Gruppebilde fra samling i kurs om etablereropplæring

Etableringskurs styrker integrering og innovasjon i Trondheim og Steinkjer 

I høst startet vi sammen med Prios opp et kurs for innvandrere som ønsker å etablere sin egen virksomhet i Norge. Kurset har 23 deltakere i Trondheim og Steinkjer. De fleste kursdeltakerne kommer fra Ukraina.  

Kurset har fokus på sosialt entreprenørskap, og er lagt opp slik at deltakerne deler sin faglige kunnskap med hverandre. Kursdeltakerne har mye kompetanse fra arbeidslivet, og den samlede kunnskapen blant deltakerne er stor.  

Meningsfull innvirkning på lokalsamfunnet 

Etablererkurset har blitt en brobygger for innvandrere, spesielt de fra Ukraina, som ønsker å etablere seg i Trøndelag. Med dette prosjektet, kan vi styrke utviklingen av sosiale entreprenørskap i regionen. Kurset gir kunnskap, ferdigheter og støtte for å realisere deltakernes forretningsideer, og kan samtidig bidra positivt i lokalsamfunnet.  

Vi håper tilnærmingen i kurset kan bidra til å styrke integrering, skape arbeidsplasser og fremme en mer inkluderende framtid.  

Mål om å etablere virksomheter i 2024 

Prosjektet med etablereropplæring består av 3 faser.  

I fase 1 ble det etablert et team og ansatt en erfaringskonsulent med innvandrerbakgrunn. Lubna Rahban, som har tatt utdanningen for erfaringskonsulenter ved KBT Fagskole, er en viktig brikke i gjennomføringen av kurset.  

Fase 2 går fra august 2023 til mars 2024.  Denne fasen dreier seg om gjennomføringen av etablereropplæring for målgruppen, evaluering og justering av opplæringsprogrammet. 

Den tredje fasen går fra april 2024. Der følges deltakerne opp frem til de etablerer sine virksomheter i praksis høsten 2024. Dette inkluderer kartlegging av suksessfaktorer og barrierer, samt evaluering for å forbedre opplæringen for fremtidige flyktninger og innvandrere som ønsker å bli entreprenører. 

Samlingsdag til inspirasjon for etablering 

Kurset har deltakere i både Trondheim og Steinkjer. For litt siden hadde de samlingsdag i Trondheim, hvor de fikk bli bedre kjent med hverandre.  

Dagen ble svært produktiv og engasjerende for deltakerne på etableringskurset. De fikk mulighet til å besøke ulike aktører innen sosialt entreprenørskap, og fikk høre presentasjoner av blant annet SMAB (Erasmusprosjektet Smart business for all), prosjektet #Flight og Caritas.  

I dag har kommer alle elevene fra Trondheim og Steinkjer. Her vi en god stemning fra elevene. Her vært svært produktiv og engasjerende for elevene på etableringskurset. Det er flott at de fikk mulighet til å besøke to bedrift (Stavne og Glimt) og høre på presentasjon fra (Caritas, Flight og SMAB).  

“Det virker som om de har hatt en positiv opplevelse og muligheten til å knytte både med andre elever, noe som kan bidra til et støttende læringsmiljø. Viktig tema og programinnhold kan være avgjørende for å forberede deltakerne på deres reise innenfor Sosialt entreprenørskap. “ sier Lubna.  

Mål og læringsutbytte i kurset 

Deltakerne skal oppnå inngående kunnskap om økosystemet for sosialt entreprenørskap både i Norge og Ukraina, og kunne sammenligne likheter og forskjeller. 

De vil utvikle ferdigheter som å etablere virksomheter, generere kreative forretningsideer for samfunnsproblemløsning, og utarbeide solide forretningsplaner og strategier. 

Generell kompetanse omfatter en grundig forståelse av sosialt entreprenørskap, inkludert prinsipper, verdier og samfunnspåvirkning. 

Viktige nøkkelord for prosjektet 

Sosial Innovasjon: Dette handler om å utvikle nyskapende løsninger på sosiale problemer, som arbeidsledighet, integrering, eller utdanning, ved hjelp av entreprenørskapsprinsipper. 

Mangfold og inkludering: Etableringskursene fremmer mangfold og inkludering ved å gi innvandrere muligheten til å delta aktivt i samfunnet og økonomien. 

Entreprenørskapsferdigheter: Deltakerne lærer nødvendige ferdigheter for å starte og drive en virksomhet, inkludert forretningsplanlegging, økonomi og markedsføring. 

Lokalt Samarbeid: Samarbeid med lokale myndigheter, bedrifter og organisasjoner er en nøkkelkomponent for å fremme sosialt entreprenørskap. 

Bærekraftighet: Sosiale entreprenører fokuserer på bærekraft og langsiktig nytte for samfunnet. 

Bilde av Lovisa Ulfarsdottir og Karl Johan Johansen
Lovísa Úlfarsdóttir fra Prios og Karl Johan Johansen fra KBT Fagskole presenterte relevante Erasmus-prosjekt for deltakerne på etablereropplæringen på samlingen tidligere i høst. Foto: Silje Margrethe

Erfaringskonsulent med erfaring fra å være ny i Norge 

Lubna er én av tre erfaringskonsulenter som startet å jobbe i KBT Fagskole i høst. Lubna jobber i all hovedsak i prosjektet med etablererkurset, og er en viktig brikke. Hun flyttet til Norge fra Syria i 2015, og har erfaring med å være ny i Norge.  

“Min rolle i prosjekt er viktig for å støtte deltakere i deres reise innenfor sosialt entreprenørskap og hjelpe dem med å utvikle ferdigheter og kompetanse for å lykkes.”, sier hun.  

Lubna hjelper blant annet til med program og planlegging av kurset. Hun gir støtte og veiledning til kursdeltakerne, og hjelper dem med å forstå konseptene innen sosialt entreprenørskap og hvordan de kan bruke dem i praksis.  

Hun bistår også med ressurskoordinering, blant annet når det kommer til gjesteforelesere, mentorer og finansiell støtte for deltakerne. Til sist jobber hun med å følge opp og gi tilbakemeldinger til studentene med tanke på framgang og presentasjoner.  

Bilde av Lubna Rahban
Erfaringskonsulent Lubna er en viktig brikke i etablereropplæringen. Foto: Silje Margrethe