Et nordisk og baltisk samarbeid

Et ønske om tettere samarbeid

Søndag 13. november i Gøteborg startet et 3 dagers møte mellom partnere fra Norge, Sverige, Island, Estland, Litauen og Latvia. Målet med dette møtet var å skape et felles nettverk innen feltet utdanning/kursing/veiledning av erfaringskonsulenter.

Rektor Karl Johan Johansen og lektor Preben Hegland representerte KBT Fagskole og Norge i dette møtet. KBT Fagskole står også for initiativet for dette samarbeidet. Hovedpunktet på agendaen var å jobbe for en felles søknad til Nordplus om å få støtte til et nordisk og baltisk nettverk.

Temaer som nettverket ønsker å jobbes videre med i fremtiden

  • Om utvikling av utdanning for erfaringskonsulenter og ser fordelen med et nettverk for videre utvikling for alle partnere
  • Samle kunnskap om land utenfor Norden og de Baltiske statene
  • Ansettelse og økning av betalt arbeid som erfaringskonsulenter
  • Veiledning for erfaringskonsulenter
  • Regelverk for erfaringskonsulenter
  • Roller og arbeidsoppgaver for erfaringskonsulenter
  • Legitimering av utdanning gjennom akkreditering eller sertifisering
  • Deling av kunnskap, forskning og ekspertise

Landene sitter med ulik kompetanse, ekspertise og erfaring med utdanning av erfaringskonsulenter

Det er et stort spenn mellom partene i dette nettverket. KBT Fagskole har akkreditering av sin høyre yrkesfaglige utdanning, Sverige har 5 uker med kurs, og Litauen mangler tilbud til erfaringskonsulenter.

Partene sitter også med ulik kompetanse. Det vil si fra forskning på erfaringskonsulenter, politisk samarbeid, arbeid for menneskerettigheter i sitt respektive land, aktivisme for bruken av erfaringskonsulenter, kursholdere og akkreditert utdanning. Når det er sagt så har vi alle et felles mål om å styrke erfaringskonsulenters utdanning og bruk i Norden og de Baltiske landene.

Nettverk i startfase

KBT Fagskole hadde et møte i København i mai 2022 med samme partnere fra Sverige og Estland. Dessverre måtte den danske partneren trekke seg fra nettverket. Derfor så KBT Fagskole behovet for å rekruttere flere partnere og representere flere land for å styrke nettverket, og under ser du listen på deltakere i nettverket slik det er nå.

Navn på partner organisasjoner

Deltagere på forsidebildet

På venstre side: Sverige: Johanna Jaring, Sara Svensson, Estland: Sigrid Tammiste, Reelika Lume, Sverige: Filippa G. Jenneteg.

På høyre side: Sverige: Sonny Wåhlstedt, Island: Elín Ebba Ásmundsdóttir, Norge: Karl J. Johansen og Preben Hegland.

NB! Ikke på bildet: Litauen: Greta Klidziutė, Latvia: Ieva Leimane-Veldmeijere 

Møte i Trondheim

Gruppebilde: NSPH og KBT Fagskole
Tidligere i høst var NSPH på besøk i Trondheim. Da utvekslet vi erfaringer med ulike former for opplæring av erfaringskonsulenter i Norge og Sverige. Fra venstre Vebjørn O. Ørsjødal, Preben Hegland, Karl J. Johansen, Sonny Wåhlstedt, Johanna Jaring, Roger Santokhieog Filippa G. Jenneteg