Illustrasjon av sosialt entreprenørskap

Ledige studieplasser i sosialt entreprenørskap

Vil du studere sosialt entreprenørskap på høyere yrkesfaglig nivå? Da kan du starte allerede i januar! Søknadsfrist: 15. januar.

I 2023 startet vi opp en helt ny utdanning på KBT Fagskole. Utdanningen i sosialt entreprenørskap passer både for deg som kan tenke deg å jobbe med sosialt entreprenørskap i framtiden, og for deg som allerede har kommet i gang, men trenger å lære mer for å videreutvikle virksomheten din.

Les også: Ildsjeler og innovasjon – Møt studenter i sosialt entreprenørskap

Studiestart i januar

Søknadene behandles fortløpende, og vi har mål om å ha gitt alle søkere svar innen en uke etter søknadsfristen. Studiestart 2024 er allerede 16. januar, ev 23. januar for de som blir tatt opp etter 16. januar. Her kan du lese mer om opptak, og sende inn søknad.

Det første emnet til våren, er Sosiale entreprenører og profesjonalitet. Her skal du lære å se mulighetene for sosial innovasjon og markedsmuligheter for nye måter å tenke på. I emnet benyttes verktøyene VPS og Business Model Canvas, og en stor del av emnet handler om hvilke mål og resultater sosiale virksomheter skal og bør jobbe etter. I emnet lærer du om samfunnsmessige, sosiale, miljømessige og andre «mykere målsettinger» og å sette dette opp mot nødvendigheten av å finne en økonomi i bunnen som gjør at virksomheten eller løsningene blir bærekraftig. Les mer om studiets oppbygning