Utdanning av erfaringskonsulenter i Norden – Ønsker videre samarbeid

Hvordan ser framtidens kurs- og utdanningsmuligheter for erfaringskonsulenter ut i Norden og baltiske land? Det har KBT Fagskole og organisasjoner fra Sverige, Estland, Island, Litauen, Latvia og Danmark jobbet med de siste årene. Gjennom et nettverkssamarbeid støttet av Nordplus, har vi hentet inspirasjon og kunnskap fra hverandre. Samarbeidet har gitt fart til utviklingen av opplæring av erfaringskonsulenter i flere land.

Søker nytt prosjekt – ønsker å utvikle felles materiale for opplæring

30. april 2024 ble det foreløpig siste prosjektet om nettverk for erfaringskonsulentutdanning i Nordisk og baltiske land avsluttet. Vi går ut av prosjektet med et styrket nettverk, som har potensiale for utvikling. Hovedmålene med Nordplus-nettverket var å skape et større nettverk for utdanning og kursing av erfaringskonsulenter, og skape en felles forståelse for videre arbeid med nye prosjekter fremover.

Gjennom nettverket har vi identifisert noen behov. Nettverket har derfor søkt om midler til å utvikle felles læremateriale samt videoer som skal gi en felles grunnforståelse hva en erfaringskonsulent er og trenger for å øke kompetansen. Vi venter svar på denne søknaden etter mai.

Partnere i prosjektet

Relasjonsbygging over tid

Prosjektsamarbeidet er det tredje Nordplus-prosjektet som KBT Fagskole har satt i gang for å samle de Nordiske og de baltiske landene innenfor opplæring for erfaringskonsulenter.

Prosjektet har både styrket tidligere relasjoner med tidligere partnere og utvidet nettverket. Dette er et nettverk for samarbeid, ikke konkurranse. Studieleder Preben Hegland har stor tro på videre samarbeid og ser for seg at dette nettverket vil øke med antall partnere og antall partnerland i årene fremover.

Bilde av Preben Hegland
Studieleder Preben Hegland

Fellesskap rundt erfaringskonsulentens viktige rolle

Partnerskapet bygger på felles forståelse av at erfaringskonsulenter har en viktig rolle i helsevesenet og at det er et behov for utdannelse og kompetansehevning for at både erfaringskonsulentene selv og systemet skal kunne fungere sammen på en god måte.  

Alle som har vært aktive partnere i prosjektet, ønsker å skape et felleskap og et felles møtested for de nordiske og baltiske landene innen tematikken rundt erfaringskonsulenter. Vi håper Nordplus kan gjøre dette mulig også framover.

Deler erfaringer rundt utdanning

Videre så er deling av erfaringer rundt en akkreditert utdannelse i Norge og å støtte opp partnere i oppstartfasen viktig for KBT Fagskole også fremover. Et eksempel på at nettverket fungerer er at NSPH i Sverige jobber med å få til en utdannelse for erfaringskonsulenter på samme nivå som KBT Fagskole. Dette vil kunne gi gode samarbeidsmuligheter mellom utdannelsene fremover.

Smart business for all går mot slutten – E-læringskurs på trappene

Tidligere i september så tok KBT Fagskole turen til Steinkjer for å møte våre europeiske partnere i prosjektet “Smart Business for all” (SMAB). I prosjektet utvikles verktøy som skal gjøre det lettere for migranter å starte bedifter, blant annet e-læringskurs.

Tid for å teste verktøyene

Nå har vi kommet så langt i prosjektet at vi skal teste e-læringskursene vi har utviklet. Vi ønsker å rekruttere 45 personer for test av e-læringsplattformen denne høsten. KBT fagskole vil straks starte denne prosessen. KBT Fagskole vil ta kontakt med mulige kandidater for testing, men hvis du er nysgjerrig og ønsker å bli med å teste kursene, ta gjerne kontakt med oss på e-post: preben.hegland@kbtkompetanse.no

Prosjektets siste fysiske samling

Prosjektet, som er finansiert av Erasmus+ avsluttes denne høsten. Nylig var vi med på den aller siste internasjonale samlingen i prosjektet. Der diskuterte vi veien videre.

Neste steg i prosjektet er intern og ekstern evaluering av e-lærings kursene og kvalitetssikring av våre informative videoer.

Dette må fullføres før offisiell åpning av e-læringskursene på nettsiden. Kursene vil bli tilgjengelige på engelsk, norsk, tysk, gresk, polsk og spansk. Kursene er lagt opp slik at du først velger hvilket språk du vil se undervisningmateriellet på. Deretter kan du finne informasjon for ditt bosted. Det vil si relevant informasjon om hvordan det er å starte en bedrift i det landet du bor. For eksempel så er det laget spesifikt innhold med informasjon om situasjonen i Norge.

Fra venstre: Miguel Caneda, Tamara R. Solino (Clictic), Preben Hegland (KBT Fagskole), Kajetan Cegłowski, Krzysztof Ceglowski (EURO LIDER), og Bjørn Bratt (Prios).

Kursene som er utviklet kan bli benyttet i undervisning ved KBT Fagskole

Prosjektet avsluttes offisielt 31. oktober. Snart to år har gått siden oppstarten desember 2021 hvor partenere fra Hellas, Spania, Tyskland, Polen og Norge satte i gang prosessen med å skape en gratis plattform med kurs for entreprenører, med fokus på målgruppen entreprenører med migrantbakgrunn.

Når Prosjektet er avsluttes så vil KBT Fagskole ta i bruk av nettsiden og dens innhold for videre arbeid med entreprenørskap.

Presentasjon av nettsiden

KBT vil presentere produktet til SMAB i oktober for relevant målgruppe. Der vil vi vise en introduksjonsvideo og du får muligheten til å teste produktet.

Samarbeidspartnere


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Nytt nettverk for utdanning av erfaringskonsulenter

En mulighet for å utvikle status og kvalitet for utdanning av erfaringskonsulenter 

KBT Fagskole er med i et nordisk-baltisk nettverk for utdanning av erfaringskonsulenter. Nettverket er i første omgang støttet i ett år gjennom Nordplus.   

Gjennom å dele kunnskap og erfaringer, kan vi i et nordisk-baltisk nettverk styrke og støtte hverandre i våre ulike behov i årene fremover. Fordelene med dette nettverket for KBT Fagskole er mange. Noen realistiske eksempler for KBT Fagskole er mer tilgang på forskning, flere alternativer til mulig pensum, men også gjesteforelesere som kan styrke utdannelsen for erfaringskonsulenter på KBT Fagskole.  

Noen utvalgte temaer som prosjektet skal diskutere sammen 

 • Pensum 
 • Kvalitet på utdannelse og sertifisering  
 • Videreutvikle strategier for hvert enkelt land 
 • Forskning  
 • Erfaringskonsulenter i et menneskerettighetsperspektiv  
 • Pedagogikk og co-teaching  
 • Samarbeid og Recovery 

NSPH i Sverige ønsker å styrke sin utdannelse 

En av deltakerorganisasjonene i Nordplus-nettverket, er Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Det er et svensk nettverk som dekker 13 nasjonale organisasjoner. NSPH jobber tett med forsking på erfaringskonsulenter og har siden 2015 vært ansvarlig for utdanning i form av kurs og støtte for erfaringskonsulenter i Sverige. Nå ønsker de å få i gang en utdannelse for erfaringskonsulenter på samme eller lignende nivå som KBT Fagskole har i Norge. Dette temaet blir relevant i samarbeidet mellom KBT Fagskole og NSPH fremover.    

Ulike typer utdannelse av erfaringskonsulenter 

Dagens situasjon for partnerlandene i Nordplus-nettverket er preget av alt fra et ønske om å kunne starte korte kurs i Litauen for erfaringskonsulter til litt lengre kurs i Island og som nevnt høyre utdanning i Sverige. Et eksempel som kan forklare den litt ulike situasjonen landene står ovenfor er Estland.  

For i Estland så må du bli arbeidsledig for å kunne få kurs om recovery og om erfaringskonsulter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet igjen. Det er svært få som får betalt som erfaringskonsulent. Det er mer likemannsarbeid enn betalt arbeid, det mest lønnsomme er å bli kursleder for disse kursene og tjene litt penger på å holde kurs.   

Bilde fra møte i Estland 2023

Roger Santokhie fra KBT fagskole forklarer situasjonen i Norge.

Første møte i Pärnu i Estland 

7. og 8. mai var KBT Fagskole i Pärnu i Estland for prosjektets første nettverksmøte. KBT Fagskole stilte med fire ansatte: Rektor Karl Johan Johansen, prosjektutvikler Roger Santokhie, lektor Vebjørn O. Ørsjødal og lektor Preben Hegland. 

Nordplus-prosjektet tar for seg å skape et nettverk for erfaringskonsulent utdanning/trening i de nordiske og baltiske landene. Medlemmene i dette prosjektet er fra Norge, Sverige, Island, Estland, Litauen og Latvia. Danmark var med som en gjest og kanskje en partner i fremtiden.   

Dette er en videreføring av to mindre Nordplus-prosjekter fra 2022 for å samle et nettverk i de nordiske og baltiske landene. I det første møtet var det 4 land med i København, Danmark, mens i det andre møtet i Gøteborg var det med 6 land. Videre så ønsker KBT Fagskole å utvide nettverket med Danmark, Finland og Grønland. 

Både ulike og felles utfordringer i nettverket 

Det er et behov for et nettverk som vi kan støtte hverandre med kunnskap og kompetanse for utvikling av utdanning/training for erfaringskonsulenter i de nordiske og de baltiske landene. 

Sverige ønsker å starte en lignende skole som i Norge i fremtiden. Her vil KBT fagskole være en nyttig støttespiller på grunn av sin erfaring med å sette i gang og drifte en skole for erfaringskonsulenter. 

Les også: NSPH deltar i europeiskt samarbete kring Peer Support

Estland sitt kurs er splittet inn i ulike aktører, men på grunn av dette nettverket så har de knyttet et sterkere bånd mellom seg.  

Utviklingen på Island har gått sent ifølge vår islandske partner og dette nettverket kan henne med å overbevise de riktige menneskene på Island om at det er behov for utvikling og endring.  

Vår partner fra Litauen forteller at de har ingen forskning på erfaringskonsulenter i hennes land og at det er veldig viktig å være del av nettverket for videreutvikling.  

Vår gjest fra Danmark forklarte om utfordringene i hjemlandet. Debatten om utdanning, likeperson og betalt arbeid skaper splid i Danmark.   

Vår latviske partner kunne ikke stille til dette møtet.   

På møtet kom det fram at vi har noen felles utfordringer som skepsis fra helsesystemet, men at vår utdanning/training står på ulike plasser fra en skala fra fagskole utdanning til et ønske om kortere kurs for både likemenn og erfaringskonsulenter.  

Neste møte

Neste møte blir digitalt i slutten av juni, der skal vi alle dele hvilke forskning på dette feltet som har blitt gjort og eventuelt ikke gjort i hvert land. På forskningen kan vi dele kunnskap og bruke den til å støtte opp utviklingen i partnerlandene.  

Partnere i prosjektet 

Smart business 4 all | E-læring for entreprenører

(Bildet, fra venstre: Karl Johan Johansen og Preben Hegland (KBT Fagskole), Carolina Yañez Santana og Ariana Romero (Clictic), Maria Segarra (MEUS), Gabriela Braneanu og Eleni Vezali (InnovED), Krzysztof Cegłowski (Euro Lider), Norhan Othman (Startup Migrants) og Bjørn Bratt (Prios). Fotografert av InnovEDs Athanasia Zagkoti.)

E-læring for entreprenører med migrantbakgrunn

Det internasjonale prosjektet SMAB, finansiert av Erasmus+, er i gang med å utvikle et e-læringsprogram for entreprenører. Verktøyet er spesielt rettet mot migranter i Norge, Tyskland, Hellas, Spania og Polen, og skal gjøre det lettere for ferske innbyggere å starte bedrifter i sine nye hjemland.

Etter å ha undersøkt behov for opplæring i de fem landene gjennom case-studier, er arbeidet med å lage e-læringsmoduler nå i gang. I høst har prosjektet utarbeidet 14 slike moduler, som i tiden framover vil bli testet og videreutviklet.

Hver modul tar for seg ett tema, eksempelvis “Circular business” eller “If there’s no plan, it’s no fun: Planning and Management“. Modulene består både av teori og relevante , kompetansehevende oppgaver. De 2 første modulene er skapt under ledelse av vår spanske partner MEUS. Etter hvert vil alle e-læringsmodulene bli tilgjengelig på nettsiden til prosjektet SMAB.

Neste steg i Smart Business 4 All

Det neste på planen er testing av digitale e-læringmoduler rettet mot entreprenører. Hovedmålgruppen for e-læringprogrammet er migranter og flyktninger som ønsker å skape sitt eget livsgrunnlag. Selv om del 2 i prosjektet nærmer seg klar for testing, må prosjektpartener MEUS først kvalitetssikre modulene. Videre så vil alle modulene blir oversatt til norsk, spansk, tysk, polsk og gresk.

Opplæringsvideoer under planlegging

Fra våren av så blir det også arbeid med korte, presise og relevante videoer som skal komplimentere e-læringsmodulene våre, under ledelse av vår tyske partner Startup Migrants.

Prosjektmøte i Volos

29. og 30. november så var Rektor Karl Johan Johansen og Lektor Preben Hegland i Volos, Hellas. En viktig del av prosjekter finansiert av Erasmus+ er disse transnasjonale møtene, og møtet i Volos var det 3. av fire obligatoriske møter. Møtet ble arrangert av den greske prosjektpartneren InnovED. Neste møte er neste år i Steinkjer under ledelse av den andre norske partneren Prios.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Et nordisk og baltisk samarbeid

Et ønske om tettere samarbeid

Søndag 13. november i Gøteborg startet et 3 dagers møte mellom partnere fra Norge, Sverige, Island, Estland, Litauen og Latvia. Målet med dette møtet var å skape et felles nettverk innen feltet utdanning/kursing/veiledning av erfaringskonsulenter.

Rektor Karl Johan Johansen og lektor Preben Hegland representerte KBT Fagskole og Norge i dette møtet. KBT Fagskole står også for initiativet for dette samarbeidet. Hovedpunktet på agendaen var å jobbe for en felles søknad til Nordplus om å få støtte til et nordisk og baltisk nettverk.

Temaer som nettverket ønsker å jobbes videre med i fremtiden

 • Om utvikling av utdanning for erfaringskonsulenter og ser fordelen med et nettverk for videre utvikling for alle partnere
 • Samle kunnskap om land utenfor Norden og de Baltiske statene
 • Ansettelse og økning av betalt arbeid som erfaringskonsulenter
 • Veiledning for erfaringskonsulenter
 • Regelverk for erfaringskonsulenter
 • Roller og arbeidsoppgaver for erfaringskonsulenter
 • Legitimering av utdanning gjennom akkreditering eller sertifisering
 • Deling av kunnskap, forskning og ekspertise

Landene sitter med ulik kompetanse, ekspertise og erfaring med utdanning av erfaringskonsulenter

Det er et stort spenn mellom partene i dette nettverket. KBT Fagskole har akkreditering av sin høyre yrkesfaglige utdanning, Sverige har 5 uker med kurs, og Litauen mangler tilbud til erfaringskonsulenter.

Partene sitter også med ulik kompetanse. Det vil si fra forskning på erfaringskonsulenter, politisk samarbeid, arbeid for menneskerettigheter i sitt respektive land, aktivisme for bruken av erfaringskonsulenter, kursholdere og akkreditert utdanning. Når det er sagt så har vi alle et felles mål om å styrke erfaringskonsulenters utdanning og bruk i Norden og de Baltiske landene.

Nettverk i startfase

KBT Fagskole hadde et møte i København i mai 2022 med samme partnere fra Sverige og Estland. Dessverre måtte den danske partneren trekke seg fra nettverket. Derfor så KBT Fagskole behovet for å rekruttere flere partnere og representere flere land for å styrke nettverket, og under ser du listen på deltakere i nettverket slik det er nå.

Navn på partner organisasjoner

Deltagere på forsidebildet

På venstre side: Sverige: Johanna Jaring, Sara Svensson, Estland: Sigrid Tammiste, Reelika Lume, Sverige: Filippa G. Jenneteg.

På høyre side: Sverige: Sonny Wåhlstedt, Island: Elín Ebba Ásmundsdóttir, Norge: Karl J. Johansen og Preben Hegland.

NB! Ikke på bildet: Litauen: Greta Klidziutė, Latvia: Ieva Leimane-Veldmeijere 

Møte i Trondheim

Gruppebilde: NSPH og KBT Fagskole
Tidligere i høst var NSPH på besøk i Trondheim. Da utvekslet vi erfaringer med ulike former for opplæring av erfaringskonsulenter i Norge og Sverige. Fra venstre Vebjørn O. Ørsjødal, Preben Hegland, Karl J. Johansen, Sonny Wåhlstedt, Johanna Jaring, Roger Santokhieog Filippa G. Jenneteg

Entreprenører med migrantbakgrunn ønsker mer støtte

Tidligere i juli var KBT Fagskole i Berlin på kontoret til Startup Migrants for et to dagers møte. Den norske representasjonen på møtet var Karl Johan Johansen og Preben Hegland var fra KBT Fagskole, og Bjørn Bratt fra Prios.

Første funn fra Erasmus+ prosjektet SMAB

Møtet var det andre transnasjonale møtet for prosjektet Smart Business for All (SMAB), av fire totalt. Fokuset var på å avslutte del 1 og starte på del 2 av prosjektet.

Den første delen av SMAB-prosjektet omhandlet en undersøkelse av dagens situasjon for migranter som ønsker å bli entreprenører i Norge, Tyskland, Polen, Spania og Hellas. I denne delen deltok migranter på fokusgrupper for å gi sitt perspektiv og erfaring med feltet.

I tillegg så ble det gjennomført kartlegging av data på entreprenørskap og rammene for å starte en bedrift i de tidligere nevnte landene.

Fra bakre venstre: Kajetan Ceglowski (EURO LIDER), Cécile Sauvage (MEUS), Athanasia Zagkoti (InnovED), Bjørn Bratt (Prios), Krzysztof Ceglowski (EURO LIDER), Ariana Romero (Clictic).
Fra den fremste rekken fra venstre: Preben Hegland (KBT Fagskole), Karl Johan Johansen (KBT Fagskole), Norhan Othman (Startup MIgrants), Miguel Caneda (Clictic)

Noen av våre funn fra rapporten til del 1:

 • Det oppleves at språk, byråkrati og den nasjonale jussen er en barriere for migranter som ønsker å starte en bedrift.
 • Migrantene har opplevd rasisme og diskriminering i sin vei til å skape en bedrift.

 • Det migrantene ønsker er mer trening for oppstart av en bedrift, enkel tilgang til informasjon om støtte, både finansielt og som hjelp, og en mentor-ordninger.

 • De fleste migranter velger enkeltmannsforetak og AS siden det er den enkleste veien for å opprette en bedrift.

 • I Norge er ca. 20% av alle nye bedrifter startet av migranter.

Skal lage 14 moduler til hjelp for entreprenører

Møtet i Berlin var slutten på del 1 av prosjektet, men også starten på del 2. Del 2 tar informasjonen fra del 1 og skaper noe nytt og meningsfylt for målgruppen vår.

SMAB skal lage 14 moduler som skal være tilgjengelig gratis på nettsiden til prosjektet neste år. Dette arbeidet skal jobbes med denne høsten. Modulene vil inneholde informasjon fra startsfasen når man har en idé, men også nyttig informasjon for dem som er i en tidlig fase av bedriften. KBT Fagskole fikk ansvaret for å skape to moduler: Verdien av egenerfaring og sosialt entreprenørskap.

Lyst til å lese rapporten?

Rapporten vil bli tilgjengelig på nettsiden (som Prios jobber med som del av prosjektet) ved en senere anledning på norsk, engelsk, tysk, polsk, spansk og gresk.

KBT fagskole sine partnere i prosjektet:

Smart Business for All sine overordnende mål:

 • Utarbeidet en casestudie som kartlegger dagens situasjon for entreprenører med immigrasjonsbakgrunn i Norge, Spania, Tyskland, Polen og Hellas
 • Utvikle et nettbasert program for entreprenører
 • Utvikle en ressursbank for entreprenørskap
 • Skape en såkalt «karriere KIT», nyttige verktøy for entreprenører i videoformat
 • Kvalitetssikring og evaluering av aktiviteter og resultater  
Logo EU - Erasmus +
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

How can we support migrant entrepreneurs in Norway? 

There is war in Europe, and Ukrainian refugees are fleeing to nearby European countries. Norway will be taking in new refugees. Hence, it is relevant to uncover how Norway is supporting migrant entrepreneurs. High employment is imperative for the Norwegian system to function. At the same time, there is good reason to believe that the newly arrived migrants want to work. Therefore, it is essential to provide people with relevant information about Norway, like information about start-ups.

Start-up facilitation and support exists in Norway, however, the support for non-Norwegian speakers differs based location. In other words, your experience in Trondheim and Kongsberg may differ.

Start-up courses in English  

In March 2022, Startup Migrant UG had a Preschool for entrepreneurs in Norway. Some of the Preschools in Norway are in Norwegian, others are in English, and last 3 days. The English intensive courses are the most popular according to the Co-founder Nicolai Strøm-Olsen. Why are entrepreneurs interested in these courses? Well, as a participant you will learn how to develop your ideas to a business idea, and how to succeed. 

KBT and KBT Vocational School are striving for social innovation and to empower marginalized groups. Therefore, KBT Vocational School became interested in the Preschool in Kongsberg. Another reason for the visit was the connection between the Preschools and the Erasmus + project Smart Business for All. In other words, we were there to learn how Startup Migrant work, and the entrepreneur situation in Norway.

 

Logo Smart Business for all
The new logo for the Erasmus + project Smart Business for All. Please check out our Facebook-page

Erasmus + Project Smart Business for All – SMAB 

KBT Vocational School is currently mapping out the situation for migrant entrepreneurs in Norway through the project SMAB. Additionally, to the vital information entrepreneurship in Norway, we also had the pleasure of building a better relationship with our project partner Startup Migrants, who has offices in both Berlin and Oslo. Even though KBT Vocational School came as observants, we also created connections with the participants.  

Principle Karl Johan Johansen and Educational Consultant Preben Hegland represented KBT Vocational School in Kongsberg. We had the privilege to experience an intensive course, which is targeting migrant entrepreneurs. Startup Migrant has a network in migrant European entrepreneurship, and hold similar intensive courses also in Germany, and Poland. During the visit we also had time to become better acquainted with SMAB partner Nicolai Strøm-Olsen and Startup Migrant’s Pira Thiru. 

KBT Vocational School’s representatives Karl Johan Johansen and Preben Hegland had the pleasure of meeting Nicolai Strøm-Olsen and Norway’s new entreprenuers.
(Foto: Pira Thiru)

Preschool – Connects entrepreneurs with different backgrounds 

Startup Migrants’ Preschools have become a meeting point for entrepreneurs with different passports and mother tongues. This is the result of the Preschool’s vision of a place for all who want to become an entrepreneur.    

As a participant in the Preschool, you gain access to real stories and advice from successful entrepreneurs with a Q & A afterwards. Further, the participants can connect with the said entrepreneurs and start networking in the field of entrepreneurship through Startup Migrant.  

Participants with different backgrounds 

The participants on this course came from countries around the world like Spain, India, Iran, and Afghanistan. Some had lived in Norway for about 15 years, while others had only been in Norway for a couple of months. Even though the knowledge of the Norwegian lifestyle varied, all the participants were eager to create a start-up in Norway.   

We at KBT Vocational School would like to thank Startup Migrant for inviting us to visit, and we are looking forward to future collaborations.  

Logo Erasmus +
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Hvordan kan vi hjelpe migranter som ønsker å starte en bedrift i Norge?

Europa opplever nå krig og ukrainske flyktninger som strømmer rundt i Europa. Norge kommer til å ta ansvaret med å ta i mot nye flyktninger. På grunn av dette er det relevant å ta å se på hvordan Norge tilrettelegger for entreprenørskap for migranter – hvor lett er det å starte en bedrift når du er ny i Norge? Sysselsetting er viktig for Norge, og for dem som flytter hit av ulike årsaker.

Det finnes muligheter for å få assistanse for start-ups i Norge, men hjelpen varierer basert på hvor i landet du befinner deg. Fra et migrantperspektiv er det vanskelig å vite hvor informasjonen ligger, særlig om du ikke har tilstrekkelig norskkunnskap.

Engelske kurs for oppstartsbedrifter

I Kongsberg finnes en forskole for entreprenører. De har noen av intensivkursene sine på engelsk, slik at nye og driftige innbyggere i landet kan komme lettere i gang med foretak.  Kursene går over 3 dager. Som kursdeltaker lærer du å utvikle ideene dine til å bli en forretningsidé, og hvordan du kan realisere dem.

KBT og KBT Fagskole er opptatt av sosial innovasjon, og å styrke marginaliserte grupper. Derfor synes vi denne forskolen hørtes veldig interessant ut. I forbindelse med Erasmus-prosjektet Smart Business for All dro vi på besøk til forskolen, for å lære mer om hvordan de jobber og hvordan vi kan bruke den kunnskapen til å styrke enda flere i Norge og Europa.

Erasmus + prosjektet Smart Business for All – SMAB

KBT Fagskole jobber med å kartlegge entreprenørskap for migranter i Norge gjennom en casestudie under prosjektet Smart Business for All. I den sammenhengen er det nyttig for oss å få innsikt i dagens situasjon og knytte tettere bånd med vår prosjektpartner Startup Migrant, som har hovedkontor i både Berlin og Oslo. KBT Fagskole valgte å observere og ta kontakt med deltagerne av denne forskolen i Kongsberg.

Rektor Karl Johan Johansen og studiekonsulent Preben Hegland representerte KBT Fagskole på intensivkurset. Kurset vi fikk være med på var et intensivkurs i entreprenørskap, rettet mot migranter. Startup Migrant holder kurs i blant annet Tyskland, Norge og Polen. Under besøket fikk vi bli litt bedre kjent med to av deres representanter, Nicolai Strøm-Olsen og Pira Thiru. Nicolai Strøm-Olsen er en av Startups Migrants sine representanter i SMAB.

Preben og Karl Johan fra KBT Fagskole besøkte Forskolen for å bli kjent med hvordan forskolen trener kommende entreprenører. Her ble de kjent med flere dyktige personer som har kommet til Norge fra ulike steder av verden. Erfaringene fra Startup Migrants blir veldig nyttige i prosjektet Smart Business 4 All! (Foto: Pira Thiru)
Logo Smart Business for all
Erasmus-prosjektet SMAB har fått en egen logo, som du vil få se mer av framover. SMAB har også en Facebook-side, hvor det vil komme oppdateringer fra prosjektet underveis i prosjektperioden

Forskolen – Samler gründerspirer med ulik bakgrunn

Forskolene til Startup Migrants er et samlepunkt for entreprenører med ulik bakgrunn og språk. Forskolen er åpen for alle, men tiltrekker seg mest entreprenører med annet morsmål enn norsk. Det forskolen er flink til er å skape et rom for gründervirksomhet.

Deltagerne får tilgang til historier fra andre entreprenører og muligheten for å stille dem spørsmål. Videre får de mulighet til å bygge nettverk med etablerte entreprenører, relevant kunnskap om hvordan det er å starte et selskap i Norge og en relasjon med Startup Migrant som kan brukes etter endt kurs.

Deltakere med stort spenn

Deltageren på dette intensive kurset var fra blant annet Spania, Iran, India og Afghanistan. Noen hadde vært bosatt i Norge i 15 år, mens andre hadde bare vært i Norge i noen måneder. Det var derfor et stort spenn, og alle var engasjerte med å skape et selskap i Norge. 

Vi takker for at vi fikk komme på besøk til Forskolen, og gleder oss til videre samarbeid med Startup Migrants i SMAB-prosjektet!

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Social Justice for immigrants

KBT Vocational School wants to simplify the start-up process for immigrants

To celebrate the World Day of Social Justice on the 20th of February, KBT Vocational School has decided to share news of our European project named Smart Business for All.

Entrepreneurship demands idees and hard work, however, entrepreneurs also need knowledge of the country’s language and legal framework. In other words, starting a business is even more difficult for migrant entrepreneurs. However, how can we at KBT Vocational School be of an assistance in the European landscape of migrant start-ups?  Well, through the Erasmus + project Smart Business for All, this project aims to find new solutions for migrant entrepreneurs.

Smart Business for All’s goals:

 • Case studies about immigrants` need for training and facilitation
 • Development of an e-learning program which focus on immigrant entrepreneurs
 • Development of a web-based resource bank for said entrepreneurs
 • Facilitate immigrant start-ups for the green/ecological sector
 • Quality management and evaluation of activities and results (outcomes and impacts)

Case study about entrepreneurship

In the spring of 2022, KBT Vocational School with our European partners will create a case study, on the subject of migrant experience with start-ups. The goal is to develop a framework with vital information about migrants’ access to assistance and support in the start-phase of the start-up.  

This data will contain information about the partners country on national, regional and local level. KBT Vocational School will for example, use public data from SSB to identify the current situation in Norway.  

The project also entails focus groups with migrants’ entrepreneurs and migrant businesses. It is through focus groups that we will gain crucial information about the migrant entrepreneurs’ experience in Norway, Poland Germany, Spain, and Greece. The end result will be a report with information about what works and what needs to improve.  

KBT Vocational School is represented by Principal Karl Johan Johansen, and Preben Hegland.

KBT Vocational School’s partners:

KBT Vocational School’s aim with this project

KBT Vocational School wants to do its part in the inclusion of marginalized groups in society. The goal is to make it easier to create a business, even if you are living in a foreign country. The untapped knowledge and experience from migrants should be a resource for the community, which will also create a better connection between the local community and the migrants. The creation of a bond between the local society and its citizens is imperative for KBT Vocational School. In other words, the end goal is a good match with KBT Vocational School’s core values, which are based on Recovery, and the CHIME-model.

KBT Vocational School’s role

KBT Vocational School is responsible for this part of the project. This means that the end report will be delivered by KBT Vocational School. As the nucleus of the case studies assignment, KBT Vocational School will also provide our partners with templates and collecting data.  

The project has monthly meetings on Zoom with KBT Vocational School as the chairman of the meetings. In these online meetings, partners are given a space for questions and discussions. Additionally, to meetings, weekly communications also happen through the EU-platform ADINPROJECT.

Additionally, the project will have yearly physical meetings between the partners. The first meeting place for this European collaboration is Trondheim. Due to the COVID-19 pandemic, the first meeting has been postponed, however, the lates news is that it may happen March.

Facebook-page

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Utjevning av sosiale utfordringer for immigranter

KBT fagskole ønsker å bidra til utjevning av sosiale utfordringer for start-ups for entreprenører med immigrasjonsbakgrunn

I anledningen med verdensdagen for sosial rettferdighet den 20. februar, så ønsker KBT fagskole å dele litt med sine lesere om hvordan KBT fagskole vil bidra til utjevning av sosiale utfordringer i Norge og Europa.

Entreprenørskap krever ideer og pågangsmot, men også språkkunnskaper og kunnskap om landets lover og regler. Med andre ord, så kan terskelen være høy for immigranter som vil starte en ny bedrift i sitt nye hjemland på grunn av språkvansker. Hvordan kan vi løse noen av utfordringene som immigranter møter når de skal gå i gang med en ny Start-up? Det er her prosjektet Smart Business for All kommer inn i bildet, dette må undersøkes.

Logo - Smart Business 4 All - SMAB

Smart Business for All sine overordnende mål:

 • Utarbeidet en casestudie som kartlegger dagens situasjon for entreprenører med immigrasjonsbakgrunn i Norge, Spania, Tyskland, Polen og Hellas
 • Utvikle et nettbasert program for entreprenører
 • Utvikle en ressursbank for entreprenørskap
 • Skape en såkalt «karriere KIT», nyttige verktøy for entreprenører i videoformat
 • Kvalitetssikring og evaluering av aktiviteter og resultater    

Casestudie om entreprenørskap

Våren 2022 skal KBT fagskole med sine europeiske partnere lage en case studie om immigranters erfaring med entreprenørskap. Målet er å lage et grunnlag for videre arbeid med immigranter og marginaliserte gruppers tilgang til hjelp til å starte en ny bedrift.

Dette blir gjort gjennom en kartlegging av situasjonen på det nasjonale, regionale og lokale nivået. KBT fagskole vil ta i bruk offentlige data, fra blant annet SSB for å se på hvordan situasjon ser ut i Norge.

Videre vil entreprenører med immigrantbakgrunn bli intervjuet gjennom fokusgrupper. Slik kan vi samle inn informasjon om immigranters og andre marginaliserte gruppers erfaring med entreprenørskap i Norge, Polen, Tyskland, Spania og Hellas. Resultatet av arbeidet vil resultere til en rapport, som inneholder hva som er bra og hva som bør forbedres i Europa.

Bilde fra et digitalt møte i prosjektet Smart Business for All (SMAB)
KBT fagskole sine representanter for dette prosjektet er rektor Karl Johan Johansen og studiekonsulent Preben Hegland

KBT fagskole sine partnere i prosjektet:

KBT fagskole sitt mål med prosjektet

KBT fagskole ønsker å bidra til inkludering av marginaliserte grupper i samfunnet. Målet er at det skal bli enklere å opprette bedrifter, selv om morsmålet ikke er for eksempel norsk som immigrant i Norge eller polsk i Polen. Det betyr en bedre mulighet for migranter til å bidra og bruke sin kompetanse og få en tilknytting til bosted og lokalsamfunnet. Dette er svært viktig for oss på KBT fagskole. Med andre ord, så er målet bedre integrering inn i samfunnet, noe som passer godt med våre tanker og verdier basert på Recovery og CHIME-modellen.

KBT fagskole sin rolle

KBT fagskole har ansvaret for denne delen av prosjektet og skal derfor være bindeleddet mellom våre europeiske partnere. Dette betyr at KBT skal publisere sluttrapporten, men først skal KBT fagskole ta på seg ansvaret med å lage maler på hvordan våre partnere skal besvare oppgavene sine.  

Med KBT fagskole i hovedsetet for månedlig møtevirksomhet, og på disse møtene deles det meninger og tanker fra ulike steder i Europa. Disse plenumdiskusjonene skjer for det meste gjennom digitale plattformer som Zoom og EU-plattformen ADMINPROJECT.

Prosjektet skal også ha fysiske møter, og Trondheim har ansvaret for det første møte. På grunn av COVID-19 situasjonen i Norge og Europa så har dette møte møtt noen utfordringer. For øyeblikket utforsker vi muligheten for et møte rundt mars og april.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.