Bilde av en gruppe mennesker

Global Peer Supporter Celebration Day (GPSCD)


GPSCD er en dag som vi ved KBT Fagskole har valgt å fremheve for å hedre alle erfaringskonsulenter. Alle dere som er dedikert til å engasjere, støtte og være rollemodeller for andre mennesker i samme båt.


Erfaringskonsulenter har levd erfaring og kan vise at utfordringer ikke trenger å beseire dem. De kan gi andre håp og tro slik at de kan finne sin egen vei til Recovery.

Erfaringskonsulentenes viktige rolle

GPSCD er en dag for alle erfaringskonsulenter som brøt barrierer av stigma for å overvinne sine vanskeligheter. Til alle dere som i dag bringer håpet videre, ett håp om at det er mulig. Alt dere klarte på tross av alle store og små utfordringer og alt dere gjøre for å tenne håp for flere. Dere er en sann inspirasjon og en enorm håpsbærer, som mange i samfunnet vårt fremdeles trenger.


19. oktober er «Global Peer Supporter Celebration Day», i den sammenheng ønsker vi alle våre tidligere og nåværende studenter masse lykke til videre. Som håpsbærer og brobygger kan dere utgjøre store forskjeller for mange.


“Out of suffering have emerged the strongest souls; the most massive
characters are seared with scars.”

-Khalil Gibran-