Illustrasjonsbilde

Nå kan du søke opptak for studieåret 2023/24

20. mars åpner opptaket til høyere utdanning i Norge. KBT Fagskole tilbyr 2 utdanningsretninger i studieåret 2023/24: Utdanning for erfaringskonsulenter og Utdanning i sosialt entreprenørskap. Ordinær søknadsfrist er 15. april kl. 23:59

HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING FOR
ERFARINGSKONSULENTER

Siden 2020 har KBT Fagskole hatt en høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter. Undervisningen foregår hybrid, det vil si at du kan velge mellom å delta fra klasserommet i Trondheim eller å delta digitalt. Utdanningen gir 60 studiepoeng, og du kan gå heltid over ett år, eller deltid over to år.

Fra høsten 2023 begynner vi også med en desentralisert modell i Agder, med 16 deltidsplaser. Studentene i Agder vil følge den samme hybride undervisningene som resten av studentene på studiet, og samtidig få mulighet til lokal oppfølging i Kristiansand.

Søknadsportalen for erfaringskonsulentutdanningen er nå åpen. I søknaden velger du om du søker heltid med samling i Trondheim, deltid med samling i Trondheim eller deltid desentralisert i Kristiansand. Uansett hvilken variant du velger, så kan du alltid delta på undervisning digitalt.

HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

Høsten 2023 starter KBT Fagskole en helt ny høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap. Også denne utdanningen har hybrid undervisning med mulighet for å delta fysisk i Trondheim eller digitalt. Utdanningen gir 60 studiepoeng, og kan tas heltid over 1 år eller deltid over 2 år.