Fra erfaring til ressurs – ny rapport fra Velferdsstaten i Oslo

Da Velferdsetaten i Oslo kommune lanserte rapporten Fra erfaring til ressurs – Erfaringskompetanse og likepersonsarbeid i uteseksjonen tidligere i år, var vi så heldige å bli invitert for å dele våre tanker om rapporten og erfaringskompetanse i tjenestene.

Rapporten beskriver blant annet hvordan de benytter erfaringskonsulenter og likepersoner i tjenestene, hvilke erfaringer de har gjort seg, hvordan de forstår erfaringskompetanse, verdier og prinsipper, suksessfaktorer og fallgruver. Både i rapporten og på lanseringen kom det fram at Oslo satser på erfaringskonsulenter. De ser behov for at de skal få opplæring og utdanning. Om rapporten og lanseringen, sier rektor ved KBT Fagskole, Karl Johan:

Bilde av Karl Johan Johansen
Rektor ved KBT Fagskole, Karl Johan Johansen, forteller at har gjort mange av de samme erfaringene som de har gjort i Oslo, og håper på et samarbeid framover.

“Jeg er interessert i at vi kan samarbeide videre framover og opplevde en genuin interesse for fagskolen og det vi holder på med. Det er interessant at de har Erfaringsskolen og ser mulighet til å utvikle slik at det kan komme flere erfaringskonsulenter med i arbeidsfellesskapet. Vi kan lære mye av hverandre. Erfaringskonsulenter en del av en internasjonal trend, det skjer ikke bare i Norge. 

Erfaringskonsulenter er også en viktig del av satsningen på recovery og recoveryorientert arbeid. På lanseringen ble det nevnt hvordan ansettelsesprosessen er viktig for å legge grunnlag verdsetting, likeverdighet og integrering. At man allerede under ansettelsesprosessen blir ivaretatt på en riktig måte. Det kom fram at noen erfaringskonsulenter kan møte stigma på arbeidsplassen, og at det kan være en utfordring for noen.

Det kan også være en utfordring å være den éne erfaringskonsulenten, det er viktig at man kan være flere sammen. Ledelsesforankring er viktig, at ledelsen forstår hva en EK er og kan gjøre. 

Guro Bergo sa at Oslo kommune har et potensiale for å ta i bruk og integrere flere erfaringskonsulenter. Det var betryggende. Jeg håper vi i fellesskap kan legge til rette for at det kan bli flere erfaringskonsulenter, og at de kan få opplæring, trening og bli respektert.
Det kom fram at veiledning er viktig både på individuelt nivå og i grupper. Det har man også sett andre steder. De har høstet seg mange av de samme erfaringene som vi har gjort.”

 

Erfaringskonsulenten som brobygger

I rapporten er det flere korte eksempler som illustrerer bruk av erfaringskompetanse i praksis, og hvilken forskjell det kan gjøre for andre. Den gir også gode beskrivelser av hvordan fag og erfaringskompetanse på lag bidrar til tjenester som er bedre tilpasset innbyggerne. De tar opp tema som veiledning, rekruttering og hvordan man kan lykkes med erfaringskompetanse.

Rapporten har gode beskrivelser av hvordan erfaringskompetanse blir benyttet i Uteseksjonen. Utdraget under beskriver den viktige forskjellen en erfaringskonsulent kan gjøre i tjenesten.

“Vi har ansatt erfaringskonsulenter for å kunne tilpasse tjenesten etter innbyggernes behov, samt for å kunne utvide vår forståelse for de miljøene vi jobber i. Erfaringskonsulentene skal være aktive i alle fora som har med tjenesteutvikling å gjøre. Ansatte med brukererfaring fra ulike hjelpetjenester kan lettere sette seg inn i og forstå enkelte situasjoner. Gjennom egne erfaringer kan erfaringskonsulenter bidra med nye tanker og spørsmål i møte med en klient. Enkelte av de vi jobber med har dårlige erfaringer eller føler seg utrygge i møte med ulike hjelpetjenester. Her vil erfaringskonsulenten kunne være en god støtte og brobygger mellom klient og hjelper”

Utdrag fra kapittelet Rollen som erfaringskonsulent, side 11 i rapporten

Rapporten kan lastes ned fra Uteseksjonsens nettsider

Bilde av Karl Johan og Yvonne som holder presentasjon
Rektor Karl Johan og erfaringskonsulent Yvonne fikk komme med sine tilbakemeldinger på rapporten. Vi ser at Oslo kommune har gjort seg mange av de samme erfaringene som vi har gjort, og ser fram til å finne arenaer for samarbeid framover.