Photo og a group of people

Nordplus-nettverk har gitt fart til utviklingen av opplæringstilbud for erfaringskonsulenter

Tidligere i høst hadde det nordisk-baltiske nettverket om utdanning og opplæring av erfaringskonsulenter møte i Trondheim. Etter møtet stilte vi noen spørsmål (nedenfor) til de andre om hvordan situasjonen er i de forskjellige landene nå, og hvilken innvirkning nettverket har hatt hos dem til nå.

Spørsmål:

  1. Hvilken type opplæring finnes for erfaringskonsulenter i ditt land?
  2. Hva er planene dine for videre utvikling når det gjelder opplæring av erfaringskonsulenter (PSW)?
  3. Har Nordplus-nettverket hatt innvirkning på denne utviklingen?
  4. På hvilken måte har dette nettverket inspirert din videre utvikling?
Bilde av representanter fra NSPH
Den svenske delegasjonen forteller at de har blitt inspirert av KBT Fagskole sitt opplæringsprogram, og vil prøve å få til noe lignende i Sverige.

Sverige

Fra Sverige er det organisasjonen NSPH som deltar i nettverket. De står for opplæring av erfaringskonsulenter i hele landet. Her er deres svar på spørsmålene over (oversatt fra engelsk):

  1. NSPH tilbyr en 5 ukers opplæring for å bli en erfaringskonsulent, og ytterligere utdanning senere.
  2. NSPH planlegger å utvide treningsprogrammet til 12 måneder.
  3. Vi lærer spesielt fra KBT Fagskole fra deres treningsprogram som allerede tilbyr 12 måneders opplæring.
  4. Vi lærer fra hvert medlem under møtene og i mellomtiden fra hver parts erfaring.
Bilde av en ung kvinne
Greta fra Litauen forteller at de har fått mye inspirasjon rundt både opplæring av erfaringskonsulenter og konseptet med erfaringskonsulenter gjennom nettverket.

Litauen

Greta Klidziūtė, prosjektleder, NGO Mental Health Perspectives www.perspektyvos.org. Litauen har ikke kommet like langt som eksempelvis Norge og Sverige, og henter mye inspirasjon fra nettverket (svarene under er oversatt fra engelsk).

Hvilken type opplæring finnes for erfaringskonsulenter i ditt land?

For øyeblikket finnes det ingen opplæringskurs i Litauen, da vi fortsatt er på et tidlig stadium. Men noen fra Litauen har deltatt på Intentional Peer Support-kurs på Island og er entusiastiske over å anvende det de lærte der

Hva er planene deres for videre utvikling når det gjelder opplæring av erfaringskonsulenter?

I nær fremtid planlegger vi å prøve ut erfaringskonsulenter/likepersoner i psykisk helsevern. Derfor er vi ivrige etter å starte opplæring. Vi leter imidlertid fortsatt etter den beste måten å gjøre det på i vår kontekst og med de ressursene vi har tilgjengelig i Litauen.

Har Nordplus-nettverket hatt innvirkning på denne utviklingen?

Nordplus-nettverket har hatt en betydelig innvirkning på utviklingen av erfaringskonsulenter i Litauen. Dette nettverket har gitt oss en fantastisk mulighet til å lære om beste praksis fra baltiske og nordiske land, samt ulike tilnærminger til opplæring. Nettverket har inspirert oss til å vurdere hvordan vi kan implementere disse praksisene i Litauen.

På hvilken måte har dette nettverket inspirert din videre utvikling?

Vi har fått mange muligheter til å ta konkrete skritt mot å utvikle erfaringskonsulentrollen. Noen av oss har på et IPS opplæringskurs på Island. Forbindelsene vi har fått i nettverket har vært betydningsfullt. Erfaringskonsulenter/likepersoner er begynnelsen på en sosial endring, og denne prosessen kan være utfordrende. Å ha støtte og kunne be om råd når det er nødvendig, er avgjørende i løpet av denne givende, men vanskelige veien til å implementere denne endringen.

A photo of Ebba from Iceland, pointing at a world map
Ebba fra Island sier det har skjedd mye siden nettverket ble opprettet som ikke ville ha vært en realitet uten nettverket.

Island

Ebba, fra den islanske organisasjonen Hlutverkasetur. Ebba forteller at de foreløpig har en type opplæring på Island, nemlig et kurs i Intentional Peer Support (IPS). Den grunnleggende opplæring som tar 40 timer. IPS-opplæring har også kommet til Norge. Her kalles det bevisst likepersonsarbeid. Tidligere i høst hadde BLI Norge informasjonsmøte om opplæringen i Trondheim. Under kan du lese Ebbas svar på spørsmålene vi hadde (oversatt fra engelsk).

Hva er planene deres for videre utvikling når det gjelder opplæring av erfaringskonsulenter?

Vår plan er å fortsette med IPS-opplæring og gi folk muligheter utenfor hovedstaden Reykjavik. Ett kurs har allerede blitt avholdt i nord , i Akureyri. De som føler seg inspirert til å dele materialet med andre, kan ta et 40-timerskurs for å bli trener. Det første på Island vil bli holdt i desember.

Vi har mål om å ta i bruk den svenske modellen som tar 5 uker. Vi har en recovery-skole på Island som kan tilby dette, og så kan deltakerne fra Sverige hjelpe til med å utvikle videre utdanning. Forhåpentlig kan den norske modellen etter hvert tilbys på universitetsnivå.

Har Nordplus-nettverket hatt innvirkning på denne utviklingen? På hvilken måte har dette nettverket inspirert deres videre utvikling?

Ja, det har fremskyndet prosessen, og vi har lært at det finnes ulike modeller for opplæring av erfaringskonsulenter og likepersoner. Nordplus-nettverket har vist oss at det er forskjellige muligheter og måter å støtte opp om erfaringskonsulenter.

Folk i gruppen er også villige til å hjelpe de landene som har kommet kortere i denne prosessen. Gjennom Nordplus-nettverket vi knyttet kontakt med Litauen, som har vist interesse for IPS-opplæring. Tre av dem kom til Island i august og tok grunnopplæringen. Uten Nordplus ville dette aldri ha skjedd.

Vi ser at denne gruppen kan hjelpe landene med å komme i gang med erfaringskonsulenter og utvikle nødvendig utdanning. Vi har også blitt introdusert for forskning fra Sverige og Norge, som er svært nyttig, sammen med å ha den kontakten man trenger for å stille relevante spørsmål.

Uten disse møtene ville dette heller ikke ha skjedd. Vi ser frem til å jobbe med dette prosjektet i fremtiden.

Photo of Karl Johansen and Preben Hegland pointing on a map
Karl Johan og Preben fra KBT Fagskole har vært pådrivere for å få i gang det nordisk-baltiske nettverket. Selv om vi i Norge har kommet lenger enn mange andre land i opplæring av erfaringskonsulenter, så har vi mye vi kan lære av andre.