Bilde av Karl Johan Johansen

KBT Fagskole har fått bevilgning til å starte opp utdanning i sosialt entreprenørskap!

Før jul fikk vi akkreditering fra NOKUT for å starte en høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap. Akkrediteringen har vært en viktig milepæl for å kunne videreutvikle utdanningstilbudet ved KBT Fagskole. Neste puslespillbrikke har vært å få bevilgning fra fylkeskommunen. I dag kom den gledelige nyheten om at bevilgning er på plass, og vi kan jobbe videre med å få på plass en ny utdanning til høsten!

Rektor Karl Johan Johansen er godt fornøyd med hvor vi har kommet, og sier:

“Dette var en lettelse, siden mye av det vi har planlagt var basert på dette. Dette gir oss mulighet til å utvikle fagskolen videre!”

Hva skjer videre?

Nå som vi har midlene på plass, vil vi jobbe med å få informasjon om opptak, søknadsprosess og studiets oppbygning ut på nettsidene våre. I utgangspunktet vil opptaksprosessen følge en lignende linje som studiet for erfaringskonsulenter, som igjen retter seg inn etter samordna opptak.

Det vil si at vi vil ta i mot søknader fra 20. mars, og at ordinær søknadsfrist er 15. april. Mer informasjon kommer.

30 heltidsplasser

Oppstart av det nye studiet blir etter planen i slutten av august 2023. I likhet med studiet for erfaringskonsulenter, vil vi tilby en hybrid løsning. Det vil si at vi har base i Trondheim, og at det er mulig å følge undervisningen fra nett. Dermed kan du studere fra andre steder enn Trondheim. Vi har fått midler til 30 heltidsplasser. Studiet går over 1 år, og gir 60 studiepoeng.

Som høyere yrkesfaglig utdanning, vil det bli lagt stor vekt på praksis, og halvparten av utdanningen består av praktiske fag. Det blir ett praksisemne på 15 studiepoeng (SEN004P), og ett prosjektemne (SEN005P) på 15 studiepoeng. I tillegg består utdanningen av 3 teorifag: Sosiale behov of sosiale foretak (SEN001T), Sosiale entreprenører og profesjonalitet (SEN002T) og Rammer og strategier (SEN003T).

Behov for flere ansatte

Den nye utdanningen fører til en betydelig utviding av tilbudet ved KBT Fagskole, og vi vil etter hvert lyse ut stillinger. Prosessen her er at fagskolens styre skal behandle planen for utvidelse, og så vil vi lyse ut stillinger.

I tillegg vil vi, slik vi gjør i utdanningen for erfaringskonsulenter, samarbeide med spesialister som vil fungere som gjesteforelesere og lignende. Vi samarbeider også tett med Prios , og har intensjonsavtaler med flere kommuner i Trøndelag.

Bilde av Bjørn Bratt og Karl Johansen - undervisning i sosialt entreprenørskap
Bjørn Bratt fra Prios har stort engasjement for sosialt entreprenørskap. Her holder han kurs om samme tema i samarbeid med KBT Fagskole våren 2022. Prios er også med på Erasmusprosjektet Smart business for all, og samarbeider med oss om det nye kurstilbudet for innvandrere som vil etablere egen virksomhet i Trøndelag.