studieåret 2024/25.

Om Senteret for et aldersvennlig Norge og Presthus frivilligsentral

Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt fag- og kompetansemiljø som arbeider for økt kunnskap om demografiendringene, eldre og aldring. Senteret holder til i Ålesund, og er en del av Helsedirektoratet.

Presthus frivilligsentral hører til på Presthus Gård på Ranheim i Trondheim. “Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.”