Bilde av person som skriver på datamaskin

Vil du ha litt faglig påfyll i høst?

KBT Fagskole og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling samarbeider om å tilby kurs.

Kurs i journalføring

I november kan du bli med på kurs om journalføring. Her tar vi blant annet for oss hva slags krav det stilles til journalføring, og hvordan du kan jobbe for at bruker- og pårørendeperspektivet blir ivaretatt. Kurset foregår digitalt, med mulighet for fysisk oppmøte hos oss i Trondheim. Les mer og meld deg på:

Kurs: Journalføring

Nyttige verktøy for erfaringskonsulenten

I desember kan du få med deg noen nyttige verktøy i jobben som erfaringskonsulent. I kurset møter du både erfaringskonsulenter og undervisere fra KBT Fagskole. Kurset foregår digitalt, med mulighet for fysisk oppmøte hos oss i Trondheim. Les mer og meld deg på:

Kurs: Erfaringskonsulent 2