Første eksamen!

Vi nærmer oss første eksamensinnlevering noensinne for KBT Fagskole! For oss som nyoppstartet fagskole er dette en milepæl. Mandag 16. november skal 47 studenter levere mappeeksamen, og det er en milepæl også for mange av studentene. For noen er det første eksamensoppgave noensinne, for andre den første på lang tid.

Vi ønsker alle våre engasjerte studenter lykke til med innspurten!

Ofte stilte spørsmål


Hva koster det å være student på KBT Fagskole?

Du må betale studieavgift på for tiden 580 kr. pr. semester. I tillegg kommer utgifter til litteratur og reise/opphold til samlingene. Fagskolen disponerer deler av pensumet som f.eks. artikkler og tilgang til relevante fagtidsskrifter. Studenten har ansvar for å kjøpe pensumbøker. Pensum blir oppgitt i begynnelsen av gjeldende semesteret.

Grunnet Covid19-situasjonen er samlingene redusert til 2 samlinger pr. semester, og med mulighet for digital deltakelse via Zoom.

Politiattest

Utdanningen krever fremlagt politiattest i henhold til lovbestemte krav som gjelder for yrkesutøvelse i praksisopplæringen. For å motta politiattest trenger du en opptaksbekreftelse fra KBT Fagskolen. Ta kontakt med fagskole@kbtkompetanse.no og merk emnefeltet med “politiattest”.

Om praksis

I tillegg til teoretisk undervisning er vår utdanning praksisorientert. Målet med praksisarbeidet er yrkesrettet opplæring med utprøving av det man har lært i teoriemnene, forståelse av teorien og yrkesrollen i praksis og å tilegne seg arbeidserfaring i rollen som erfaringskonsulent.

Praksisstedet skal være tilknyttet feltet psykisk helse og/eller rus i kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester, private institusjoner eller andre tilsvarende instanser. Studenten kan foreslå ønsket praksissted og KBT Fagskole vil bistå med å inngå praksisavtale. Studenter har også mulighet til å benytte eget arbeidssted som praksissted.

Ukedagene utenom undervisning er forbeholdt praksisarbeidet, men dette kan variere alt ettersom inngått praksisavtale.

Praksis høstsemester fra uke 36 til uke 49.
Praksis vårsemester fra uke 3 til uke 21.

Hvor ofte foregår undervisning?

Som regel foregår undervisningen på mandager og torsdager om ikke annet oppgitt i semesterplanen. Endringer kan forekomme grunnet helligdager, og evt. sykdom.

  • 2 x 45 min forelesning på mandager via Zoom
  • 2 x 45 min webinar på torsdager via Zoom
  • 2 x ukesamling pr. semester (ukeundervisning mandag til fredag)
  • mulighet for å delta på fysisk undervisning i våre lokaler i Trondheim

Hva er en samling?

En samling foregår fra mandag til fredag med undervisning fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Ved samlingene får studentene mulighet til å delta fysisk på undervisningen i Trondheim og får dermed anledning til å bli bedre kjent med undervisere og medstudenter.

Undervisningen ved en samling er bygget på forelesninger, gruppearbeid, workshop og refleksjonsoppgaver.

Utgifter i forbindelse med reise og opphold må studenten betale selv. Fagskolen sørger for at tilreisende studenter får tilbud om overnatting på samme hotell.

Vurderingsform

Studenter vil bli vurdert på grunnlag av mappe- og hjemmeeksamen.

Mappeeksamen består av flere oppgaver som arkiveres i en digital mappe i løpet av et emne. Egenvurdering og refleksjon over egen utvikling blir lagt vekt på.

Hjemmeeksamen er i form av en praksisrapport som studenten utarbeider selvstendig og ved hjelp av veiledning av praksisveileder og gruppeveileder.

Hvilke emner tilbyr KBT Fagskole?

EK001T Medmennesket og profesjonalitet (10 sp.)
– innføring i erfaringskonsulentrollen

EK004P Praksisemne I (15 sp.)
– yrkesrettet opplæring ved et praksissted

EK002T Pedagogisk-psykologiske emner (10 sp.)
– innføring i perspektiver på psykiske lidelser og ruslidelser, behandlingsformer og metoder

EK003T Helse- og velferdstjenester (10 sp.)
– innføring i organisering av av helse- og velferdstjenester, arbeidslivspsykologi og lovverk

EK005P Praksisemne II (15 sp.)
– yrkesrettet opplæring ved et praksissted

Du kan lese en utfyllende beskrivelse av våre emner i menyen øverst på nettsiden.