Illustrasjon - Verdens overdosedag

Erfaringsperspektiv på overdoseforebygging

31. august er den internasjonale overdosedagen. Dagen markeres for at vi skal kunne minnes de vi har mistet på grunn av overdose, og øke bevissthet rundt hvordan vi kan forebygge overdoser. Erfaringskonsulent Yvonne Vornes har delt noen tanker om hvordan erfaringskonsulenter kan bidra til å forebygge overdoser.

Ifølge FHI`s artikkel publisert 8. juni 2023, var det i 2022 74 flere narkotikautløste dødsfall i Norge enn i 2021. På verdensbasis dør ca. 200 000 mennesker hvert år av overdose. Med denne innledningen skjønner vi fort at vi trenger mer fokus og kunnskap i jobben rundt overdoseforebygging. 

Ruskulturen i Norge

Mange spør seg hvorfor akkurat Norge har så mange overdoser. Dette spørsmålet har nok flere svar, men noen konklusjoner kan vi gjøre oss ved å se på selve kulturen “vår”.  Da tenker jeg ikke på bunad, Hardangervidda og fårikål, men injisering. For injisering er dessverre en stor del av den norske ruskulturen. 

Her vil kanskje de lærde strides, er det mulig å endre en ruskultur? Før vi får svaret på det kan vi som erfaringskonsulenter reflektere litt over hvordan vi kan bistå i forebyggingen av rusrelaterte dødsfall. Er det noe vi i det hele tatt KAN gjøre? 

Som erfaringskonsulent kjenner jeg på en “plikt” til i hvert fall å gjøre noe, det skylder jeg alle mine døde og ikke minst deres etterlatte. Det var bare tilfeldigheter og ren flaks som gjør at min egen familie ikke omtales som “etterlatte” i dag. 

Hvordan kan erfaringskonsulenten bidra?

Etter mye refleksjon og noen samtaler med tidligere brukere og erfaringskonsulenter, har jeg kommet frem til noen bidragsområder som kan være relevant for erfaringskonsulenter: 

  • Mer fokus på hvordan vi på best mulig måte kan veilede, spre håp og motivere enda flere til å starte sin egen RECOVERY prosess. 
  • Bidra i HLR opplæring av pasienter/brukere. Har erfaring fra situasjoner der dette kunne ha bidratt til en bedre håndtering.     
  • Spre kunnskap slik at flere kan gjenkjenne hvilken type overdose det er snakk om kan være en tanke. Det finnes kun motgift (nalokson) tilgjengelig for overdoser relatert til opioider (heroin etc.), men ved overdose på andre rusmidler har den ingen virkning. Ser man forskjell kan det spare verdifull tid og 113 kan evt. kontaktes raskere. 
  • Skape enda mer fokus på viktigheten rundt utdeling av nalokson til brukere, uavhengig av om de er i risikogruppen selv. Ved en overdose er det viktig at de som er til stede har produktet tilgjengelig, vedkommende som er forgiftet kan i liten grad gjøre rede for om de selv har det liggende ett sted. I 2 år hadde jeg nalokson nesespray i sekken min, da sparte jeg mye tid og stress når en av de rundt meg tok overdose. 
  • Vi kan bistå med å informere og påminne pasienter og brukere om at toleransen går kraftig ned etter ett opphold. Selv om de fleste brukere strengt tatt vet dette, viser tallene at mange overdoser skjer etter ett opphold. Heller si det en gang for mye.                                                                                             
  • Informere om selvhjelpsgrupper som er tilgjengelig for brukerne i deres kommune, eventuelt online grupper. Det vil da innebære at vi som erfaringskonsulenter må ta initiativ og innhente denne informasjonen, undersøke mulighetene og være på offensiven. Gi tilbud om å ledsage pasient/bruker i starten, kun formidling av informasjon fører ikke like ofte til handling.  
  • Ha med utskrift av overdosekort fra helsedirektoratet, der står en kort veiledning til handling ved en overdose. Det er mulig å skrive ut som visittkort eller større format. Du kan laste ned kortene fra Helsedirektoratet.  

I dag, på verdens overdosedag, går tankene fra oss i KBT til alle som tapte kampen og alle dere som har mistet noen.