Bilde av Yvonne, Anne Louise og Lubna - erfaringskonsulentene i KBT Fagskole

Erfaringskonsulenter i fagskoleteamet 

I august kunne vi endelig ønske velkommen hele 3 erfaringskonsulenter i staben til KBT Fagskole. Allerede har de bidratt med sin erfaring og sine perspektiv, og vi ser fram til fortsettelsen. KBT Fagskole har sitt utspring i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, hvor det har vært ansatt erfaringskonsulenter i mange år. Det blir en styrke for KBT Fagskole at det nå også er ansatt erfaringskonsulenter inn i fagskoleteamet.

Nylig hadde styret for 2023/24 sitt første møte. Også der sitter det flere erfaringskonsulenter, som seg hør og bør. Les videre, og bli kjent med nyansatte Anne Louise, Yvonne og Lubna.  

Bilde av Anne Louise Wolff

Anne Louise

Jeg er 37 år, født og oppvokst i Trondheim, og har en ganske blandet internasjonal bakgrunn. Jeg har alltid vært kreativ og nysgjerrig, og er glad i å flire! Jeg er fascineres av folka, dyra og verden rundt meg, og er evig opptatt av rettferdighet. Det siste har blant annet ført til at jeg engasjerer meg mye i politikk. Ja, og så har jeg katt, og i følge mamma: for mange potteplanter. 

Hva skal du jobbe med i KBT Fagskole?

Jeg er ansatt som erfaringskonsulent, og kommer til å ha litt med undervisninga å gjøre, både ved at jeg aktivt deltar og bidrar, er veileder, og i tillegg jobber med å utvikle studiet videre. Jeg er dessuten litt kontordame på si, og gjør ulike adminoppgaver som jeg aldri i min villeste fantasi så for meg at jeg skulle ha noe med å gjøre, eller i det hele tatt kunne. (For så vidt kan jeg ikke spesielt mye av det – enda.) På sikt håper jeg å fordype meg mer i noen av de spennende prosjektene skolen har gående.  

Hva tenker du om at KBT Fagskole nå ansetter erfaringskonsulenter?  

For det første: Det er på tide! Hvis man skal være så opptatt av brukerstemmen og bruke tid på å fremme brukerstemmen og brukermedvirkning uten å ha erfaringskonsulenter selv, så blir det kanskje hyklersk i lengden. Jeg er veldig glad for det, særlig siden jeg ble en av dem. Jeg tror for det andre at det kommer til å gagne alle. Både studenter, skolen, oss selv og folk vi møter utenfor huset. Siden vi alle tre har studert her selv, blir vi dessuten på et vis metaerfaringskonsulenter!

Hva tror du blir det viktigste erfaringskonsulentene gjør i fagskolen?  

At vi får reell brukermedvirkning inn i skolen. Jeg tror vi kan bli en veldig god støtte for studentene. Mange har ikke studert før, og går inn i studielivet litt blåøyd uten å kunne så mye om det. Jeg tror kanskje vi kan bidra til at vi tenker litt annerledes og litt mer kreativt, i og med at vi alle har studert her. Jeg tror og håper at vi tre som skal starte her er opptatt av å få integrering av erfaringskonsulenter mer i gang, både her og andre steder i landet. At vi kan være pådrivere. 

Hva ser du mest fram til i jobben som erfaringskonsulent? 

Bare det å jobbe igjen, jeg gleder meg ordentlig til å komme tilbake til arbeidslivet. Og så å fortsette å lære, for jeg tror det blir en god og bratt læringskurve.  
Det er kanskje flåsete å si, men dette er jo en del av min egen recoveryreise, og jeg tror og håper at jeg vil utvikle meg hele veien. Og så gleder jeg meg til å bli kjent med de nye kollegaene mine, og det rekordstore studentkullet! 

Hva ønsker du å bringe inn i KBT Fagskole?  

Humor! Og ferske øyne. Jeg har ganske blandet og bred erfaring som gjør at jeg ville bli erfaringskonsulent, så det kan forhåpentligvis bli nyttig. Jeg har også andre typer erfaring som jeg tror kan bli viktig i jobben, og jeg trives godt i flokk. Ja, og på sikt kunne jeg tenke meg å “bringe inn” bedre kaffe til pauserommet vårt. 

Har du noen råd til studentene som begynner på utdanningen for erfaringskonsulenter til høsten? 

Begynn å les og studer med én gang! Ikke vent med å lese og skrive eksamen til kvelden før, vær heller ærlig og realistisk med deg selv. Du skal tross alt lære stoffet, ikke bare produsere en karakter. Og møt fysisk på samlingene hvis du kan!

Bilde av Yvonne Vornes

Yvonne

Jeg er 42 år og kommer fra Lofoten. En gammel tidligere fotballspiller som tok steget i ny retning og endte opp med 18 års rusavhengighet. Jeg har også fagbrev som tømrer og er utdannet personlig trener og kostholdsveileder, men jobber i dag som erfaringskonsulent i KBT Fagskole.  

Jeg er glad i å tegne/skrive og tilegne meg ny kunnskap innenfor feltet “rus og psykisk helse”. Som litt nerd så liker jeg å sitte i sofaen hjemme med katten å lese fagstoff og ta alt av relevante online kurs jeg kan finne. Ser litt på Netflix også.  

Jeg er lite selvhøytidelig, ekstremt morsom (synes i hvert fall jeg), åpen om fortiden, mye galgenhumor, sarkastisk, lojal og snill som dagen er lang, liker IKKE lange gåturer i skog og mark. 

Hva skal du jobbe med i KBT Fagskole? 

Jeg skal være studieveileder, være med i undervisning og bryne meg på administrative oppgaver fremfor pc. Jeg gleder meg veldig til å være veileder og ønsker virkelig å gjøre en god jobb slik at studentene får den oppfølgingen de fortjener. Jeg skal også bidra med å skrive artikler for nettsiden vår, rekruttere nye studenter og prøve å øke status og kunnskap om erfaringskonsulenter. 

I tillegg skal jeg delta på ett nytt prosjekt (CHIME) som jeg gleder meg enormt mye til.  

Hva tenker du om at KBT Fagskole nå har ansatt egne erfaringskonsulenter? 

Jeg synes det er kjempefint at KBT Fagskole som utdanner erfaringskonsulenter valgte å ansette noen. Jeg føler virkelig at vi blir inkludert og tatt på alvor. Sammen skal vi fortsette å gjøre vårt beste for å utvikle KBT Fagskole.  

Hva tror du blir det viktigste EK-ene gjør i fagskolen? 

Jeg håper at vi kan bidra til å gjøre KBT Fagskole enda litt bedre med vår kunnskap. Jo bredere fagkompetanse teamet vårt har jo sterkere grunnmur får KBT Fagskole å vokse på. Om vi viser lojalitet, har ønsket om å lære/utvikle oss og bidrar faglig og til ett positivt miljø både for kollega, studenter og samarbeidspartnere så tror jeg dette blir kjempebra. 

Jeg er svært glad og takknemlig for å ha fått denne muligheten og er takknemlig for at det er så dyktige kollegaer og ikke minst flere erfaringskonsulenter her som helt fantastiske. 

Hva ser du mest fram til i jobben som erfaringskonsulent? 

Det å være med å utvikle erfaringskonsulent som yrke blir veldig givende. Å kunne bruke fortiden min til noe positivt, slik at ikke alt var for gjeves. Gi håp, støtte og veiledning til flere i samme båt gjør at jeg for første gang i livet ser svært positivt på fremtiden. 

Hva ønsker du å bringe inn i KBT Fagskole? 

Som nevnt over tenker jeg at med lojalitet, samarbeidsvilje, bidra og by på meg selv, ønske om utvikling og genuint tro på saken så er jeg forhåpentligvis på vei i riktig retning.  

Jeg håper å kunne bruke min historie, mine opplevelser og mitt perspektiv på en slik måte at mine kollegaer føler de har en ressurs i meg. Håper jeg jeg kan bidra mer og mer og lære mye av alle mine dyktige kollega, rådføre meg og lære av de andre erfaringskonsulentene her og gi det samme tilbake. 

Jeg håper å bli en ressurs også i CHIME prosjektet som jeg har genuint tro på og som en svært viktig i forhold til utvikling av gode Recoveryorienterte praksiser. 

Jeg håper jeg aldri føler meg utlært eller føler at jeg ikke trenger å utvikle meg mer. 

Har du noen råd til studentene som begynner på utdanningen for erfaringskonsulenter til høsten? 

Lytt til rådene og veiledninga i starten som omhandler studentlivet, struktur og forventninger. Bidra med hjelp og støtte til hverandre, ha forståelse for at det er mange ulike personligheter, bruk dette studiet som en mulighet til utvikling “Respekter hverandres ulikheter gjennom ett lojalt samhold” Tenk at vi skal ut i ett yrke som handler om å løfte andre, hvorfor ikke starte den mentaliteten i studiet.  

Som veileder ønsker jeg at studentene tar kontakt og ikke er redd for å være ærlig om utfordringer de kjenner i løpet av skoleåret. Jeg hadde flere utfordringer selv i studiet med blant annet å miste troen på meg selv, frykten for å mislykkes, studieutfordringer knyttet til ADHD og dysleksi, depresjon osv. Jeg hadde medstudenter med andre utfordringer enn det så aldri tenk at situasjonen er håpløs. Dere har nok “vært ute en vinterdag før” som kanskje føltes uutholdelige (Det har alle mennesker i ulik grad). Men se hvor dere er nå! Ingen blir verdensmester alene eller uten motgang, så si ifra, bruk oss, hverandre og hvem det måtte være.  

Styrke handler ikke om aldri å føle frykt og avmakt, det handler om alt man gjør på tross av det. 

Bilde av Lubna Rahban

Lubna

Jeg heter Lubna Rahban og er 34 år gammel. Jeg er fra Syria og flyttet til Norge i 2015. Det har vært en spennende reise å bli en del av dette samfunnet. Jeg har en variert bakgrunn som inkluderer arbeid på ulike steder.  

Hva skal du jobbe med i KBT Fagskole?

Jeg arbeider som prosjektmedarbeider i etableringskurset for sosialt entreprenørskap.  

Hva tenker du om at KBT Fagskole nå har ansatt egne erfaringskonsulenter? 

 Ansettelsen av erfaringskonsulenter ved KBT Fagskole virker som et positivt steg. Erfaringskonsulenter bringer med seg verdifulle perspektiver og innsikter fra deres personlige erfaringer, som kan berike undervisningen og støtten som gis til studentene. Dette kan også bidra til et mer empatisk og helhetlig læringsmiljø, der ulike bakgrunner og synspunkter blir verdsatt. Samtidig kan det være viktig å sikre god opplæring og støtte for erfaringskonsulentene for å sikre at deres bidrag blir mest mulig effektive og inkluderende 

Hva tror du blir det viktigste EK-ene gjør i fagskolen?  

Jeg tror den viktigste oppgaven for en erfaringskonsulent blir å bringe ekte innsikt og perspektiver til undervisningsmiljøet. Dette innebærer å dele ens egne erfaringer og utfordringer for å hjelpe studenter og lærer med å forstå de praktiske aspektene av faget eller yrket. 

Hva ser du mest fram til i jobben som erfaringskonsulent? 

Det jeg ser mest frem til som erfaringskonsulent er muligheten til å bruke min personlige erfaring og bakgrunn til å gjøre en positiv forskjell i arbeidet. Å kunne dele mine egne erfaringer og historie for å hjelpe andre, er noe jeg virkelig brenner for. Jeg ser frem til å kunne relatere til mennesker på en unik måte og bidra til å skape et mer inkluderende og støttende miljø. 

Som erfaringskonsulent ser jeg også frem til å være en bro mellom de som trenger hjelp og tjenestene som tilbys. Jeg ønsker å kunne bidra til å forme programmer, tjenester og ressurser basert på reelle behov og utfordringer som jeg selv har møtt på. Dette gir meg en mulighet til å være en stemme for de som kanskje føler at de ikke blir hørt. 

Hva ønsker du å bringe inn i KBT Fagskole?  

Jeg ønsker å bringe inn en kombinasjon av erfaring, engasjement og en positiv holdning til KBT fagskole. Med min bakgrunn fra barnehager, skoler og andre læringsmiljøer, har jeg utviklet evnen til å tilpasse meg ulike situasjoner og skape et inkluderende og støttende læringsmiljø. Jeg er lidenskapelig opptatt av å hjelpe andre med å utvikle seg og vokse. Min erfaring som mor har lært meg verdien av tålmodighet, kommunikasjon og evnen til å motivere 

Har du noen råd til studentene som begynner på utdanningen for erfaringskonsulenter til høsten?  

Ja. Være åpen for læring; for utdanning vil gi deg muligheten til å utvide din kunnskap og forståelse av erfaringskonsulentrollen.  

Dele dine erfaringer, utvikle kommunikasjonsferdigheter og bygge nettverk. Nettverk kan gi deg støtte, mulighet for samarbeid og økt kunnskap om bransjen.