Evaluering og kvalitetssikring


Kvalitetssikringssystemet omfatter hele organisasjonen ved fagskolen og skal sikre et systematisk og kontinuerlig arbeid for å gjennomføre og videreutvikle kvaliteten i virksomheten og i utdanningen.


System for kvalitetssikring

Studentdemokrati

KBT Fagskole har inngått avtale om felles studentombud med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Studiebarometer

KBT Fagskole markedsfører undersøkelsen Studiebarometer til studentene.