Smart business 4 all | E-læring for entreprenører

(Bildet, fra venstre: Karl Johan Johansen og Preben Hegland (KBT Fagskole), Carolina Yañez Santana og Ariana Romero (Clictic), Maria Segarra (MEUS), Gabriela Braneanu og Eleni Vezali (InnovED), Krzysztof Cegłowski (Euro Lider), Norhan Othman (Startup Migrants) og Bjørn Bratt (Prios). Fotografert av InnovEDs Athanasia Zagkoti.)

E-læring for entreprenører med migrantbakgrunn

Det internasjonale prosjektet SMAB, finansiert av Erasmus+, er i gang med å utvikle et e-læringsprogram for entreprenører. Verktøyet er spesielt rettet mot migranter i Norge, Tyskland, Hellas, Spania og Polen, og skal gjøre det lettere for ferske innbyggere å starte bedrifter i sine nye hjemland.

Etter å ha undersøkt behov for opplæring i de fem landene gjennom case-studier, er arbeidet med å lage e-læringsmoduler nå i gang. I høst har prosjektet utarbeidet 14 slike moduler, som i tiden framover vil bli testet og videreutviklet.

Hver modul tar for seg ett tema, eksempelvis “Circular business” eller “If there’s no plan, it’s no fun: Planning and Management“. Modulene består både av teori og relevante , kompetansehevende oppgaver. De 2 første modulene er skapt under ledelse av vår spanske partner MEUS. Etter hvert vil alle e-læringsmodulene bli tilgjengelig på nettsiden til prosjektet SMAB.

Neste steg i Smart Business 4 All

Det neste på planen er testing av digitale e-læringmoduler rettet mot entreprenører. Hovedmålgruppen for e-læringprogrammet er migranter og flyktninger som ønsker å skape sitt eget livsgrunnlag. Selv om del 2 i prosjektet nærmer seg klar for testing, må prosjektpartener MEUS først kvalitetssikre modulene. Videre så vil alle modulene blir oversatt til norsk, spansk, tysk, polsk og gresk.

Opplæringsvideoer under planlegging

Fra våren av så blir det også arbeid med korte, presise og relevante videoer som skal komplimentere e-læringsmodulene våre, under ledelse av vår tyske partner Startup Migrants.

Prosjektmøte i Volos

29. og 30. november så var Rektor Karl Johan Johansen og Lektor Preben Hegland i Volos, Hellas. En viktig del av prosjekter finansiert av Erasmus+ er disse transnasjonale møtene, og møtet i Volos var det 3. av fire obligatoriske møter. Møtet ble arrangert av den greske prosjektpartneren InnovED. Neste møte er neste år i Steinkjer under ledelse av den andre norske partneren Prios.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.