Pencils (illustration image)

KBT Fagskole i Erasmus+ prosjekt – Smart Business for all

I høst fikk vi vite at vi og våre samarbeidspartnere i Erasmus+ prosjektet «Smal business for all» har fått finansiering til å sette i gang. Med dette prosjektet ønsker vi å lage verktøy for migranter til å starte sine egne bedrifter. Dette vil vi gjøre ved å

  • Gjennomføre case-studier av hvilke behov for opplæring og fasiliteter migranter har for å kunne starte foretak i sine nye hjemland
  • Utvikle et e-læringsprogram for entreprenører
  • Utvikle en nettbasert ressursbank
  • Skape et «Karriere verktøysett» for å fasilitere oppstartsbedrifter
  • Kvalitetssikre og evaluere aktiviteter og resultater i prosjektet  

Internasjonalt samarbeid

Teamet i dette prosjektet består av organisasjoner fra Hellas, Spania, Tyskland, Polen og Norge:

Prosjektgruppa har allerede hatt to (digitale) møter, og jobber nå med å få formalitetene på plass og å fastsette hovedrammene for prosjektet. Hver partner har sin hovedoppgave, og vi gleder oss til å se hva vi kan få til sammen innen prosjektet er ferdig i 2023.

Som en del av prosjektet, vil vi utføre case-studier fra hvert land som er representert i prosjektgruppen. Det blir spennende å se hva slags likheter og forskjeller det er rundt behovene marginaliserte grupper i ulike land har for å kunne starte opp egne foretak. Arbeidet med case-studier starter tidlig i 2022.  

Empowerment av marginaliserte grupper

Med dette prosjektet ønsker vi å skape verktøy som kan styrke mennesker som befinner seg i en sårbar situasjon. KBT Fagskole bygger på en recoveryorientert tankegang. I følge CHIME-modellen, er empowerment en faktor for hva som kan gi et meningsfullt liv. Dette gjør at dette prosjektet passer veldig godt for KBT Fagskole!

Vi vet at mange migranter og mennesker i andre marginaliserte grupper har enorme ressurser, som kanskje kan være vanskelig for dem rundt å se ved første øyekast. Språk, kultur og/eller sosiale stigma kan stå i veien for at folk ser hva andre faktisk kan bidra med i samfunnet. Vi håper dette prosjektet kan bidra til å bryte ned noen av disse barrierene.

Prosjektets bakgrunn

Rektor ved KBT Fagskole, Karl Johan Johansen, er en av ildsjelene bak dette prosjektet:

«Det begynt som et initiativ fra InnoveED i Hellas som er det landet som har hatt størst utfordringer med innvandring og flyktninger. Gradvis har vi bygd om et partnerskap som bestemte seg for å sende en søknad sammen. Til sammen er vi et sterkt team, som tar sikte på å komme opp med noen spennende og innovative løsninger!»

Mens de greske samarbeidspartnerne har ledet arbeidet med å søke om å få midler til å gjennomføre «Smart business for all», tar KBT Fagskole nå over spakene, og vil lede prosjektet framover.

Rektor Karl Johan er spent på hva vi kan få til i «Smart business for all» de neste to årene