Group of people from the Nordplus network

En mulighet for å utvikle status og kvalitet for utdanning av erfaringskonsulenter 

KBT Fagskole er med i et nordisk-baltisk nettverk for utdanning av erfaringskonsulenter. Nettverket er i første omgang støttet i ett år gjennom Nordplus.   

Gjennom å dele kunnskap og erfaringer, kan vi i et nordisk-baltisk nettverk styrke og støtte hverandre i våre ulike behov i årene fremover. Fordelene med dette nettverket for KBT Fagskole er mange. Noen realistiske eksempler for KBT Fagskole er mer tilgang på forskning, flere alternativer til mulig pensum, men også gjesteforelesere som kan styrke utdannelsen for erfaringskonsulenter på KBT Fagskole.  

Noen utvalgte temaer som prosjektet skal diskutere sammen 

  • Pensum 
  • Kvalitet på utdannelse og sertifisering  
  • Videreutvikle strategier for hvert enkelt land 
  • Forskning  
  • Erfaringskonsulenter i et menneskerettighetsperspektiv  
  • Pedagogikk og co-teaching  
  • Samarbeid og Recovery 

NSPH i Sverige ønsker å styrke sin utdannelse 

En av deltakerorganisasjonene i Nordplus-nettverket, er Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Det er et svensk nettverk som dekker 13 nasjonale organisasjoner. NSPH jobber tett med forsking på erfaringskonsulenter og har siden 2015 vært ansvarlig for utdanning i form av kurs og støtte for erfaringskonsulenter i Sverige. Nå ønsker de å få i gang en utdannelse for erfaringskonsulenter på samme eller lignende nivå som KBT Fagskole har i Norge. Dette temaet blir relevant i samarbeidet mellom KBT Fagskole og NSPH fremover.    

Ulike typer utdannelse av erfaringskonsulenter 

Dagens situasjon for partnerlandene i Nordplus-nettverket er preget av alt fra et ønske om å kunne starte korte kurs i Litauen for erfaringskonsulter til litt lengre kurs i Island og som nevnt høyre utdanning i Sverige. Et eksempel som kan forklare den litt ulike situasjonen landene står ovenfor er Estland.  

For i Estland så må du bli arbeidsledig for å kunne få kurs om recovery og om erfaringskonsulter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet igjen. Det er svært få som får betalt som erfaringskonsulent. Det er mer likemannsarbeid enn betalt arbeid, det mest lønnsomme er å bli kursleder for disse kursene og tjene litt penger på å holde kurs.   

Bilde fra møte i Estland 2023

Roger Santokhie fra KBT fagskole forklarer situasjonen i Norge.

Første møte i Pärnu i Estland 

7. og 8. mai var KBT Fagskole i Pärnu i Estland for prosjektets første nettverksmøte. KBT Fagskole stilte med fire ansatte: Rektor Karl Johan Johansen, prosjektutvikler Roger Santokhie, lektor Vebjørn O. Ørsjødal og lektor Preben Hegland. 

Nordplus-prosjektet tar for seg å skape et nettverk for erfaringskonsulent utdanning/trening i de nordiske og baltiske landene. Medlemmene i dette prosjektet er fra Norge, Sverige, Island, Estland, Litauen og Latvia. Danmark var med som en gjest og kanskje en partner i fremtiden.   

Dette er en videreføring av to mindre Nordplus-prosjekter fra 2022 for å samle et nettverk i de nordiske og baltiske landene. I det første møtet var det 4 land med i København, Danmark, mens i det andre møtet i Gøteborg var det med 6 land. Videre så ønsker KBT Fagskole å utvide nettverket med Danmark, Finland og Grønland. 

Både ulike og felles utfordringer i nettverket 

Det er et behov for et nettverk som vi kan støtte hverandre med kunnskap og kompetanse for utvikling av utdanning/training for erfaringskonsulenter i de nordiske og de baltiske landene. 

Sverige ønsker å starte en lignende skole som i Norge i fremtiden. Her vil KBT fagskole være en nyttig støttespiller på grunn av sin erfaring med å sette i gang og drifte en skole for erfaringskonsulenter. 

Les også: NSPH deltar i europeiskt samarbete kring Peer Support

Estland sitt kurs er splittet inn i ulike aktører, men på grunn av dette nettverket så har de knyttet et sterkere bånd mellom seg.  

Utviklingen på Island har gått sent ifølge vår islandske partner og dette nettverket kan henne med å overbevise de riktige menneskene på Island om at det er behov for utvikling og endring.  

Vår partner fra Litauen forteller at de har ingen forskning på erfaringskonsulenter i hennes land og at det er veldig viktig å være del av nettverket for videreutvikling.  

Vår gjest fra Danmark forklarte om utfordringene i hjemlandet. Debatten om utdanning, likeperson og betalt arbeid skaper splid i Danmark.   

Vår latviske partner kunne ikke stille til dette møtet.   

På møtet kom det fram at vi har noen felles utfordringer som skepsis fra helsesystemet, men at vår utdanning/training står på ulike plasser fra en skala fra fagskole utdanning til et ønske om kortere kurs for både likemenn og erfaringskonsulenter.  

Neste møte

Neste møte blir digitalt i slutten av juni, der skal vi alle dele hvilke forskning på dette feltet som har blitt gjort og eventuelt ikke gjort i hvert land. På forskningen kan vi dele kunnskap og bruke den til å støtte opp utviklingen i partnerlandene.  

Partnere i prosjektet