KBT Fagskole får desentralisert utdanning for erfaringskonsulenter i Kristiansand 

Denne uka fikk vi nok en gladnyhet! KBT Fagskole får 16 deltidsplasser til en desentralisert utgave av utdanningen for erfaringskonsulenter i Agder. Studentene i Agder vil følge den samme hybride undervisningene som resten av studentene på studiet, og samtidig få mulighet til lokal oppfølging i Kristiansand. Nærmere informasjon kommer i løpet av våren.

God nyhet for psykisk helsearbeidet på Sørlandet  

Det er veldig gode nyheter at KBT Fagskole har fått innvilget studieplasser i Agder. Jeg har fulgt utviklingen med bruk av erfaringskonsulenter siden 2009. De første som ble ansatt hadde ingen lett arbeidssituasjon. Heldigvis har det skjedd en betydelig utvikling i feltet siden den gang.  
 
Forskning har bekreftet at yrkesgruppen bidrar med håp for brukerne, samt mange typer innsikt for de som arbeider i helse og sosialtjenestene. Arbeidsgiver har gjennom årene blitt flinkere til å ivareta arbeidsgiveransvaret, og å forstå den store nytten erfaringskonsulentene har. Tidligere KBT Midt-Norge engasjerte seg i erfaringskonsulentenes, rolle, ve og vel, siden dag én.  
 
KBT Fagskole en relativ ny, men solid aktør som står støtt på all kunnskap og erfaring som er høstet gjennom årens løp i KBT. Det er derfor en god nyhet for det psykiske helsearbeidet på Sørlandet, at KBT Fagskole starter opp studietilbud fra høsten av. At det ble hele 16 plasser lover godt for utvikling av tjenestetilbud og bruken av erfaringskonsulenter på Agder
. ”

Haakon Steen
Haakon Steen – nestleder i styret til KBT Fagskole og 2. nestleder i Mental Helse (Foto: privat)

Det sier Haakon Steen, som er nestleder i styret til KBT Fagskole, og fra Agder. Steen er også nestleder i Mental Helse, og det er ingen tvil om at engasjementet er på plass.  

Samarbeid med ROM-Agder viktig for det nye tilbudet 

Tidligere leder ved Rom-Agder, Anne-Marie Løland, er også fornøyd med å ha fått det nye tilbudet på plass. Hun har vært en ivrig pådriver for å få en desentralisert utgave av KBT Fagskole sin utdanning for erfaringskonsulenter i Agder, og sier:  

Jeg har sett behovet for å «trygge» de som arbeider som erfaringskonsulenter på en bedre måte. I Agder har vi i mange år arbeidet for å få til en slik skole. Vi har prøvd å få til MB-skole, lik Bergen, og vi har hatt lang dialog med EX-IN skolen i Tysland. Jeg har fulgt med utviklingen av KBT Fagskole, og har fått stor tillit til det den står for.”

Bilde av Anne Marie Løland
Anne Marie Løland – tidligere daglig leder i Rom-Agder (Foto: Silje Margrethe/KBT)

Håper utdanningen kan bidra til tjenesteutvikling 

Løland fortsetter:  

Vi er dypt takknemlige til Agder fylkeskommunen for denne tildelingen. Vi har vært i møte med dem og opplever at de forstod viktigheten av dette nye utdanningsløpet på feltet rus og psykisk helse.”

På spørsmålet “Hva håper du tilbudet kan bidra til i regionen?”, svarer hun 

Jeg håper det kan bety at vi får til mye god tjenesteutvikling og at brukere og pårørende på dette feltet kan finne en bedre samhandlingsplattform enn tidligere. Erfaringskonsulenter skal ikke være brukermedvirkere, men delta i behandlingsteam som en bro til forståelse mellom de ulike perspektivene.”

Anne Marie har som nevnt vært en viktig brikke for å få dette på plass, og vi har spurt henne hva hennes og ROM-Agder sin funksjon vil være framover:  

Min rolle fremover vil å være å forhandle frem gode praksisplasser. ROM-Agder vil være med å finne gode praksisveiledere og forberede avdelinger og ansatte som skal få en ny type studenter på denne nye rolleutøvelsen.”

Erfaringskonsulenter kan være en styrke inn i tjenestene 

Avslutningsvis sier Løland at 

Jeg har arbeidet som sykepleier ved ulike institusjoner. Jeg har sett at jeg blir styrket i min rolle når jeg formidler en med personlig erfaring til å kommunisere på et felt jeg ikke har nok innsikt eller innlevelse. Vi har store utfordringer på helse og sosialfeltet fremover. Jeg har tro på at vi nå nettopp trenger å omdanne erfaringskunnskap til erfaringskompetanse og lytte mer til hva som virker både fra dem som er hjelpere og dem som skal hjelpes.”

Samarbeidet mellom Rom-Agder og KBT/KBT Fagskole går langt tilbake. På bildet er daværende daglig leder ved Rom-Agder, Anne Marie Løland og daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen, på en samling med de Regionale Brukerstyrte Sentrene, våren 2022. Bjørgen er også styreleder i KBT Fagskole. (Foto: Silje Margrethe/KBT)

Ambisiøs rektor  

Som vanlig har rektor Karl Johan Johansen vært en nøkkelperson og pådriver. Siste finpuss på søknaden til Agder Fylkeskommune, ble gjort på hurtigbåten mellom Trondheim og Brekstad. På vei til fagsamling med ett av de mange prosjektene han har en finger med i spillet på.  

Den siste tiden har mye av arbeidet han har gjort de siste årene vist resultater: KBT Fagskole får starte en ny studieretning i sosialt entreprenørskap til høsten, og et kurstilbud for innvandrere som ønsker å starte bedrifter.  

Om utvidelsen av EK-utdanningen til Agder, sier han:  

Vi er særdeles tilfredse med at vi får sjansen til å starte opp et desentralisert studietilbud i Kristiansand. Dette blir et viktig utdanningstilbud, både fordi vi får muligheten til å imøtekomme behovene for å utdanne erfaringskonsulenter i Agder, og fordi vi får prøvd ut en ny modell å levere utdanning på.  
 
Om dette blir vellykket, og det bør det bli, ser vi for oss at vi kan starte opp flere tilsvarende tilbud rundt i landet. Vi imøteser et godt samarbeid med det regionale brukerstyrte senteret Rom Agder, og etter hvert tilsvarende senter andre steder
.”

Rektor Karl Johan Johansen
Bilde av Karl Johan Johansen
Rektor Karl Johan Johansen er godt fornøyd med å ha fått forholdene lagt til rette for et utdanningstilbud for erfaringskonsulenter i Agder (Foto: Silje Margrethe/KBT)