Bilde av Karl Johan Johansen og ansatt

Studiestart 2023 – Ny utdanning, nye studenter og nye ansatte

Endelig er et nytt studieår i gang! Nylig var det oppstart for det 4. kullet på erfaringskonsulentutdanningen og det aller første kullet i sosialt entreprenørskap ved KBT Fagskole.  I det “hybdride” klasserommet har det vært mange spente studenter – og ansatte.  

Vår nyansatte lærer på den nye utdanningen, sosialt entreprenørskap sier: “Det har vært veldig gøy å starte opp i dag. Spennende, nytt!” sier hun etter den aller første forelesningen. 

Ca. 15 studenter har startet på utdanningen i sosialt entreprenørskap i høst. På erfaringskonsulentutdanningen er det over 100 aktive studenter ved studiestart, inkludert studentene i Agder.  

Bilde fra undervisningsrom
Første undervisningsdag for utdanning i sosialt entreprenørskap. I et hybrid klasserom velge studentene om de vil møte opp fysisk i klasserommet eller delta digitalt over Zoom. Noen av studentene har tidligere tatt utdanningen for erfaringskonsulenter mens andre kanskje har vært lenger borte fra skolebenken.

Viktig erfaringsoverføring i utviklingen av nye studietilbud 

Det kan vi være godt fornøyde med, og vi ser fram til å bli bedre kjent med de nye studentene. Rektor Karl Johan Johansen sier det normalt sett tar 3 år å bygge opp en ny utdanning.  

“Det var jo en stor begivenhet å få starte opp et nytt studietilbud.  Det skaper en annen dynamikk i skolen når vi får flere studietilbud. Det gjelder både i studentgruppen og ansattgruppen.   

Vi er i den heldige situasjonen at vi har muligheter til å overføre erfaringer fra det første studiet til det nye studiet blant de ansatte. Det er også noen studenter som har tatt erfaringskonsulentutdanningen som nå tar sosialt entreprenørskap. Der er det og en viss erfaringsoverføring. Det er bra.”  

Bilde av lektor Preben og nyansatte SAra
Lektor Preben begynner å bli erfaren med å undervise i et hybrid klasserom. Her viser han nyansatte Sara hvordan det er lurt å plassere seg for at både de som følger undervisning på nett og de som er i klasserommet skal se dem når de snakker.

Erfaringskunnskap er også viktig i sosialt entreprenørskap  

Rektor Johansen har alltid mange jern i ilden. De fleste av prosjektene han og KBT Fagskole er involvert i, henger sammen på den ene eller den andre måten.  

“Studiet i sosialt entreprenørskap knytter seg veldig mot forskjellige sosiale entreprenører i Trøndelag og resten av landet, slik at vi kommer i kontakt med veldig mange spennende virksomheter som jobber innenfor feltet. Blant annet så jeg at Ferd sa at de fleste sosiale entreprenører jobber opp mot marginaliserte grupper.   

Det dreier seg om personer man skal forsøke å hjelpe med ulike former for tiltak, som drives gjennom sosialt entreprenørskap.  Tematisk er det ikke så forskjellig fra erfaringskonsulentstudiet som man skulle tro.   

Veldig mange av de sosiale entreprenørene vi har vært i kontakt med har erfaringskonsulenter eller personer med egenerfaring blant sine medarbeidere. Noen tror at nå har vi begynt med noe helt annet, men det har vi egentlig ikke. Det er bare en annen innfallsvinkel.” sier Karl Johan. 

Bilde av en gruppe mennesker
Med ny utdanningsretning har vi fått flere nye medarbeidere i KBT Fagskole. Her er rektor Karl Johan sammen med lektor Preben, nyansatt erfaringskonsulent Yvonne, nyansatt erfaringskonsulent Lubna (prosjekt), seniorrådgiver Roger og nyansatt underviser i sosialt entreprenørskap.

Mål om å få til et bachelortilbud på sikt 

På tampen av 2022 fikk KBT Fagskole endelig en NOKUT-akkreditering av en utdanning i sosialt entreprenørskap. Fortsatt venter vi på svar på en søknad om akkreditering av en utdanning for erfaringsveiledere. Målet er å bygge opp en fagskolebachelor på sikt. I det store bildet kan det bli et godt bidrag til visjonen KBT deler med mange andre: Fag og erfaring i likeverdig dialog for bedre tjenester.  

På spørsmål om hva Karl Johan ser fram til det kommende året, sier han 

“Fagskolen driver utvikling av nye studietilbud, så jeg ser aller mest fram til at vi har søkt om et studie om erfaringsveiledere og ser fram til å få svar på dette. Hvis vi får dette, tror jeg at det vil matche veldig godt med de andre tilbudene, binde det sammen til en helhet. 

Jeg er fram til å skape det nye studiet i sosialt entreprenørskap sammen med studentene. Vi vil samskape kunnskap sammen med studentene. De bringer med seg mange erfaringer og kunnskap som kan bidra inn i læringsarenaene. Det er noe vi forsøker å legge til rette for.” 

Studentenes erfaringer er med på å utforme studietilbudet 

Når studentene begynner hos oss, har de med seg mange erfaringer i bagasjen. Blant studentene i sosialt entreprenørskap, har eksempelvis noen erfaring med å starte bedrift og noen driver med organisasjonsarbeid. I undervisningen lærer de ikke bare av forelesere, men også av hverandre. Det gjør de blant annet gjennom gruppearbeid og refleksjoner i fellesskap. Slik kan vi si at studentenes erfaringer er med på å utforme studietilbudet.  

Sara og Karl er de to studentene i sosialt entreprenørskap kommer til å ha mest med å gjøre i det kommende året. Sara gleder seg til å bli kjent med studentene:  

“Det er spennende å se hva forskjellige driver med i samfunnet. Man lærer av forskjeller, ulikheter kan lære oss noe nytt. Jeg er spent på hvordan gruppedynamikken blir etter hvert, det gjør det ekstra interessant. Det er jo en ressurs. Ved at vi starter studiet med mange ulike erfaringer, danner vi et godt fundament for læring, å skape et godt nettverk og å vekke nye interesser. “ sier hun 

Tror kunnskap kan forandre verden 

Også den erfarne underviseren Karl Johan ser fram til å bli kjent med studentene:  

“Det er like spennende med nye studenter hvert år, enten det er det ene eller det andre studiet.  Det å møte mennesker som er på jakt etter kunnskap synes jeg er spennende! Jeg er en optimist i at jeg tror kunnskap kan forandre verden. De som er studenter hos oss, er jo folk som er sugne på kunnskap og å lære noe nytt.   

Det er på en måte en base for KBT Fagskole, som er en kunnskapsvirksomhet. Vi har nå rundt 10 medarbeidere her i Trondheim, så det er jo en bra stab til å drive disse to utdanningene.” sier rektor.  

  

Arbeider med fagbok for erfaringskonsulenten

Da KBT Fagskole startet opp med utdanning for erfaringskonsulenter i 2020, ble også en egen fagbok for erfaringskonsulenter påtenkt. Nå er arbeidet med denne godt i gang.