Bilde til illustrasjon

Bli med på digitalt informasjonsmøte 30. mai

KBT Fagskole starter i samarbeid med Prios en ny utdanning i sosialt entreprenørskap, med oppstart august 2023.

Vi inviterer til et informasjonsmøte om utdanningen 30. mai klokken 10. Delta fysisk i klasserommet til KBT Fagskole* eller digitalt via Zoom (møtelink: https://us02web.zoom.us/j/88934577460 )

Studentopptak, karrieremuligheter og utdanningens innhold

Her får du høre om hva sosialt entreprenørskap er, kompetansebehov, karrieremuligheter, opptak/søknadsprosess samt om utdanningens oppbygning og innhold. På slutten av møtet åpner vi opp for spørsmål.

Kort presentasjon av utdanningen

Mange brenner for å gjøre en forskjell i samfunnet, og ser andre løsninger enn det som finnes i dag. En utdanning i sosialt entreprenørskap kan ruste deg til å realisere idéene dine.

  • 50% praktiske fag – lær fra etablerte sosiale entreprenører og jobb med et eget prosjekt
  • Hybrid undervisning – studer fra hvor du vil
  • Mulighet for fysisk oppmøte i Trondheim/Steinkjer
  • 60 studiepoeng
  • Studer heltid eller deltid
  • Opptak på bakgrunn av utdanning eller realkompetanse
  • Veiledning i grupper og mulighet til individuell veiledning

Emner

– Sosiale behov og sosiale foretak (teori)
– Sosiale entreprenører og profesjonalitet (teori)
– Rammer og strategier (teori)
– Praksisemne
– Prosjektemne

Se presentasjon av utdanningen på YouTube

Vi hadde et tilsvarende møte 28. april, og her kan du laste ned informasjonsmateriale