Illustration from Unsplash

KBT Fagskole får nytt kurstilbud for innvandrere som ønsker å starte egne foretak

Trøndelag Fylkeskommune har bevilget midler til opplæring av innvandrere som vil etablere sin egen virksomhet. Tilbudet vil bli samordnet med den nye utdanningen i sosialt entreprenørskap, og vil bli utformet i samarbeid med Prios Kompetanse

KBT Fagskole og Prios vil bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i Trøndelag. Ved å tilby opplæring til innvandrere, ønsker vi å bidra til økt sysselsetting og vekst i regionen, og at innvandrere kan bli en del av denne. 

Bilde av Bjørn Bratt og Karl Johan Johansen
Bjørn fra Prios og Karl Johan fra KBT Fagskole ser fram til videre samarbeid rundt kurs og utdanning om sosialt entreprenørskap

Mål om etablering av nye bedrifter 

Vi vil utvikle en opplæring som er bedre tilpasset målgruppen, og tilby oppfølging og veiledning av entreprenører med flyktningbakgrunn. Det nye kurset skal åpne muligheter for å gi deltakerne en formell kompetanse innen entreprenørskap. 

Målet med prosjektet er å hjelpe innvandrere å skape sine egne arbeidsplasser i Trøndelag, og vi har et mål om at 70 % av de som tar kurset skal etablere sin egen bedrift, ev. i samarbeid med andre.  

Bruker kunnskap fra Erasmus-samarbeid 

Prios og KBT Fagskole deltar begge i prosjektet Smart Business 4 all (SMAB). Erasmus-prosjektet skal blant annet utvikle verktøy som skal gjøre det enklere for migranter i Hellas, Spania, Tyskland, Polen og Norge å starte bedrifter.   

I SMAB blir det utviklet et e-læringsprogram for entreprenører, en nettbasert ressursbank og et “karriereverktøysett”.  

Med den nye opplæringen i Trøndelag, kan vi nå sørge for at verktøyene som blir utviklet i prosjektet faktisk kan bli brukt, og ikke havner nederst i en skuff når Erasmus-prosjektet er over. Fra prosjektet har vi også fått verdifull kunnskap om hva slags behov migranter har for opplæring når det kommer til å starte sine egne foretak.  

Kurset starter opp høsten 2023

Bilde av to personer som kikker ut et vindu
Mange personer som kommer til Trøndelag har med seg kompetanse som kan brukes til å starte opp nye foretak i regionen. Et kurs som hjelper dem å sette seg inn i sytemene i Norge kan gjøre utsikten til å komme i gang bedre.