Bilde fra klasserom

Første samlingsuke med 2 klasserom – og studenter på nett

Det har vært en hektisk uke, og vi kjenner at vi er ordentlig i gang med det nye studieåret. Med høstens første samlingsuke for erfaringskonsulentutdanningen, oppstart av etablereropplæring for innvandrere og ordinær undervisning i det nye studiet, sosialt entreprenørskap, har vi virkelig fått testet kapasiteten.  

Oppstart av desentralisert utdanning i Agder  

Klasserommet i Trondheim har vært fullt av lokale og tilreisende studenter under høsten første ukesamling.  I høst startet vi også opp en egen klasse på erfaringskonsulentutdanningen i Agder. De deltar på den samme undervisningen som resten av studentene på utdanningen for erfaringskonsulenter, og får i tillegg mulighet til å møte opp lokalt i Kristiansand. 

Undervisningen er nettbasert og foregår fra Trondheim. Studentene i Agder har nå det første året kun teori to dager i uken, da de studerer på deltid. I tillegg kommer to ukesamlinger i semesteret. De kan følge forelesningene fra egne PC-er eller møte frem til klasserom ved ROM-råd og muligheter Agder.  

Bilde fra samlingsuken i Agder
Studentene i Agder har kontakt med studentene i Trondheim og resten av landet via en stor skjerm og Zoom. Gjengen fra Rom Agder (til venstre i bildet) har jobbet lenge for å få til en utdanning også i Agder.

Høytidelig åpning av Agder-avdeling 

Denne uken var det altså første samlingsuke i Kristiansand, og det møtte fram 12 studenter.  Det har vært hyggelig for studentene å møte hverandre og få følelsen av å være en klasse. Onsdag markerte Haakon Steen åpningen av KBT Agder. Haakon er styreleder i KBT Fagskole og tidligere leder av ROM-Agder. Torbjørn Mohn-Haugen, generalsekretær i fagforbundet Erfaringssentrum, var også kommet til Kristiansand denne dagen for å undervise om ulike roller i feltet brukermedvirkning. Anne Marie Løland og Dag Guldbrandsen er veiledere for studentene lokalt. 

Tidligere daglig leder i ROM-Agder, Anne Marie Løland, sier at 

“Det er utrolig gøy at vi har fått denne skolen til i Agder. Vi har jobbet i mange år for det. Både for dem og oss som veileder er det mye nybrottsarbeid. Studentene har gitt meg inntrykk av å være godt kvalifisert og det blir spennende å følge dem i tiden som kommer”. 


Anne Marie Løland

Valg av studentrepresentanter 

I styret til KBT Fagskole sitter det både erfaringskonsulenter og ansattrepresentanter. Det skal også være studentrepresentant i styret, og det blir holdt valg under første samlingsuke på hvert studie.  

Bilde fra klasserom
Sånn ser det ut når klasserommet i Trondheim er helt fylt med studenter. Noen av studentene har allerede jobbet en stund som erfaringskonsulenter, mens andre kanskje ganske nylig har fått høre om yrket.

Les også:  

Studiestart 2023 – Ny utdanning, nye studenter og nye ansatte  

Arbeider med fagbok for erfaringskonsulenten 

Erfaringskonsulenter i fagskoleteamet