Tilbakeblikk på sterkere sammen 2023 – Mange veier til bedring  

Fra 6. til 8.november var det igjen duket for Sterkere Sammen-konferansen i Oslo. Sterkere Sammen er en årlig konferanse for erfaringskonsulenter i regi av Erfaringssentrum. I år var temaet “Mange veier til bedring”. Vi fikk se gode eksempler på hvordan erfaringskonsulenten kan bidra til recovery, åpenhet og inkludering.   

Delegasjonen fra KBT Fagskole bestod denne gangen av erfaringskonsulentene Lubna Rahban og undertegnede, Anne Louise Wolff. Vi deltok begge på konferansen for første gang. I tillegg fikk vi selskap av både nåværende og tidligere studenter, forelesere og andre venner av KBT. Rektor, Karl Johan Johansen, var også innom for å holde en presentasjon for arbeidsgivere.

Landets største samling for erfaringskonsulenter 

I løpet av de siste årene har en rekke aktører bidratt til et mer engasjerende yrkesmiljø for oss som jobber som erfaringskonsulenter. Det arrangeres både samlinger, kurs og seminar. Man kan også kan melde seg inn i organisasjoner og arbeidstakerforeninger som jobber aktivt for å styrke yrkesgruppa.  

Sterkere Sammen-konferansen er likevel den arenaen som samler flest erfaringskonsulenter på én gang. På årets konferanse var det til sammen rundt 270 deltakere, hvorav flesteparten jobber som, eller ønsker å jobbe som erfaringskonsulenter. Med andre ord er det en god arena for å nå ut til potensielle kommende studenter ved fagskolen. 

Viktig med møteplasser for erfaringskonulenter

Det gjør noe med oss å være rundt såpass mange av “våre egne”. Å være i et rom fylt med yrkeskollegaer med bakgrunn som kanskje ligner ens egen, og felles holdninger og forståelse som knapt trenger å uttrykkes for at de likevel oppfattes.  
 
Mange erfaringskonsulenter, antakelig de fleste, er den eneste av sitt slag på arbeidsplassen. Man får dermed sjeldent muligheten til å møte yrkeskollegaer. Især derfor er det så viktig at vi har noen treffpunkt, slik Sterkere Sammen er. Det bidrar til at vi blir nettopp sterkere sammen. 

Flere veier til et bedre liv 

Årets tema på konferansen var altså “Mange veier til bedring”, som også var en tydelig rød tråd i de fleste innleggene. Allerede på åpninga fikk vi et glimrende eksempel på en alternativ rute til bedring fra Sagatun Recovery: nemlig musikk og musikkterapi! På Sagatun har deltakerne tilgang på et musikkverksted, hvor musikk på ulike måter brukes for å danne og styrke felleskap, og vekke interesse og motivasjon hos hver enkelt.  

KBT-student inspirerte til å bruke naturen mer  

Like etter innslaget fra Sagatun kom professor i sykepleie, Siv Skarstein, og KBT-student Hanne Lunde på scena for å snakke om mestring og muligheter. Spesielt identitet og dens betydning ble tematisert i presentasjonen. 

Hanne har lenge engasjert seg i Medvandrerne. Der har hun virkelig fått øynene opp for hva tid i naturen kan gjøre for tilfriskningsprosessen, og et rusfritt liv. Etter hvert har hun til og med fått etablere sin egen Medvandrerne-avdeling i Hallingdal, og er for tida i praksis på et treffsted i Gol.

Les mer om hvordan Hanne hjelper andre: Hanne var bruker, hjelper nå andre – NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 
 

Er fagpersoner med egenerfaring redde for å bli “en av oss”? 

 I den neste bolken på programmet snakket Ina Bekkevold-Jernberg om utfordringene mange fagpersoner møter i vurderingen om bruk av egen erfaringskompetanse, og presenterte en rekke interessante funn fra forskning.  

 Vi fikk blant annet høre at til tross for at diagnostiserbar psykisk lidelse er veldig vanlig innen helsefagfeltene, velger så mye som én av tre å aldri dele det med dem de hjelper. Noen av årsakene som ble presentert var frykt for økt belastning for tjenestemottaker, og for at man skal virke uprofesjonell. Det framkom videre at fagpersonene er begrenset av en “ikke-selvavslørende kultur” knyttet til stigma overfor brukere. De er redde for å være “en av oss”. 

Erfaringskonsulentene baner vei for mer åpenhet 

Som erfaringskonsulenter vet vi nytten brukere har av å bli møtt av noen som er åpne om sin erfaringskompetanse, men dette synes altså fremdeles å være krevende for andre yrkesgrupper. Bekkevold-Jernberg påpekte at mer åpenhet kan bidra til redusering av stigma om psykiske helseplager, og at det er en virksom komponent i hjelpearbeidet. Å skulle holde en stor del av seg selv hemmelig koster. 

Erfaringskonsulenter i team med hverandre 

Fra Recoveryhjelpa i Sandnes kom erfaringskonsulentene Morten Wathne og Cecilie Reinertsen Egeland. Ved å ta innbyggerne de møter sine behov, ønsker, drømmer og tidligere aktiviteter i betraktning forsøker de å bistå på deres recoveryreise. De bruker alle tilbudene som eksisterer i Sandnes, og følger innbyggerne til de ulike aktivitetene helt til de er trygge nok til å dra alene.  

Les også: Brobyggerne mellom behandling og meningsfulle fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet – NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 
 
Mange steder er det kun én erfaringskonsulent ansatt, men Kai Knutsen, Line Bruvoll og Espen Myrvåg jobber sammen i Ålesund kommune. De dro fram fordelene med å være flere. I teamet er de til sammen hele fem erfaringskonsulenter, og de har stått på for at deres kompetanse skal likestilles med andre fag. Vi fikk høre om hvordan de kan nyttiggjøre seg av hverandres erfaringer i jobben, og at støtten fra andre erfaringskonsulenter har vært viktig. 

Les også: Team med erfaringskonsulenter fra Ålesund kommer til Sterkere Sammen 2023 – Erfaringssentrum.no 

Erfaringskonsulentprisen 2023 til Cecilie Reinertsen Egeland  

Til utdeling av prisen for årets erfaringskonsulent, var ingen ringere enn Målfrid J. Frahm Jensen samt en ikke-erfaringskonsulent, nemlig helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol henta inn. Det var tidligere nevnte Cecilie Reinertsen Egeland som fikk prisen i år, etter en enstemmig avgjørelse fra priskomitéen. Cecilie har gjennom sitt arbeid i Recoveryhjelpa banet vei, og som komitéen sier: «Cecilie ser ressursene til den enkelte. Hun bidrar til å fremme rollen til erfaringskonsulenter og synliggjøre hvor viktig dette arbeidet er på en fremragende måte. Personen betyr en forskjell for mange».  

“En dag skal du dø, men alle andre dager skal du leve” 

For mange av de frammøtte ble foredraget fra Per Anders Nordengen et klart høydepunkt. Per Anders er prest, men kunne like gjerne ha jobbet som komiker. Gjennom bruk av humor klarte han å sette ord på mange av redslene mange av oss har, men sjeldent snakker om. “Mange er så dritredde for å dø at de kommer til å dø av forstoppelse!” sa han blant annet, til trillende latter fra salen. Innlegget hans fikk nok også noen av oss til å reflektere litt omkring hvordan vi snakker om de såre tingene, og om oss selv.  

Per Anders spurte om livet egentlig handler om å finne svarene, eller handler det om å finne spørsmålene? Kanskje kan en mer undrende tilnærming gagne oss erfaringskonsulenter også.

Parallellsesjoner for erfaringskonsulenter og arbeidsgivere 

Den siste dagen startet også med musikk. Denne gangen nydelig framført av en veldig musikalsk gjeng fra Stedet Sagene. Videre var det to separate sesjoner: én for erfaringskonsulenter, og én for arbeidsgivere som allerede har ansatt EK, eller som ønsker å ansette noen.  Karl Johan Johansen fra KBT Fagskole holdt en presentasjon for arbeidsgivere.

Et organisert arbeidsliv – også for erfaringskonsulenter 

På sesjonen for erfaringskonsulenter hørte vi først på en panelsamtale mellom Liese Recke, Morten Brodahl og Ann-Mari Lofthus. De diskuterte det å jobbe i rus- og psykisk helsefeltet. Videre hadde vi workshop rundt bordene, hvor vi især snakket om utfordringene i EK-jobben. Mye av det som kom fram var relatert til lønn, ansettelsesforhold og rolleforståelse (både av oss og andre). Derfor passet det godt at neste bolk på programmet var med Fagforbundet, som per i dag er det eneste forbundet som spesifikt organiserer erfaringskonsulenter. 

Fagforbund for erfaringskonsulenter

Fagforbundet vekket mye engasjement i salen, og spørsmålene lot ikke vente på seg. Mange av oss jobber i mindre stillinger, eller på prosjektbasis, og erfaringskunnskap sidestilles fremdeles ikke med fagkunnskap. Dette er noen av faktorene som påvirker lønna, samt omdømmet vårt innen helsesektoren for øvrig.  

Man kan møte mange ulike utfordringer i jobben som erfaringskonsulent, og vi står ofte alene. Kanskje har vi få kollegaer å henvende oss til, og få som vet noe om yrket vårt. Da blir det desto viktigere å ha muligheten til å organisere seg, og at også fagforeninga har god forståelse av jobben vår.  
Det er med andre ord ikke bare andre faggrupper som må få øynene mer opp for hva vi gjør og kan tilby, det må også fagforeningene. 

Sterkere Sammen – også med andre yrkesgrupper 

Nærmere slutten av programmet møttes erfaringskonsulent Pål Berger og overlege Trond Aarre på scena for å reflektere litt mer rundt recoveryarbeid. Deres ulike bakgrunn og innfallsvinkel møttes på et vis “på midten”, noe som godt illustrerte hvordan erfaringskonsulenter er nyttige i tverrfaglig samarbeid. Kanskje er det enda slik at andre faggrupper ofte jobber utenfra, og problemfokusert, mens erfaringskonsulenten forsøker å jobbe innenfra, og med håp.  

Å gi av overskuddet

Avslutninga var det erfaringskonsulent og musiker Morten Sommerbakk som sto for. Vi fikk mer sang, og mange kloke ord som var fine å ta med hjem, blant annet om at vi skal gi til andre av overskuddet vårt, og ikke når vi selv går i minus.  

Etter disse dagene kjente nok mange på at det i grunn er ganske heftig å være på konferanse, og i så måte dro vi kanskje hjem med et lite underskudd på energi… Men i bagasjen tok vi med oss mange fine minner, ny kunnskap, og nye bekjentskap.  

Vi ses neste år!  

Ildsjeler og innovasjon – møt studenter i sosialt entreprenørskap

Høsten 2023 begynte det første kullet med studenter i sosialt entreprenørskap ved KBT Fagskole. Studentene har snart fullført sitt første semester. I anledning årets andre samlingsuke, har vi tatt en prat med Ivar Brecke Nygaard (til venstre i bildet) og Leif Munkelien (til høyre i bildet) om studentlivet.

Forskjellige forkunnskaper – samme engasjement

De to ildsjelene har startet litt i hver sin ende når det kommer til sosialt entreprenørskap. Til felles har de ønsket om å hjelpe andre. Leif er allerede godt i gang med sosialt entreprenørskap. Han grunnla Metalheads against bullying (MAB) allerede i 2015 – en organisasjon mot mobbing og utenforskap.

Ivar på sin side har fått praktisk erfaring gjennom Stiftelsen Medvandrerne, og ønsker på sikt å starte opp et eget prosjekt. Gjennom studiene ønsker han å konkretisere og kanskje utvikle drømmen til et reelt prosjekt.

Erfaringskunnskap og innovasjon

Ivar hadde i utgangspunktet tenkt å søke på utdanningen for erfaringskonsulenter, før han fikk tips om den nye utdanningen i sosialt entreprenørskap. Som aktiv i Medvandrerne, hadde han først “bare” tenkt å bruke det han lærte innad i organisasjonen. Etter å ha studert en stund, har idéen om å starte noe nytt kommet: En gård som mestringsarena.

For Leif sin del handler utdanningen om å utvikle organisasjonen han har drevet i mange år. I fjor fikk han høre om den nye utdanningen fra en som gikk på erfaringskonsulentutdanningen, og valgte å søke opptak.

En tredje student, som ønsker å være anonym, håper utdannelsen kan åpne nye veier. Kanskje, når h*n har fått mer erfaring, vil h*n starte opp noe selv.

Illustrasjon av sosialt entreprenørskap på en gård
Ivar drømmer om å starte en gård som mestringsarena. Illustrasjon laget med AI-verktøyet Dall-E.

Personlig og faglig vekst

Studentene vi snakker med, forteller at de ikke visste så mye om sosialt entreprenørskap på forhånd. På utdanningen lærer de blant annet forskjellen mellom en “vanlig” entreprenør og en sosial entreprenør. Alle er tydelig på at de ikke drives av en drøm om å tjene penger – men å gjøre en forskjell i samfunnet. Eller som en av dem sier det: “Jeg har verken en drøm om å bli rik, eller å leve på NAV”.

Leif forteller at han gjennom utdanningen har funnet ut at han begynte i feil ende da han startet opp MAB. Han har også opplevd en personlig utvikling, og fått noen aha-opplevelser. “Hva hadde skjedd om jeg hadde gått her først, hvor kunne jeg vært i dag?”.

Også Ivar fått noen aha-opplevelser. “Jeg har vært i lokallag, og lurt på hvorfor ting er som de er. Jeg har fått en helt annen innsikt i hvordan en organisasjon funker”.

Utvikling av utdanningen

Videre i utdanningen de nå er halvveis i, håper Ivar og Leif at de lærer mer om økonomi. De har også noen tanker om hvordan utdanningen kan utvikles videre framover. Kanskje en tettere kobling til erfaringskonsulentutdanningen?

Leif trekker fram at mange erfaringskonsulenter jobber i sosiale entreprenørskap. Kanskje kan de som nå studerer sosialt entreprenørskap ansette noen av erfaringskonsulentstudentene i framtiden?

Å lære av sine feil – og ikke gi opp

På utdanningen lærer de også at det å drive med innovasjon og entreprenørskap ikke alltid er rett fram. Noen ganger skal det prøving og feiling til før man kommer dit man vil. I undervisningen får de møte folk som har vært i bransjen i noen år. “Jo mer du snubler, jo mer lærer du”, får de høre.

For det er ikke til å stikke under en stol at sosiale entreprenører trenger pågangsmot og engasjement, i tillegg til kunnskap om å drive sosiale entreprenørskap, gode samarbeidspartnere og gode idéer.

Vi ønsker studentene våre lykke til framover, og gleder oss til å følge dem videre!

Etableringskurs styrker integrering og innovasjon i Trondheim og Steinkjer 

I høst startet vi sammen med Prios opp et kurs for innvandrere som ønsker å etablere sin egen virksomhet i Norge. Kurset har 23 deltakere i Trondheim og Steinkjer. De fleste kursdeltakerne kommer fra Ukraina.  

Kurset har fokus på sosialt entreprenørskap, og er lagt opp slik at deltakerne deler sin faglige kunnskap med hverandre. Kursdeltakerne har mye kompetanse fra arbeidslivet, og den samlede kunnskapen blant deltakerne er stor.  

Meningsfull innvirkning på lokalsamfunnet 

Etablererkurset har blitt en brobygger for innvandrere, spesielt de fra Ukraina, som ønsker å etablere seg i Trøndelag. Med dette prosjektet, kan vi styrke utviklingen av sosiale entreprenørskap i regionen. Kurset gir kunnskap, ferdigheter og støtte for å realisere deltakernes forretningsideer, og kan samtidig bidra positivt i lokalsamfunnet.  

Vi håper tilnærmingen i kurset kan bidra til å styrke integrering, skape arbeidsplasser og fremme en mer inkluderende framtid.  

Mål om å etablere virksomheter i 2024 

Prosjektet med etablereropplæring består av 3 faser.  

I fase 1 ble det etablert et team og ansatt en erfaringskonsulent med innvandrerbakgrunn. Lubna Rahban, som har tatt utdanningen for erfaringskonsulenter ved KBT Fagskole, er en viktig brikke i gjennomføringen av kurset.  

Fase 2 går fra august 2023 til mars 2024.  Denne fasen dreier seg om gjennomføringen av etablereropplæring for målgruppen, evaluering og justering av opplæringsprogrammet. 

Den tredje fasen går fra april 2024. Der følges deltakerne opp frem til de etablerer sine virksomheter i praksis høsten 2024. Dette inkluderer kartlegging av suksessfaktorer og barrierer, samt evaluering for å forbedre opplæringen for fremtidige flyktninger og innvandrere som ønsker å bli entreprenører. 

Samlingsdag til inspirasjon for etablering 

Kurset har deltakere i både Trondheim og Steinkjer. For litt siden hadde de samlingsdag i Trondheim, hvor de fikk bli bedre kjent med hverandre.  

Dagen ble svært produktiv og engasjerende for deltakerne på etableringskurset. De fikk mulighet til å besøke ulike aktører innen sosialt entreprenørskap, og fikk høre presentasjoner av blant annet SMAB (Erasmusprosjektet Smart business for all), prosjektet #Flight og Caritas.  

I dag har kommer alle elevene fra Trondheim og Steinkjer. Her vi en god stemning fra elevene. Her vært svært produktiv og engasjerende for elevene på etableringskurset. Det er flott at de fikk mulighet til å besøke to bedrift (Stavne og Glimt) og høre på presentasjon fra (Caritas, Flight og SMAB).  

“Det virker som om de har hatt en positiv opplevelse og muligheten til å knytte både med andre elever, noe som kan bidra til et støttende læringsmiljø. Viktig tema og programinnhold kan være avgjørende for å forberede deltakerne på deres reise innenfor Sosialt entreprenørskap. “ sier Lubna.  

Mål og læringsutbytte i kurset 

Deltakerne skal oppnå inngående kunnskap om økosystemet for sosialt entreprenørskap både i Norge og Ukraina, og kunne sammenligne likheter og forskjeller. 

De vil utvikle ferdigheter som å etablere virksomheter, generere kreative forretningsideer for samfunnsproblemløsning, og utarbeide solide forretningsplaner og strategier. 

Generell kompetanse omfatter en grundig forståelse av sosialt entreprenørskap, inkludert prinsipper, verdier og samfunnspåvirkning. 

Viktige nøkkelord for prosjektet 

Sosial Innovasjon: Dette handler om å utvikle nyskapende løsninger på sosiale problemer, som arbeidsledighet, integrering, eller utdanning, ved hjelp av entreprenørskapsprinsipper. 

Mangfold og inkludering: Etableringskursene fremmer mangfold og inkludering ved å gi innvandrere muligheten til å delta aktivt i samfunnet og økonomien. 

Entreprenørskapsferdigheter: Deltakerne lærer nødvendige ferdigheter for å starte og drive en virksomhet, inkludert forretningsplanlegging, økonomi og markedsføring. 

Lokalt Samarbeid: Samarbeid med lokale myndigheter, bedrifter og organisasjoner er en nøkkelkomponent for å fremme sosialt entreprenørskap. 

Bærekraftighet: Sosiale entreprenører fokuserer på bærekraft og langsiktig nytte for samfunnet. 

Bilde av Lovisa Ulfarsdottir og Karl Johan Johansen
Lovísa Úlfarsdóttir fra Prios og Karl Johan Johansen fra KBT Fagskole presenterte relevante Erasmus-prosjekt for deltakerne på etablereropplæringen på samlingen tidligere i høst. Foto: Silje Margrethe

Erfaringskonsulent med erfaring fra å være ny i Norge 

Lubna er én av tre erfaringskonsulenter som startet å jobbe i KBT Fagskole i høst. Lubna jobber i all hovedsak i prosjektet med etablererkurset, og er en viktig brikke. Hun flyttet til Norge fra Syria i 2015, og har erfaring med å være ny i Norge.  

“Min rolle i prosjekt er viktig for å støtte deltakere i deres reise innenfor sosialt entreprenørskap og hjelpe dem med å utvikle ferdigheter og kompetanse for å lykkes.”, sier hun.  

Lubna hjelper blant annet til med program og planlegging av kurset. Hun gir støtte og veiledning til kursdeltakerne, og hjelper dem med å forstå konseptene innen sosialt entreprenørskap og hvordan de kan bruke dem i praksis.  

Hun bistår også med ressurskoordinering, blant annet når det kommer til gjesteforelesere, mentorer og finansiell støtte for deltakerne. Til sist jobber hun med å følge opp og gi tilbakemeldinger til studentene med tanke på framgang og presentasjoner.  

Bilde av Lubna Rahban
Erfaringskonsulent Lubna er en viktig brikke i etablereropplæringen. Foto: Silje Margrethe

Vil du ha litt faglig påfyll i høst?

KBT Fagskole og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling samarbeider om å tilby kurs.

Kurs i journalføring

I november kan du bli med på kurs om journalføring. Her tar vi blant annet for oss hva slags krav det stilles til journalføring, og hvordan du kan jobbe for at bruker- og pårørendeperspektivet blir ivaretatt. Kurset foregår digitalt, med mulighet for fysisk oppmøte hos oss i Trondheim. Les mer og meld deg på:

Kurs: Journalføring

Nyttige verktøy for erfaringskonsulenten

I desember kan du få med deg noen nyttige verktøy i jobben som erfaringskonsulent. I kurset møter du både erfaringskonsulenter og undervisere fra KBT Fagskole. Kurset foregår digitalt, med mulighet for fysisk oppmøte hos oss i Trondheim. Les mer og meld deg på:

Kurs: Erfaringskonsulent 2

Global Peer Supporter Celebration Day (GPSCD)


GPSCD er en dag som vi ved KBT Fagskole har valgt å fremheve for å hedre alle erfaringskonsulenter. Alle dere som er dedikert til å engasjere, støtte og være rollemodeller for andre mennesker i samme båt.


Erfaringskonsulenter har levd erfaring og kan vise at utfordringer ikke trenger å beseire dem. De kan gi andre håp og tro slik at de kan finne sin egen vei til Recovery.

Erfaringskonsulentenes viktige rolle

GPSCD er en dag for alle erfaringskonsulenter som brøt barrierer av stigma for å overvinne sine vanskeligheter. Til alle dere som i dag bringer håpet videre, ett håp om at det er mulig. Alt dere klarte på tross av alle store og små utfordringer og alt dere gjøre for å tenne håp for flere. Dere er en sann inspirasjon og en enorm håpsbærer, som mange i samfunnet vårt fremdeles trenger.


19. oktober er «Global Peer Supporter Celebration Day», i den sammenheng ønsker vi alle våre tidligere og nåværende studenter masse lykke til videre. Som håpsbærer og brobygger kan dere utgjøre store forskjeller for mange.


“Out of suffering have emerged the strongest souls; the most massive
characters are seared with scars.”

-Khalil Gibran-

Erasmus+ | Samskaping og samundervisning i høyere utdanning 

Samundervisning (co-teaching) i høyere utdanning er relativt nytt. Noen universitet, høyskoler og høyere yrkesfaglige utdanninger begynner likevel å få erfaring med samundervisning. Ofte innen retninger som helse og sosial, psykologi og lignende.  

Deler erfaringer på tvers av Europa 

I prosjektet SEKEHE, som KBT Fagskole er en del av, har flere prosjektdeltakere sett god effekt av samundervisning gjennom flere år. Andre er i gang med å undersøke mulighetene samundervisning gir.  

SEKEHE er en forkortelse for det som på norsk blir “systematisk innarbeidelse av brukererfaring i høyere utdanning gjennom samskaping”. I september var det prosjektmøte i Trondheim, hvor KBT Fagskole var vertskap.  

Prosjektet er nå i slutten av arbeidspakke 1, hvor de har delt erfaringer rundt samundervisning. Et av spørsmålene har vært hvordan de kan bygge inn erfaringskunnskap i utdanningene.  

En gruppe mennesker i fargerike klær og hendene i været (bilde)
I september var både forskere, undervisere og erfaringskonsulenter/eksperter gjennom erfaring samlet i Trondheim.

Utforsker ulike forståelser for begrep som erfaringskompetanse 

På møtet skulle de blant annet dele erfaringer med samundervisning. Her kom det fram at prosjektpartnerne har mye å lære fra hverandre. Oppfatningen av hva erfaringskompetanse innebærer, viste seg for eksempel å være mer ulik enn de trodde. Til tross for at det hadde vært tema på et tidligere møte.  

Med prosjektpartnere fra 4 ulike land, er det både kulturelle og språklige forskjeller å undersøke videre i prosjektets kontekst. I SEKEHE-prosjektet benyttes begrepet “experts by experience” (eksperter gjennom erfaring). På møtet i Trondheim, var erfaringsmedarbeiderne med for å fortelle hvordan de jobber med samundervisning ved de ulike undervisningsinstitusjonene. Da kom det også fram at erfaringsmedarbeidere blir benyttet i ulik kontekst hos prosjektpartnerne.  

Photo voice som metode 

I SEKEHE-prosjektet har de benyttet photo voice som metode. Det er en metode hvor kunst møter forskning, og de bruker fotografi for å diskutere tema som er relevant for prosjektet.  

En av prosjektlederne, Jessica, sier hun synes det er en innovativ måte å jobbe på, som er nyttig om du vil ha sosial innvirkning og endring. Du kan nå et annet publikum enn i en ren artikkel. Med metoden visker du også vekk skillene mellom de ulike rollene, som forsker og erfaringsmedarbeider. Her blir alle fotografer, og er i likeverdige posisjoner.  

Les mer om prosjektet i den engelske saken, hvor vi har intervjuet prosjektlederne Jessica og Jakub.  

Polaroidbilder strødd utover et bord (bilde)
Photo voice er en innovativ metode hvor alle får rollen som fotograf
Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Pionérene i Agder – desentralisert utdanning for erfaringskonsulenter

Etter tre år med høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter, har vi nå videreutviklet konseptet. I samarbeid med ROM-Agder har vi startet opp en desentralisert utdanning i Kristiansand i høst.

Utdanningen ved KBT Fagskole er nettbasert med samlinger, med mulighet for fysisk oppmøte på undervisning i Trondheim. Studentene i Agder følger den samme undervisningen som de øvrige studentene, og har i tillegg mulighet til å møte opp i Kristiansand. Det er også egne veiledere i Kristiansand, slik at studentene kan få oppfølging i sitt eget lokalområde.

Studenter i Kristiansand (bilde)
I Kristiansand kan studentene møtes i lokalene til ROM-Agder når det er undervisning. Slik kan de få et eget klassemiljø. I løpet av høsten har vi fortløpende gjort justeringer slik at det desentraliserte tilbudet skal bli best mulig. Erfaringene fra Kristiansand tar vi med oss når vi ser på muligheter for å videreutvikle konseptet med desentralisert utdanning. Foto: Silje Margrethe

Innkjøring av nytt konsept

Selv om mye kan planlegges og forutses, dukker det alltid opp spørsmål underveis i oppstarten av noe nytt. En del har vi løst fortløpende. Eksempelvis måtte det noen tekniske justeringer til i klasserommet i Kristiansand i starten av semesteret.

Andre ting trenger litt mer diskusjon for å finne løsninger. Derfor tok en gjeng fra Trondheim turen til Kristiansand i begynnelsen av oktober, slik at vi kunne ha et ordentlig møte med staben i Agder. Der møtte vi blant annet Anne Marie Løland, som er veileder og koordinator for den desentraliserte utdanningen i Kristiansand, Dag Gulbrandsen som er er veileder og Roy Tømte som er daglig leder i ROM-Agder.

Viktig å kunne møtes fysisk i blant

På møtet fikk vi blant annet snakket om bruk av læringsplattformen Lifter, hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige for studentene og hva som er praksis dersom noen ytrer behov for mer oppfølging enn det som er standard. Det er viktig å kunne møte fysisk en gang i blant, og kanskje spesielt når man samarbeider om å skape et tilbud.

Fikk testet undervisning fra Agder

Da vi var i Kristiansand fikk vi også prøvd ut hvordan det er å delta i undervisning fra lokalene til ROM-Agder. Lektor og ansvarlig erfaringskonsulentutdanningen, Preben Hegland, fikk prøve fasilitetene i Kristiansand da han holdt undervisning.

Til klasserommet kom også tre av Agder-studentene. Siden det var høstferieuke i Agder, var det færre enn normalt til stede. Det var uansett hyggelig å få møtt noen av studentene.

Det er lov å gjøre tabber – også som student

Før undervisningen startet fikk vi også noen fine øyeblikk hvor vi delte erfaringer fra studentlivet. Som den gangen undertegnede skulle levere sin aller første oppgave i et emne på universitetet, og sendte inn feil fil. I øyeblikket den dårlige tilbakemeldingen på oppgaven kom, var det fristende å gi opp studentlivet. Etter litt oppklaringer om hva som hadde skjedd og oppmuntring fra mer erfarne studenter, løste det seg helt fint, og noen år senere var universitetsgraden i boks. Poenget er at det er lov å gjøre feil, også når man er student. Ofte finnes en løsning, og så har man lært til neste gang.

Mange av våre studenter på KBT Fagskole har vært lenge borte fra skolebenken, og trenger litt tid på å finne rytmen i studenttilværelsen. Nå som tre kull har tatt den høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter, kan vi trygt si at det er fullt mulig å komme seg gjennom studieløpet både for rustne, ferske og erfarne studenter.

Bilde av Yvonne Vornes, Karl Johan Johansen og Preben Hegland
ROM-Agder er ett av fem regionale brukerstyrte sentre. RBS-ene jobber blant annet for å fremme brukerperspektivet og å få fag, forskning og erfaring på samme lag. I fagskoleutdanningen for erfaringskonsulenter er fag og erfaring absolutt på samme lag. På bildet: Yvonne (erfaringskonsulent i KBT Fagskole), Karl Johan (rektor på KBT Fagskole) og Preben (lektor på KBT Fagskole)

God innsats fra Agder for å få til en desentralisert utdanning

ROM-Agder har jobbet lenge for å få til en opplæring for erfaringskonsulenter i Agder. Tidligere har de blant vært i kontakt med Ex-In i Tyskland for å høre hvordan de jobber med opplæring av eksperter gjennom erfaring. Etter at KBT Fagskole ble en realitet, har vi snakket sammen om hvordan vi kan samarbeide om et opplegg i Agder. Med god innsats fra ROM-Agder og godt samarbeid med Agder Fylkeskommune, ble den desentraliserte utdanningen en realitet. I første omgang er tilbudet for studenter på deltid, og i høst startet altså de første opp.

Flere har meldt sin interesse for desentraliserte utdanninger for erfaringskonsulenter andre steder i landet. Erfaringene vi nå gjør oss i Agder, kan benyttes til å få opp flere avdelinger på sikt.

Les også: EX-IN har opplæring av erfaringskonsulenter i Tyskland – Hva kan vi lære av hverandre?

Bilde av Anne Marie Løland og Karl Johan Johansen
Rektor Karl Johan og koordinator i Agder, Anne Marie, har jobbet sammen lenge for å få til en utdanning for erfaringskonsulenter i Agder. Nå er det en realitet. Foto: Silje Margrethe

Erfaringskonsulenter og sosialt entreprenørskap er viktig for å lage mer plass i samfunnet

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Her på KBT Fagskole hadde vi en liten markering hvor vi inviterte studenter, deltakere og ansatte ved KBT Fagskole og KBT/Glimt Recoverysenter. Som vanlig åpnet vi for både fysisk og digital deltakelse. Årets tema i Norge var «Vi trenger å høre til. #Lag plass». Vi benyttet anledningen til å snakke om hvordan vi kan jobbe sammen for at det skal være rom for alle hos oss.

Vi snakker for lite om psykisk helse

Til å innlede arrangementet var vi så heldige å få med oss Stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt digitalt. I tillegg til å være leder for Utdannings- og forskningskomiteen engasjerer hun seg for psykisk helse.

For 10 år siden mistet hun moren sin til selvmord. I august i år skrev hun et debattinnlegg om hvordan hun har opplevd at det har blitt mindre og mindre ressurser i psykisk helsetjenester, og at de som pårørende i ettertid av tapet av moren fikk lite eller ingen hjelp.

Hege sa at vi snakker for lite om psykisk helse, og vi snakker om psykisk og fysisk helse som om det er to ulike ting. Hun knyttet årets tema for verdensdagen til morens livskamp. «Min erfaring er at min mamma ikke hørte til», sa hun.

Hege Bae Nyholt holder digitalt innlegg ved KBT Fagskole (bilde)
Hege Bae Nyholt holdt et engasjerende innlegg under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse. Hun trakk blant annet fram viktigheten av å lage rom for alle, og å bygge ned tabu rundt psykisk helse.

Utdanningstilbudet ved KBT Fagskole gir håp

I sin innledning fortalte Hege at da hun leste om oss og utdanningene våre, så ga det henne håp. Både erfaringskonsulenter og sosiale entreprenørskap kan bidra til å skape mer plass hvor folk kan høre til. Nyholt tror erfaringskonsulentene er med på å endre hvordan majoriteten ser på de ulike fellesskapene og til å bryte ned tabuer.

Nyholt mente vi har standardisert det å være menneske, og at det er viktig at vi åpner opp igjen for mangfold og ulike fellesskap. Vi må sikre at alle har tilgang til noe.

Skole og barnehage viktige arenaer for å bygge god psykisk folkehelse

Som politiker engasjerer Hege seg for å styrke skole og barnehager. Skole og barnehage er viktige arenaer i samfunnet, og vi må sørge for at det er nok ressurser til at alle får den oppfølgingen de trenger. Barnehagen er viktig for langsiktig selvmordsforebygging, ved at barn vet hva det betyr å føle seg sett og hørt fra tidlig alder.

Lage rom for hverandre

Etter innledningen til Hege Bae Nyholt, var det duket for aktiviteter og refleksjon. Vi snakket sammen om hvordan vi kan lage mer plass og rom til hverandre i en hektisk hverdag. Gjengen på Glimt Recoverysenter snakket om hvordan det å samles om en felles interesse kan bidra til å skape mer rom. I klasserommet på KBT Fagskole snakket ansatte og studenter sammen både om hvordan vi kan lage rom mellom kollegaer, i rommet mellom studenter og ansatte og mellom studentene.

Om vi ikke kom fram til noe nytt og revolusjonerende, så var det fint å ha rom til å snakke sammen. Dette var første gang vi hadde en egen markering på Verdensdagen for psykisk helse. Neste år håper vi å få med enda flere, og vi vil jobbe for å for å skape enda mer rom for digital deltakelse.

Psykisk helse som en universell menneskerettighet

Det internasjonale temaet for årets verdensdag for psykisk helse, var «Our minds, our rights». Verdens helseorganisasjon stadfester at psykisk helse er en menneskerettighet. Verdensdagen for psykisk helse er en mulighet for folk og samfunn til å samle seg bak nettopp dette.

I september ble den nasjonale konferansen for recovery holdt digitalt. Der snakket blant annet Mette Ellingsdalen fra WSO om verktøyet WHO quality rights, som gir opplæring og veiledning for å utvikle menneskerettighetsbaserte tjenester.

Det går fremdeles an å se opptak av hennes foredrag og de fleste andre innleggene for årets konferanse på nettsidene til NAPHA.

Informasjonsmøte om BLI – bevisst likepersonsarbeid 25. oktober 

Tegning/illustrasjon: Cass and Trine

Infomøte om bevisst likepersonsarbeid 25. oktober

25. oktober klokken 12.30-14.30 arrangerer BLI – bevisst likepersonsarbeid et åpent informasjonsmøte hos KBT Fagskole. Der gir Gunn-Marit Uverud deg en innføring i metodikken og hva likepersonsarbeid er, og kan være.  

BLI er en traumeinformert kommunikasjonsmetodikk. «En oppdagelsesferd i deg selv og andre – og hvorfor tenker jeg som jeg gjør og du som du gjør» er mottoet. På informasjonsmøtet får du også høre om hvordan du kan blir sertifisert i metodikken. 

Det blir enkel servering.  

Vel møtt!  

Praktisk informasjon

Bilde av Gunn-Marit Uverud
Gunn-Marit Uverud kommer til Trondheim 25. oktober for å fortelle om Bevisst Likepersonsarbeid. Foto: Thomas Doull

Påmelding skjer på telefon til Heidi, som koordinerer dette møtet. Telefonnummer: 975 15 625.
Heidi kan også kontaktes på e-post: hewes70@hotmail.com  

Tid: 25.oktober 2023, klokken 12.30 – 14.30. 

Sted: Møterom ved KBT Fagskole (Trondheim). Adresse: Sorgenfriveien 9. Fagskolen holder til i 4. etasje

Om BLI og BLI Norge 

BLI er et kurs og en sertifisering som likeperson i Norge. Ansvarlige for metoden er organisasjonen BLI Norge.  Bli kjent med dem og se hva de arbeider med på Facebook-siden til BLI Norge.  

BLi AS er en nyoppstartet ideell organiasjon. De bygger på Inentional Peer Support (IPS) sine prinsipper og oppgaver. Dette er en relasjonell og traumeinformert modell som har som formål å fremme levd erfaring og å skape sosial endring. Et 40-timers grunnkurs fra BLI gir deg sertifisering som Bevisst likeperson.   

Kontakt BLI Norge: 

Telefon: 905 15 564 
E-post: ipsnorge@intentionalpeersupport.org 

Bli med på markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Vi på KBT Fagskole ønsker med dette å invitere til vår markering av verdensdagen for psykisk helse den 10.oktober. I forbindelse med fjorårets avvikling var oppfordringen klar: vi trenger flere møteplasser! Både skoler, arbeidsplasser, organisasjoner, kommuner, fagmiljøer og privatpersoner tok denne utfordringen, og det gjør vi på KBT også!

Program:

15.00-16.30: Velkommen, aktiviteter og refleksjonsoppgaver (digitalt/fysisk)

16.30: Enkel servering (kun fysisk, for påmeldte)

17.15: Aktiviteter og avslutning (kun fysisk)

Første del av arrangementet vil i likhet med undervisninga her på skolen fungere i en hybridløsning, slik at man har valget mellom å delta digitalt eller fysisk. Vi får blant annet besøk og innledning av ingen ringere enn Hege Bae Nyholt, som leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Så skal vi bli litt bedre kjent, og gjennom ulike aktiviteter sammen prøve å finne ut hvordan vi bedre kan lage plass til hverandre, og gjøre møteplasser som jobb og skole mer inkluderende.

For de som deltar fysisk vil det også bli servering av middag, og det er derfor viktig at dere melder dere på, sånn at vi har oversikt over hvor mange vi blir! Vi håper vi ses 10.oktober, enten her på Sorgenfri eller på Zoom!

Påmelding

Arrangementet er gratis, men vi trenger påmelding for å vite hvor mange vi skal bestille mat til og eventuelle kosthensyn. Fysisk deltakelse har begrenset antall plasser- førstemann til mølla!

Påmeldingsfrist: 6. oktober klokken 12

Rakk du ikke å melde deg på? Fortvil ikke! Du kan uansett delta digitalt via Zoom. Møtelink (møtet åpner litt før klokken 15 den 10. oktober): https://us02web.zoom.us/j/89927513148 

Ønsker du å delta fysisk selv om du ikke rakk å melde deg på? Ta kontakt med silje på epost: silje@kbtkompetanse.no, så skal vi prøve å lage plass til deg!