Hvordan kan vi hjelpe migranter som ønsker å starte en bedrift i Norge?

Europa opplever nå krig og ukrainske flyktninger som strømmer rundt i Europa. Norge kommer til å ta ansvaret med å ta i mot nye flyktninger. På grunn av dette er det relevant å ta å se på hvordan Norge tilrettelegger for entreprenørskap for migranter – hvor lett er det å starte en bedrift når du er ny i Norge? Sysselsetting er viktig for Norge, og for dem som flytter hit av ulike årsaker.

Det finnes muligheter for å få assistanse for start-ups i Norge, men hjelpen varierer basert på hvor i landet du befinner deg. Fra et migrantperspektiv er det vanskelig å vite hvor informasjonen ligger, særlig om du ikke har tilstrekkelig norskkunnskap.

Engelske kurs for oppstartsbedrifter

I Kongsberg finnes en forskole for entreprenører. De har noen av intensivkursene sine på engelsk, slik at nye og driftige innbyggere i landet kan komme lettere i gang med foretak.  Kursene går over 3 dager. Som kursdeltaker lærer du å utvikle ideene dine til å bli en forretningsidé, og hvordan du kan realisere dem.

KBT og KBT Fagskole er opptatt av sosial innovasjon, og å styrke marginaliserte grupper. Derfor synes vi denne forskolen hørtes veldig interessant ut. I forbindelse med Erasmus-prosjektet Smart Business for All dro vi på besøk til forskolen, for å lære mer om hvordan de jobber og hvordan vi kan bruke den kunnskapen til å styrke enda flere i Norge og Europa.

Erasmus + prosjektet Smart Business for All – SMAB

KBT Fagskole jobber med å kartlegge entreprenørskap for migranter i Norge gjennom en casestudie under prosjektet Smart Business for All. I den sammenhengen er det nyttig for oss å få innsikt i dagens situasjon og knytte tettere bånd med vår prosjektpartner Startup Migrant, som har hovedkontor i både Berlin og Oslo. KBT Fagskole valgte å observere og ta kontakt med deltagerne av denne forskolen i Kongsberg.

Rektor Karl Johan Johansen og studiekonsulent Preben Hegland representerte KBT Fagskole på intensivkurset. Kurset vi fikk være med på var et intensivkurs i entreprenørskap, rettet mot migranter. Startup Migrant holder kurs i blant annet Tyskland, Norge og Polen. Under besøket fikk vi bli litt bedre kjent med to av deres representanter, Nicolai Strøm-Olsen og Pira Thiru. Nicolai Strøm-Olsen er en av Startups Migrants sine representanter i SMAB.

Preben og Karl Johan fra KBT Fagskole besøkte Forskolen for å bli kjent med hvordan forskolen trener kommende entreprenører. Her ble de kjent med flere dyktige personer som har kommet til Norge fra ulike steder av verden. Erfaringene fra Startup Migrants blir veldig nyttige i prosjektet Smart Business 4 All! (Foto: Pira Thiru)
Logo Smart Business for all
Erasmus-prosjektet SMAB har fått en egen logo, som du vil få se mer av framover. SMAB har også en Facebook-side, hvor det vil komme oppdateringer fra prosjektet underveis i prosjektperioden

Forskolen – Samler gründerspirer med ulik bakgrunn

Forskolene til Startup Migrants er et samlepunkt for entreprenører med ulik bakgrunn og språk. Forskolen er åpen for alle, men tiltrekker seg mest entreprenører med annet morsmål enn norsk. Det forskolen er flink til er å skape et rom for gründervirksomhet.

Deltagerne får tilgang til historier fra andre entreprenører og muligheten for å stille dem spørsmål. Videre får de mulighet til å bygge nettverk med etablerte entreprenører, relevant kunnskap om hvordan det er å starte et selskap i Norge og en relasjon med Startup Migrant som kan brukes etter endt kurs.

Deltakere med stort spenn

Deltageren på dette intensive kurset var fra blant annet Spania, Iran, India og Afghanistan. Noen hadde vært bosatt i Norge i 15 år, mens andre hadde bare vært i Norge i noen måneder. Det var derfor et stort spenn, og alle var engasjerte med å skape et selskap i Norge. 

Vi takker for at vi fikk komme på besøk til Forskolen, og gleder oss til videre samarbeid med Startup Migrants i SMAB-prosjektet!

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Utjevning av sosiale utfordringer for immigranter

KBT fagskole ønsker å bidra til utjevning av sosiale utfordringer for start-ups for entreprenører med immigrasjonsbakgrunn

I anledningen med verdensdagen for sosial rettferdighet den 20. februar, så ønsker KBT fagskole å dele litt med sine lesere om hvordan KBT fagskole vil bidra til utjevning av sosiale utfordringer i Norge og Europa.

Entreprenørskap krever ideer og pågangsmot, men også språkkunnskaper og kunnskap om landets lover og regler. Med andre ord, så kan terskelen være høy for immigranter som vil starte en ny bedrift i sitt nye hjemland på grunn av språkvansker. Hvordan kan vi løse noen av utfordringene som immigranter møter når de skal gå i gang med en ny Start-up? Det er her prosjektet Smart Business for All kommer inn i bildet, dette må undersøkes.

Logo - Smart Business 4 All - SMAB

Smart Business for All sine overordnende mål:

  • Utarbeidet en casestudie som kartlegger dagens situasjon for entreprenører med immigrasjonsbakgrunn i Norge, Spania, Tyskland, Polen og Hellas
  • Utvikle et nettbasert program for entreprenører
  • Utvikle en ressursbank for entreprenørskap
  • Skape en såkalt «karriere KIT», nyttige verktøy for entreprenører i videoformat
  • Kvalitetssikring og evaluering av aktiviteter og resultater    

Casestudie om entreprenørskap

Våren 2022 skal KBT fagskole med sine europeiske partnere lage en case studie om immigranters erfaring med entreprenørskap. Målet er å lage et grunnlag for videre arbeid med immigranter og marginaliserte gruppers tilgang til hjelp til å starte en ny bedrift.

Dette blir gjort gjennom en kartlegging av situasjonen på det nasjonale, regionale og lokale nivået. KBT fagskole vil ta i bruk offentlige data, fra blant annet SSB for å se på hvordan situasjon ser ut i Norge.

Videre vil entreprenører med immigrantbakgrunn bli intervjuet gjennom fokusgrupper. Slik kan vi samle inn informasjon om immigranters og andre marginaliserte gruppers erfaring med entreprenørskap i Norge, Polen, Tyskland, Spania og Hellas. Resultatet av arbeidet vil resultere til en rapport, som inneholder hva som er bra og hva som bør forbedres i Europa.

Bilde fra et digitalt møte i prosjektet Smart Business for All (SMAB)
KBT fagskole sine representanter for dette prosjektet er rektor Karl Johan Johansen og studiekonsulent Preben Hegland

KBT fagskole sine partnere i prosjektet:

KBT fagskole sitt mål med prosjektet

KBT fagskole ønsker å bidra til inkludering av marginaliserte grupper i samfunnet. Målet er at det skal bli enklere å opprette bedrifter, selv om morsmålet ikke er for eksempel norsk som immigrant i Norge eller polsk i Polen. Det betyr en bedre mulighet for migranter til å bidra og bruke sin kompetanse og få en tilknytting til bosted og lokalsamfunnet. Dette er svært viktig for oss på KBT fagskole. Med andre ord, så er målet bedre integrering inn i samfunnet, noe som passer godt med våre tanker og verdier basert på Recovery og CHIME-modellen.

KBT fagskole sin rolle

KBT fagskole har ansvaret for denne delen av prosjektet og skal derfor være bindeleddet mellom våre europeiske partnere. Dette betyr at KBT skal publisere sluttrapporten, men først skal KBT fagskole ta på seg ansvaret med å lage maler på hvordan våre partnere skal besvare oppgavene sine.  

Med KBT fagskole i hovedsetet for månedlig møtevirksomhet, og på disse møtene deles det meninger og tanker fra ulike steder i Europa. Disse plenumdiskusjonene skjer for det meste gjennom digitale plattformer som Zoom og EU-plattformen ADMINPROJECT.

Prosjektet skal også ha fysiske møter, og Trondheim har ansvaret for det første møte. På grunn av COVID-19 situasjonen i Norge og Europa så har dette møte møtt noen utfordringer. For øyeblikket utforsker vi muligheten for et møte rundt mars og april.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

KBT Fagskole i Erasmus+ prosjekt – Smart Business for all

I høst fikk vi vite at vi og våre samarbeidspartnere i Erasmus+ prosjektet «Smal business for all» har fått finansiering til å sette i gang. Med dette prosjektet ønsker vi å lage verktøy for migranter til å starte sine egne bedrifter. Dette vil vi gjøre ved å

  • Gjennomføre case-studier av hvilke behov for opplæring og fasiliteter migranter har for å kunne starte foretak i sine nye hjemland
  • Utvikle et e-læringsprogram for entreprenører
  • Utvikle en nettbasert ressursbank
  • Skape et «Karriere verktøysett» for å fasilitere oppstartsbedrifter
  • Kvalitetssikre og evaluere aktiviteter og resultater i prosjektet  

Internasjonalt samarbeid

Teamet i dette prosjektet består av organisasjoner fra Hellas, Spania, Tyskland, Polen og Norge:

Prosjektgruppa har allerede hatt to (digitale) møter, og jobber nå med å få formalitetene på plass og å fastsette hovedrammene for prosjektet. Hver partner har sin hovedoppgave, og vi gleder oss til å se hva vi kan få til sammen innen prosjektet er ferdig i 2023.

Som en del av prosjektet, vil vi utføre case-studier fra hvert land som er representert i prosjektgruppen. Det blir spennende å se hva slags likheter og forskjeller det er rundt behovene marginaliserte grupper i ulike land har for å kunne starte opp egne foretak. Arbeidet med case-studier starter tidlig i 2022.  

Empowerment av marginaliserte grupper

Med dette prosjektet ønsker vi å skape verktøy som kan styrke mennesker som befinner seg i en sårbar situasjon. KBT Fagskole bygger på en recoveryorientert tankegang. I følge CHIME-modellen, er empowerment en faktor for hva som kan gi et meningsfullt liv. Dette gjør at dette prosjektet passer veldig godt for KBT Fagskole!

Vi vet at mange migranter og mennesker i andre marginaliserte grupper har enorme ressurser, som kanskje kan være vanskelig for dem rundt å se ved første øyekast. Språk, kultur og/eller sosiale stigma kan stå i veien for at folk ser hva andre faktisk kan bidra med i samfunnet. Vi håper dette prosjektet kan bidra til å bryte ned noen av disse barrierene.

Prosjektets bakgrunn

Rektor ved KBT Fagskole, Karl Johan Johansen, er en av ildsjelene bak dette prosjektet:

«Det begynt som et initiativ fra InnoveED i Hellas som er det landet som har hatt størst utfordringer med innvandring og flyktninger. Gradvis har vi bygd om et partnerskap som bestemte seg for å sende en søknad sammen. Til sammen er vi et sterkt team, som tar sikte på å komme opp med noen spennende og innovative løsninger!»

Mens de greske samarbeidspartnerne har ledet arbeidet med å søke om å få midler til å gjennomføre «Smart business for all», tar KBT Fagskole nå over spakene, og vil lede prosjektet framover.

Rektor Karl Johan er spent på hva vi kan få til i “Smart business for all” de neste to årene
EU Logo

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.