Illustrasjon

Bli med på introkurs om Bruker Spør Bruker-metoden

1.-2. februar arrangerer KBT og KBT Fagskole et kurs om Bruker Spør Bruker-metoden . Her møter du en av utviklerne av metoden, Heidi Westerlund, som holder kurset sammen med Karl Johan Johansen. I kurset vil få en oversikt over hva metoden innebærer og høre om praktiske erfaringer med Bruker Spør Bruker-prosjekter. Mer informasjon, program og påmelding finner du på kbtkompetanse.no.

Karl Johan og jeg vil blant annet vise dere noen praktiske prosjektcase fra BSBs portefølje som kan være nyttig både for deg som vil bli prosessleder og deg som vurderer metoden opp mot egen tjenesteutvikling. Velkommen til to innholdsrike dager!

Heidi Westerlund

Trenger flere som kan jobbe praktisk med prosjekter

På spørsmål om hvorfor det er viktig at flere får kunnskap om Bruker Spør Bruker-metoden, svarer Westerlund: BSB er en metode som gir brukere og tjenesteutøvere i f.eks en kommune  en mulighet til å gå i dialog om kvalitet i tjenesten. Vi trenger flere som kan jobbe praktisk med prosjekter for å bidra til det fremover.

Kurset passer både for deg som er interessert hvordan metoden kan anvendes og i historien bak metoden. Du forplikter deg ikke til noe ved å delta på kurset!

For å bli det som kalles prosessleder må du ta et mer omfattende kurs, som følger et prosjekt i praksis. Per nå er det ingen konkrete planer om prosesslederkurs, men dersom det blir stor interesse vil vi se på hva som kan være mulig på sikt. Som godkjent prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB) kan du bli involvert i interessante og krevende oppgaver gjennom evaluering og tjenesteutvikling i kommuner og helseforetak.