Studentdemokrati og kvalitetssikring


Kvalitetssikringssystemet omfatter hele organisasjonen ved fagskolen og skal sikre et systematisk og kontinuerlig arbeid for å gjennomføre og videreutvikle kvaliteten i virksomheten og i utdanningen. Derunder er studentdemokratiet et sentralt element og skal bidra til videreutvikling av lærings- og studiemiljøet ved fagskolen.

Sist oppdatert 28. april 2022