Bilde av en gruppe mennesker

Sommerhilsen fra oss i KBT Fagskole (og litt nyttig info for nye studenter)

Vi i KBT Fagskole ønsker studenter, undervisere og samarbeidspartenere en riktg god sensommer! Vi vil ønske studentene som nå er uteksaminert lykke til videre, og de vi møter til høsten velkommen. I august får vi også flere nye medarbeidere, noe vi gleder oss til!

Studieavslutning 2023

For ca. en måned siden hadde vi avslutning for det tredje kullet med studenter på høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter. Dagen ble som seg hør og bør fylt med taler, quiz og humør. Som vanlig hadde vi en hybrid løsning, hvor studentene kunne velge å møte opp fysisk eller digitalt.

Nytt av året, var at vi også tilrettela for at studentene i Oslo-området kunne samles der på studieavslutning. Det gjorde også at en representant Erfaringssentrum fikk muligheten til å komme og hilse på de nyutdannede erfaringskonsulentene i Oslo-området. I Trondheim fikk vi besøk av en erfaringskonsulent/praksisveileder som holdt tale for studentene.

Bildet øverst i saken viser gruppene som møtte til studieavslutning i Trondheim og Oslo.

Studiestart 2023

Om under en måned, starter vi opp undervisningen igjen. Vi gleder oss til å ta i mot studenter, og kursdeltakere. I år blir det mye nytt: Vi starter vi opp en desentralisert erfaringskonsulentutdanning i Agder og en ny utdanning i sosialt entreprenørskap. I tillegg skal vi gjennomføre en etablereropplæring for innvandrere, i samarbeid med Prios.

Viktige datoer framover

Utdanningen for erfaringskonsulenter har studiestart 21. august (hybrid). Før det blir det Zoom-test den 17. august klokken 12-13 (kun digitalt oppmøte!). Studentene i Agder følger samme opplegg som de øvrige studentene, og det er derfor de samme datoene som gjelder. Undervisningen på EK-studiet foregår i hovedsak på mandager og torsdager.

For studentene på sosialt entreprenørskap er studiestart 22. august (hybrid), og Zoom-test den 16. august klokken 12-13 (kun digitalt). Zoom-test er for å sjekke at oppkoblingen fungerer for alle, slik at det kan bli mer fokus på andre ting ved studiestart. Undervisning på sosialt entreprenørskap-studiet foregår i hovedsak på tirsdager og onsdager.

Etablereropplæringen starter opp 4. september.

For studenter som ble uteksaminert våren 2023, er det sendt ut en digital kopi av vitnemålet. Det offisielle vitnemålet med stempel sendes ut via post iløpet av august.

Ledige studieplasser i sosialt entreprenørskap

Ved KBT Fagskole er det mulig å sende inn søknad om opptak helt fram til 1. august. På utdanning for erfaringskonsulenter er det foreløpig fullt, men det er mulig å komme på venteliste.

På utdanningen i sosialt entreprenørksap er det fremdeles ledige studieplasser. Les om utdanningen og søk opptak før 1. august.

Bilde fra klasserom, KBT Fagskole
Undervisningen ved KBT Fagskole er hybrid, det vil si at du kan følge undervisningen fra nett eller klasserom. Bildet er fra studieavslutningen for erfaringskonsulenter i 2023. Foto: Anne Hirrich

Studentdemokrati

Studenter har rett til medbestemmelse og medvirkning om lærings- og studiemiljøet. Hvert år velges et nytt studentråd. Vi vil takke til årets studentråd for den viktige jobben dere har gjort!

Medlemmer til studentråd studieåret 2023/24 velges på den første ukesamlingen på studiet. For erfaringskonsulentstudiet vil det si uke 36, og for sosialt entreprenørskap uke 39.

KBT Fagskole har ansatt erfaringskonsulenter

I august får vi flere nye ansatte ved KBT Fagskole. Med en ny utdanning, trenger vi også flere ansatte. Vi gleder oss til å ta i mot Sara som begynner som lærer i sosialt entreprenørskap og Kristina som starter som prosjekt- og studieadministrativ medarbeider.

Endelig får vi våre helt egne erfaringskonsulenter her ved KBT Fagskole, og i august starter hele 3 stykker opp hos oss. Vi gleder oss til å få Lubna, Anne Louise og Yvonne inn i staben – som alle har tatt utdanning for erfaringskonsulenter hos oss. Erfaringskonsulentene vil bidra på flere måter, og vi ser fram til å samarbeide med dem om å utvikle KBT Fagskole videre.