Group of people from the Nordplus network

Utdanning av erfaringskonsulenter i Norden – Ønsker videre samarbeid

Hvordan ser framtidens kurs- og utdanningsmuligheter for erfaringskonsulenter ut i Norden og baltiske land? Det har KBT Fagskole og organisasjoner fra Sverige, Estland, Island, Litauen, Latvia og Danmark jobbet med de siste årene. Gjennom et nettverkssamarbeid støttet av Nordplus, har vi hentet inspirasjon og kunnskap fra hverandre. Samarbeidet har gitt fart til utviklingen av opplæring av erfaringskonsulenter i flere land.

Søker nytt prosjekt – ønsker å utvikle felles materiale for opplæring

30. april 2024 ble det foreløpig siste prosjektet om nettverk for erfaringskonsulentutdanning i Nordisk og baltiske land avsluttet. Vi går ut av prosjektet med et styrket nettverk, som har potensiale for utvikling. Hovedmålene med Nordplus-nettverket var å skape et større nettverk for utdanning og kursing av erfaringskonsulenter, og skape en felles forståelse for videre arbeid med nye prosjekter fremover.

Gjennom nettverket har vi identifisert noen behov. Nettverket har derfor søkt om midler til å utvikle felles læremateriale samt videoer som skal gi en felles grunnforståelse hva en erfaringskonsulent er og trenger for å øke kompetansen. Vi venter svar på denne søknaden etter mai.

Partnere i prosjektet

Relasjonsbygging over tid

Prosjektsamarbeidet er det tredje Nordplus-prosjektet som KBT Fagskole har satt i gang for å samle de Nordiske og de baltiske landene innenfor opplæring for erfaringskonsulenter.

Prosjektet har både styrket tidligere relasjoner med tidligere partnere og utvidet nettverket. Dette er et nettverk for samarbeid, ikke konkurranse. Studieleder Preben Hegland har stor tro på videre samarbeid og ser for seg at dette nettverket vil øke med antall partnere og antall partnerland i årene fremover.

Bilde av Preben Hegland
Studieleder Preben Hegland

Fellesskap rundt erfaringskonsulentens viktige rolle

Partnerskapet bygger på felles forståelse av at erfaringskonsulenter har en viktig rolle i helsevesenet og at det er et behov for utdannelse og kompetansehevning for at både erfaringskonsulentene selv og systemet skal kunne fungere sammen på en god måte.  

Alle som har vært aktive partnere i prosjektet, ønsker å skape et felleskap og et felles møtested for de nordiske og baltiske landene innen tematikken rundt erfaringskonsulenter. Vi håper Nordplus kan gjøre dette mulig også framover.

Deler erfaringer rundt utdanning

Videre så er deling av erfaringer rundt en akkreditert utdannelse i Norge og å støtte opp partnere i oppstartfasen viktig for KBT Fagskole også fremover. Et eksempel på at nettverket fungerer er at NSPH i Sverige jobber med å få til en utdannelse for erfaringskonsulenter på samme nivå som KBT Fagskole. Dette vil kunne gi gode samarbeidsmuligheter mellom utdannelsene fremover.