Pencils (illustration image)

KBT Fagskole i Erasmus+ prosjekt – Smart Business for all

I høst fikk vi vite at vi og våre samarbeidspartnere i Erasmus+ prosjektet «Smal business for all» har fått finansiering til å sette i gang. Med dette prosjektet ønsker vi å lage verktøy for migranter til å starte sine egne bedrifter. Dette vil vi gjøre ved å

  • Gjennomføre case-studier av hvilke behov for opplæring og fasiliteter migranter har for å kunne starte foretak i sine nye hjemland
  • Utvikle et e-læringsprogram for entreprenører
  • Utvikle en nettbasert ressursbank
  • Skape et «Karriere verktøysett» for å fasilitere oppstartsbedrifter
  • Kvalitetssikre og evaluere aktiviteter og resultater i prosjektet  

Internasjonalt samarbeid

Teamet i dette prosjektet består av organisasjoner fra Hellas, Spania, Tyskland, Polen og Norge:

Prosjektgruppa har allerede hatt to (digitale) møter, og jobber nå med å få formalitetene på plass og å fastsette hovedrammene for prosjektet. Hver partner har sin hovedoppgave, og vi gleder oss til å se hva vi kan få til sammen innen prosjektet er ferdig i 2023.

Som en del av prosjektet, vil vi utføre case-studier fra hvert land som er representert i prosjektgruppen. Det blir spennende å se hva slags likheter og forskjeller det er rundt behovene marginaliserte grupper i ulike land har for å kunne starte opp egne foretak. Arbeidet med case-studier starter tidlig i 2022.  

Empowerment av marginaliserte grupper

Med dette prosjektet ønsker vi å skape verktøy som kan styrke mennesker som befinner seg i en sårbar situasjon. KBT Fagskole bygger på en recoveryorientert tankegang. I følge CHIME-modellen, er empowerment en faktor for hva som kan gi et meningsfullt liv. Dette gjør at dette prosjektet passer veldig godt for KBT Fagskole!

Vi vet at mange migranter og mennesker i andre marginaliserte grupper har enorme ressurser, som kanskje kan være vanskelig for dem rundt å se ved første øyekast. Språk, kultur og/eller sosiale stigma kan stå i veien for at folk ser hva andre faktisk kan bidra med i samfunnet. Vi håper dette prosjektet kan bidra til å bryte ned noen av disse barrierene.

Prosjektets bakgrunn

Rektor ved KBT Fagskole, Karl Johan Johansen, er en av ildsjelene bak dette prosjektet:

«Det begynt som et initiativ fra InnoveED i Hellas som er det landet som har hatt størst utfordringer med innvandring og flyktninger. Gradvis har vi bygd om et partnerskap som bestemte seg for å sende en søknad sammen. Til sammen er vi et sterkt team, som tar sikte på å komme opp med noen spennende og innovative løsninger!»

Mens de greske samarbeidspartnerne har ledet arbeidet med å søke om å få midler til å gjennomføre «Smart business for all», tar KBT Fagskole nå over spakene, og vil lede prosjektet framover.

Rektor Karl Johan er spent på hva vi kan få til i “Smart business for all” de neste to årene
EU Logo

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.