Et nordisk og baltisk samarbeid

Et ønske om tettere samarbeid

Søndag 13. november i Gøteborg startet et 3 dagers møte mellom partnere fra Norge, Sverige, Island, Estland, Litauen og Latvia. Målet med dette møtet var å skape et felles nettverk innen feltet utdanning/kursing/veiledning av erfaringskonsulenter.

Rektor Karl Johan Johansen og lektor Preben Hegland representerte KBT Fagskole og Norge i dette møtet. KBT Fagskole står også for initiativet for dette samarbeidet. Hovedpunktet på agendaen var å jobbe for en felles søknad til Nordplus om å få støtte til et nordisk og baltisk nettverk.

Temaer som nettverket ønsker å jobbes videre med i fremtiden

  • Om utvikling av utdanning for erfaringskonsulenter og ser fordelen med et nettverk for videre utvikling for alle partnere
  • Samle kunnskap om land utenfor Norden og de Baltiske statene
  • Ansettelse og økning av betalt arbeid som erfaringskonsulenter
  • Veiledning for erfaringskonsulenter
  • Regelverk for erfaringskonsulenter
  • Roller og arbeidsoppgaver for erfaringskonsulenter
  • Legitimering av utdanning gjennom akkreditering eller sertifisering
  • Deling av kunnskap, forskning og ekspertise

Landene sitter med ulik kompetanse, ekspertise og erfaring med utdanning av erfaringskonsulenter

Det er et stort spenn mellom partene i dette nettverket. KBT Fagskole har akkreditering av sin høyre yrkesfaglige utdanning, Sverige har 5 uker med kurs, og Litauen mangler tilbud til erfaringskonsulenter.

Partene sitter også med ulik kompetanse. Det vil si fra forskning på erfaringskonsulenter, politisk samarbeid, arbeid for menneskerettigheter i sitt respektive land, aktivisme for bruken av erfaringskonsulenter, kursholdere og akkreditert utdanning. Når det er sagt så har vi alle et felles mål om å styrke erfaringskonsulenters utdanning og bruk i Norden og de Baltiske landene.

Nettverk i startfase

KBT Fagskole hadde et møte i København i mai 2022 med samme partnere fra Sverige og Estland. Dessverre måtte den danske partneren trekke seg fra nettverket. Derfor så KBT Fagskole behovet for å rekruttere flere partnere og representere flere land for å styrke nettverket, og under ser du listen på deltakere i nettverket slik det er nå.

Navn på partner organisasjoner

Deltagere på forsidebildet

På venstre side: Sverige: Johanna Jaring, Sara Svensson, Estland: Sigrid Tammiste, Reelika Lume, Sverige: Filippa G. Jenneteg.

På høyre side: Sverige: Sonny Wåhlstedt, Island: Elín Ebba Ásmundsdóttir, Norge: Karl J. Johansen og Preben Hegland.

NB! Ikke på bildet: Litauen: Greta Klidziutė, Latvia: Ieva Leimane-Veldmeijere 

Møte i Trondheim

Gruppebilde: NSPH og KBT Fagskole
Tidligere i høst var NSPH på besøk i Trondheim. Da utvekslet vi erfaringer med ulike former for opplæring av erfaringskonsulenter i Norge og Sverige. Fra venstre Vebjørn O. Ørsjødal, Preben Hegland, Karl J. Johansen, Sonny Wåhlstedt, Johanna Jaring, Roger Santokhieog Filippa G. Jenneteg

Praksisveilederseminar


Torsdag den 25. februar 2021 kl. 9-11.30 arrangerer KBT Fagskole seminar for praksisveiledere tilknyttet utdanningens praksisordning. Tema for seminaret er:

Hvordan kan vi sammen forberede studentene til sin framtidige rolle i arbeid med personer med psykisk helse- og rusutfordringer?

Vi inviterer til åpen dialog om hva praksisveiledere kan og vil forvente av studentene, om praksisveilederes rolle i henhold til veiledning og hvordan praksissted og fagskole kan samarbeide om å videreutvikle praksisordningen.

Opplever du at du ikke har blitt invitert til seminaret, men er praksisveileder til en av våre studenter, kan du ta kontakt med anne.hirrich@kbtkompetanse.no.

Åpent webinar 17. desember kl. 12-13


Er du interessert i utdanningen for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid? Har du spørsmål i forbindelse med opptakskrav, tid og omfang, og praksisarbeid? Lurer du på hva en erfaringskonsulent gjør og hva du kan lære på vår studie?

Den 17. desember kl. 12.00-13.00 inviterer KBT Fagskole til åpent webinar via Zoom.

På webinaret vil vi svare så godt vi kan på spørsmålene du måtte ha om fagskolen og utdanningen vår. Ansatte fra KBT Fagskole vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål og gi utfyllende informasjon.

Logg deg på webinaret uten påmelding og når som helst i det oppgitte tidsrommet. Det er ingen venterom og du blir dermed direkte sendt til webinaret. Mikrofon og kamera er slått av, men du kan selv velge om du ønsker å slå på. Det vil også være mulig å bruke chattefunksjonen for å sende inn spørsmål.

Program
kl. 12.00-12.30: Velkommen og kort presentasjon om utdanningen ved KBT Fagskole
kl. 12.30-13.00: Spørsmålsrunde

Meld gjerne interesse i Facebook-arrangementet, slik at vi får en pekepinn på hvor mange som kommer.


Les mer om fagskolen i vår seksjon om “ofte stilte spørsmål”.

Første eksamen!


Vi nærmer oss første eksamensinnlevering noensinne for KBT Fagskole! For oss som nyoppstartet fagskole er dette en milepæl. Mandag 16. november skal 47 studenter levere mappeeksamen, og det er en milepæl også for mange av studentene. For noen er det første eksamensoppgave noensinne, for andre den første på lang tid.

Vi ønsker alle våre engasjerte studenter lykke til med innspurten!