Illustrasjon - webinar

Informasjonsmøte om utdanningen Sosialt entreprenørskap – 28. april

Er du nysgjerrige på den nye høyere yrkesfaglige utdanningen Sosialt entreprenørskap? 28. april klokken 10-11.30 arrangerer vi et seminar om utdanningen.

Møtet arrangeres hybrid, og du kan velge mellom å komme til oss i Sorgenfriveien 9, Trondheim, eller å delta digitalt via Zoom. Møtet er åpent for alle, og du trenger ikke å melde deg på.

Link til møtet (Zoom):  https://us02web.zoom.us/j/89568921301

Mulig å sende inn søknad helt til 1. august

Den ordinære søknadsfristen for utdanningen er 15. april, men vi tar imot søknader helt fram til 1. august. Om du vuderer å søke på utdanningen, går det dermed helt fint å sende inn søknad etter at du har vært på seminaret.

Program

  • Presentasjon av utdanningen i sosialt entreprenørskap
    • Studiets oppbygning, innhold, eksamensform, teori, praksis og prosjektfag
  • Søknadsprosessen
    • Søknadsskjema, hvordan søke på utdanningen for erfaringskonsulenter via nettsiden www.kbtfagskole.no
  • Spørsmål og svar
    • Her vil vi svare på det du lurer på om utanningen etter beste evne

Det blir gjort opptak av presentasjonen, men ikke samtalene/spørsmål som blir stilt på webinaret.

Sosialt entreprenørskap?

Sosialt entreprenørskap fokuserer på å løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer, ved å utvikle og implementere innovative og bærekraftige forretningsmodeller. Sosiale entreprenører arbeider på en måte som ligner på forretningsdrift, men har som mål å skape sosial verdi, og ikke bare økonomisk fortjeneste.

Sosialt entreprenørskap kan være både ideelt og kommersielt. Det kan ha mange former, alt fra å etablere sosiale bedrifter, til å drive intraprenørskap i eksisterende organisasjoner, eller samarbeide med andre for å skape en større positiv påvirkning i samfunnet.