Image of a SMAB meeting

Utjevning av sosiale utfordringer for immigranter

KBT fagskole ønsker å bidra til utjevning av sosiale utfordringer for start-ups for entreprenører med immigrasjonsbakgrunn

I anledningen med verdensdagen for sosial rettferdighet den 20. februar, så ønsker KBT fagskole å dele litt med sine lesere om hvordan KBT fagskole vil bidra til utjevning av sosiale utfordringer i Norge og Europa.

Entreprenørskap krever ideer og pågangsmot, men også språkkunnskaper og kunnskap om landets lover og regler. Med andre ord, så kan terskelen være høy for immigranter som vil starte en ny bedrift i sitt nye hjemland på grunn av språkvansker. Hvordan kan vi løse noen av utfordringene som immigranter møter når de skal gå i gang med en ny Start-up? Det er her prosjektet Smart Business for All kommer inn i bildet, dette må undersøkes.

Logo - Smart Business 4 All - SMAB

Smart Business for All sine overordnende mål:

  • Utarbeidet en casestudie som kartlegger dagens situasjon for entreprenører med immigrasjonsbakgrunn i Norge, Spania, Tyskland, Polen og Hellas
  • Utvikle et nettbasert program for entreprenører
  • Utvikle en ressursbank for entreprenørskap
  • Skape en såkalt «karriere KIT», nyttige verktøy for entreprenører i videoformat
  • Kvalitetssikring og evaluering av aktiviteter og resultater    

Casestudie om entreprenørskap

Våren 2022 skal KBT fagskole med sine europeiske partnere lage en case studie om immigranters erfaring med entreprenørskap. Målet er å lage et grunnlag for videre arbeid med immigranter og marginaliserte gruppers tilgang til hjelp til å starte en ny bedrift.

Dette blir gjort gjennom en kartlegging av situasjonen på det nasjonale, regionale og lokale nivået. KBT fagskole vil ta i bruk offentlige data, fra blant annet SSB for å se på hvordan situasjon ser ut i Norge.

Videre vil entreprenører med immigrantbakgrunn bli intervjuet gjennom fokusgrupper. Slik kan vi samle inn informasjon om immigranters og andre marginaliserte gruppers erfaring med entreprenørskap i Norge, Polen, Tyskland, Spania og Hellas. Resultatet av arbeidet vil resultere til en rapport, som inneholder hva som er bra og hva som bør forbedres i Europa.

Bilde fra et digitalt møte i prosjektet Smart Business for All (SMAB)
KBT fagskole sine representanter for dette prosjektet er rektor Karl Johan Johansen og studiekonsulent Preben Hegland

KBT fagskole sine partnere i prosjektet:

KBT fagskole sitt mål med prosjektet

KBT fagskole ønsker å bidra til inkludering av marginaliserte grupper i samfunnet. Målet er at det skal bli enklere å opprette bedrifter, selv om morsmålet ikke er for eksempel norsk som immigrant i Norge eller polsk i Polen. Det betyr en bedre mulighet for migranter til å bidra og bruke sin kompetanse og få en tilknytting til bosted og lokalsamfunnet. Dette er svært viktig for oss på KBT fagskole. Med andre ord, så er målet bedre integrering inn i samfunnet, noe som passer godt med våre tanker og verdier basert på Recovery og CHIME-modellen.

KBT fagskole sin rolle

KBT fagskole har ansvaret for denne delen av prosjektet og skal derfor være bindeleddet mellom våre europeiske partnere. Dette betyr at KBT skal publisere sluttrapporten, men først skal KBT fagskole ta på seg ansvaret med å lage maler på hvordan våre partnere skal besvare oppgavene sine.  

Med KBT fagskole i hovedsetet for månedlig møtevirksomhet, og på disse møtene deles det meninger og tanker fra ulike steder i Europa. Disse plenumdiskusjonene skjer for det meste gjennom digitale plattformer som Zoom og EU-plattformen ADMINPROJECT.

Prosjektet skal også ha fysiske møter, og Trondheim har ansvaret for det første møte. På grunn av COVID-19 situasjonen i Norge og Europa så har dette møte møtt noen utfordringer. For øyeblikket utforsker vi muligheten for et møte rundt mars og april.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.