Informasjon til undervisere


Denne siden er til deg som har holdt presentasjon, forelesning, webinar hos oss, eller er interessert i å bidra til undervisning til våre studenter.

Ønsker du å undervise i et tema, holde en presentasjon om et prosjekt, har litteraturanbefalinger eller lignende kan du sende en skriftlig henvendelse til fagskole@kbtkompetanse.no eller ring til +47 973 41 833

Skal du undervise hos oss ber vi deg om å sette deg inn i KBT Fagskole sin foreslåtte undervisningsstruktur. Denne har vi utarbeidet på bakgrunn av erfaringene vi har gjort oss med digital undervisning, og med formål om å fremme et godt læringsutbytte for studentene. Last ned undervisningsstruktur.

Faktura sendes som EHF til: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT, Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim. Fakturaen merkes med: Fagskole. Om faktura ikke kan sendes som EHF, send som pdf til 998336759@autoinvoice.no

Vi gir 3 timer forberedelser for 45 minutter undervisning, når ikke annet er avtalt. En standard forelesning 2 x 45 minutter (inkl. 15 min pause) gir således 8 timer. Nærmere avtale gjøres med rektor.

Her er en oversikt over vår pensumlitteratur i emnene:
EK001TMedmennesket og profesjonalitet 
Sentrale tema: Livskriser, Etisk teori og problemstillinger, samarbeidsutfordringer, Recovery orienterte paksiser, Relasjonsjonskompetanse, arbeidslivets rammer, kommunikasjon, familie- og nettverksarbeid, holdningsutvikling, handling og dømmekraft o.m.m.

EK002T Pedagogisk-psykologiske emner
Sentrale tema: Kognitiv terapi, brukeren i sentrum, tverrprofesjonelt samarbeid, brukerinvolvering, traumer og traumeinformert brukerstøtte, sosialt psykisk helse og rusarbeid, veiledningspedagogikk o.m.m.