Logo - Smart business for all
Logo EU - Erasmus +

Smart Business 4 All – SMAB er et samarbeid mellom aktører fra Hellas, Spania, Tyskland, Polen og Norge. Prosjektet har blant annet mål om å utvikle verktøy som skal gjøre det lettere for migranter å starte bedrifter i sine nye hjemland.

I KBT Fagskole er det i hovedsak Preben Hegland og Karl Johan Johansen som jobber med SMAB.

Hva SMAB skal gjøre

Smart Business for all går over 2 år, og fram mot slutten av 2023 skal vi jobbe med å

  • Gjennomføre case-studier av hvilke behov for opplæring og fasiliteter migranter har for å kunne starte foretak i sine nye hjemland
  • Utvikle et e-læringsprogram for entreprenører
  • Utvikle en nettbasert ressursbank
  • Skape et «Karriere verktøysett» for å fasilitere oppstartsbedrifter
  • Kvalitetssikre og evaluere aktiviteter og resultater i prosjektet  

Hver samarbeidspartner i prosjektet har sin hovedoppgave. I tillegg vil alle jobbe med eksempelvis case-studier.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Nyheter om prosjektet

Logo EU - Erasmus +
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.