Nytt nettverk for utdanning av erfaringskonsulenter

En mulighet for å utvikle status og kvalitet for utdanning av erfaringskonsulenter 

KBT Fagskole er med i et nordisk-baltisk nettverk for utdanning av erfaringskonsulenter. Nettverket er i første omgang støttet i ett år gjennom Nordplus.   

Gjennom å dele kunnskap og erfaringer, kan vi i et nordisk-baltisk nettverk styrke og støtte hverandre i våre ulike behov i årene fremover. Fordelene med dette nettverket for KBT Fagskole er mange. Noen realistiske eksempler for KBT Fagskole er mer tilgang på forskning, flere alternativer til mulig pensum, men også gjesteforelesere som kan styrke utdannelsen for erfaringskonsulenter på KBT Fagskole.  

Noen utvalgte temaer som prosjektet skal diskutere sammen 

 • Pensum 
 • Kvalitet på utdannelse og sertifisering  
 • Videreutvikle strategier for hvert enkelt land 
 • Forskning  
 • Erfaringskonsulenter i et menneskerettighetsperspektiv  
 • Pedagogikk og co-teaching  
 • Samarbeid og Recovery 

NSPH i Sverige ønsker å styrke sin utdannelse 

En av deltakerorganisasjonene i Nordplus-nettverket, er Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Det er et svensk nettverk som dekker 13 nasjonale organisasjoner. NSPH jobber tett med forsking på erfaringskonsulenter og har siden 2015 vært ansvarlig for utdanning i form av kurs og støtte for erfaringskonsulenter i Sverige. Nå ønsker de å få i gang en utdannelse for erfaringskonsulenter på samme eller lignende nivå som KBT Fagskole har i Norge. Dette temaet blir relevant i samarbeidet mellom KBT Fagskole og NSPH fremover.    

Ulike typer utdannelse av erfaringskonsulenter 

Dagens situasjon for partnerlandene i Nordplus-nettverket er preget av alt fra et ønske om å kunne starte korte kurs i Litauen for erfaringskonsulter til litt lengre kurs i Island og som nevnt høyre utdanning i Sverige. Et eksempel som kan forklare den litt ulike situasjonen landene står ovenfor er Estland.  

For i Estland så må du bli arbeidsledig for å kunne få kurs om recovery og om erfaringskonsulter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet igjen. Det er svært få som får betalt som erfaringskonsulent. Det er mer likemannsarbeid enn betalt arbeid, det mest lønnsomme er å bli kursleder for disse kursene og tjene litt penger på å holde kurs.   

Bilde fra møte i Estland 2023

Roger Santokhie fra KBT fagskole forklarer situasjonen i Norge.

Første møte i Pärnu i Estland 

7. og 8. mai var KBT Fagskole i Pärnu i Estland for prosjektets første nettverksmøte. KBT Fagskole stilte med fire ansatte: Rektor Karl Johan Johansen, prosjektutvikler Roger Santokhie, lektor Vebjørn O. Ørsjødal og lektor Preben Hegland. 

Nordplus-prosjektet tar for seg å skape et nettverk for erfaringskonsulent utdanning/trening i de nordiske og baltiske landene. Medlemmene i dette prosjektet er fra Norge, Sverige, Island, Estland, Litauen og Latvia. Danmark var med som en gjest og kanskje en partner i fremtiden.   

Dette er en videreføring av to mindre Nordplus-prosjekter fra 2022 for å samle et nettverk i de nordiske og baltiske landene. I det første møtet var det 4 land med i København, Danmark, mens i det andre møtet i Gøteborg var det med 6 land. Videre så ønsker KBT Fagskole å utvide nettverket med Danmark, Finland og Grønland. 

Både ulike og felles utfordringer i nettverket 

Det er et behov for et nettverk som vi kan støtte hverandre med kunnskap og kompetanse for utvikling av utdanning/training for erfaringskonsulenter i de nordiske og de baltiske landene. 

Sverige ønsker å starte en lignende skole som i Norge i fremtiden. Her vil KBT fagskole være en nyttig støttespiller på grunn av sin erfaring med å sette i gang og drifte en skole for erfaringskonsulenter. 

Estland sitt kurs er splittet inn i ulike aktører, men på grunn av dette nettverket så har de knyttet et sterkere bånd mellom seg.  

Utviklingen på Island har gått sent ifølge vår islandske partner og dette nettverket kan henne med å overbevise de riktige menneskene på Island om at det er behov for utvikling og endring.  

Vår partner fra Litauen forteller at de har ingen forskning på erfaringskonsulenter i hennes land og at det er veldig viktig å være del av nettverket for videreutvikling.  

Vår gjest fra Danmark forklarte om utfordringene i hjemlandet. Debatten om utdanning, likeperson og betalt arbeid skaper splid i Danmark.   

Vår latviske partner kunne ikke stille til dette møtet.   

På møtet kom det fram at vi har noen felles utfordringer som skepsis fra helsesystemet, men at vår utdanning/training står på ulike plasser fra en skala fra fagskole utdanning til et ønske om kortere kurs for både likemenn og erfaringskonsulenter.  

Neste møte

Neste møte blir digitalt i slutten av juni, der skal vi alle dele hvilke forskning på dette feltet som har blitt gjort og eventuelt ikke gjort i hvert land. På forskningen kan vi dele kunnskap og bruke den til å støtte opp utviklingen i partnerlandene.  

Partnere i prosjektet 

Bli kjent med utdanningen Sosialt entreprenørskap

Bli med på digitalt informasjonsmøte 30. mai

KBT Fagskole starter i samarbeid med Prios en ny utdanning i sosialt entreprenørskap, med oppstart august 2023.

Vi inviterer til et informasjonsmøte om utdanningen 30. mai klokken 10. Delta fysisk i klasserommet til KBT Fagskole* eller digitalt via Zoom (møtelink: https://us02web.zoom.us/j/88934577460 )

Studentopptak, karrieremuligheter og utdanningens innhold

Her får du høre om hva sosialt entreprenørskap er, kompetansebehov, karrieremuligheter, opptak/søknadsprosess samt om utdanningens oppbygning og innhold. På slutten av møtet åpner vi opp for spørsmål.

Kort presentasjon av utdanningen

Mange brenner for å gjøre en forskjell i samfunnet, og ser andre løsninger enn det som finnes i dag. En utdanning i sosialt entreprenørskap kan ruste deg til å realisere idéene dine.

 • 50% praktiske fag – lær fra etablerte sosiale entreprenører og jobb med et eget prosjekt
 • Hybrid undervisning – studer fra hvor du vil
 • Mulighet for fysisk oppmøte i Trondheim/Steinkjer
 • 60 studiepoeng
 • Studer heltid eller deltid
 • Opptak på bakgrunn av utdanning eller realkompetanse
 • Veiledning i grupper og mulighet til individuell veiledning

Emner

– Sosiale behov og sosiale foretak (teori)
– Sosiale entreprenører og profesjonalitet (teori)
– Rammer og strategier (teori)
– Praksisemne
– Prosjektemne

Se presentasjon av utdanningen på YouTube

Vi hadde et tilsvarende møte 28. april, og her kan du laste ned informasjonsmateriale

Ny utdanning i sosialt entreprenørskap – videopresentasjon og nedlastbart materiale

Her finner du informasjon om utdanningen i sosialt entreprenørskap

I august starter en ny, høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap ved KBT Fagskole. I videoen under, presenterer rektor Karl Johan fra KBT Fagskole og Bjørn Bratt fra Prios utdanningen. Her er det informasjon om hva sosialt entreprenørskap, hvem som kan søke på utdanningen og hvordan du søker.

Nytt informasjonsmøte 16. mai

Vi inviterer til et nytt informasjonsmøte om utdanningen 16. mai klokken 10. Delta fysisk i klasserommet til KBT Fagskole* eller digitalt via Zoom (møtelink: https://us02web.zoom.us/j/88934577460 ). På møtet kan du spørre om det du måtte lure på rundt utdanningen.

*Adresse: Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim. Vi holder til i 4. etasje.

Videopresentasjon av utdanningen

I videoen under forteller vi om den nye utdanningen. Se gjerne gjennom denne, eller les om studiet på nettsidene våre før møtet 5. mai.

Last ned presentasjonen (power-point)

Her kan du laste ned presentasjonen om utdanningen

Du kan også laste ned flyeren laget av Prios (PDF)

Ledig stilling: Erfaringskonsulenter (prosjektstilling)

Vil du jobbe som erfaringskonsulent i KBT Fagskole? Les videre

Søknadsfrist: 10.05.23  Søknad sendes inn i vår jobbportal.

KBT Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanningsinstitusjon lokalisert i Trondheim. Den ble opprettet som en del av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT. I dag er fagskolen et eget AS, og deler lokaler med øvrig virksomhet ved kompetansesenteret. Vi har også desentraliserte studieplasser i Kristiansand og på Steinkjer fra høsten 2023. 

KBT Fagskole tilbyr to høyere yrkesfaglige utdanninger: Erfaringskonsulent (60 studiepoeng) og Sosialt entreprenørskap (60 studiepoeng, samarbeid med Prios AS).  

I tillegg jobber vi med flere  forsknings- og utviklingsprosjekt, lokalt, regionalt og internasjonalt, som henger sammen med utdanningene vi tilbyr, eller ønsker å kunne tilby i framtiden. KBT Fagskole er i vekst, og i forbindelse med nye studier og videreutvikling av organisasjonen søker vi nå etter flere medarbeidere. 

Det er nå ledig to deltid prosjektstillinger som erfaringskonsulenter med snarlig tiltredelse. Stillingsprosenten og tiltredelsesdato avklares ved jobbintervju.

Arbeidsoppgaver

De som tilsettes må arbeide fleksibelt med flere oppgaver: 

 • Delta i undervisning 
 • Veiledning av studenter, enkeltvis og i grupper 
 • Delta i prosjektarbeid 
 • Representasjon 
 • Administrative oppgaver 
   

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper til deg som søker

 • Utdanning som erfaringskonsulent 
 • Egen- eller pårørende erfaring innenfor rus eller psykisk helse
 • Eventuelt også erfaring med entreprenørskap 
 • Evne til å reflektere rundt egen opplevelse og kunne se egne erfaringer i et større perspektiv. 
 • Vilje til å dele egne erfaringer på en konstruktiv måte i møte med ansatte og studenter 
 • Trygghet i møte med andre
 • Gode samarbeidsevner
 • Ønske om å jobbe i team på tvers av erfarings- og utdanningsbakgrunn
 • Innsikt i, eller erfaring med å jobbe i team
 • Være åpen for å motta veiledning
 • Være åpen for at stillingsinnholdet skal formes underveis 
 • Gode kommunikasjonsevner og høy grad av serviceinnstilling 
 • Kan bidra til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å utforme stillingsinnholdet. 
 • Mulighet til å delta i nybrottsarbeid inn KBT Fagskole sine fagområder. 
 • Opplæring og veiledning i forhold til arbeidsoppgaver. 
 • Mulighet til å gjøre en forskjell. 
 • En variert arbeidshverdag med varierte oppgaver. 
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 10.05.21.  Søknad sendes inn i vår jobbportal.

Arbeidsgiver: KBT Fagskole 
Arbeidssted: Sorgenfriveien 9, Trondheim 
Bransjer: Utdanning 
Oppstart: Etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Karl Johan. E-post: karl.johansen@kbtkompetanse.no.
Telefon: 950 82 226

Ledig stilling: Lærer/lektor innen sosialt entreprenørskap

Spennende, nyopprettet stilling ved et helt nytt studietilbud! Søknadsfrist: Snarest.
Søknad sendes inn i vår jobbportal.

Er du lærer/lektor med kompetanse innen sosialt entreprenørskap?

KBT Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanningsinstitusjon lokalisert i Trondheim. Den ble opprettet som en del av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling– KBT. I dag er fagskolen et eget AS, og deler lokaler med øvrig virksomhet ved kompetansesenteret. Vi har også desentraliserte studieplasser i Kristiansand og på Steinkjer fra høsten 2023. 

KBT Fagskole tilbyr to høyere yrkesfaglige utdanninger: Erfaringskonsulent (60 studiepoeng) og Sosialt entreprenørskap (60 studiepoeng, samarbeid med Prios AS). 

I tillegg jobber vi med flere  forsknings- og utviklingsprosjekt, lokalt, regionalt og internasjonalt, som henger sammen med utdanningene vi tilbyr, eller ønsker å kunne tilby i framtiden. KBT Fagskole er i vekst, og i forbindelse med nye studier og videreutvikling av organisasjonen søker vi nå etter flere medarbeidere. 
 
KBT Fagskole starter opp nytt studie innen sosialt entreprenørskap høsten 2023. I den forbindelse søker vi etter 2 lærere/lektorer i 80-100% med tiltredelse etter avtale.  

Arbeidsoppgaver

De som tilsettes må arbeide fleksibelt med flere oppgaver som vil bli fordelt etter kompetanse og erfaring: 

 •  Planlegge og lede undervisning 
 • Veiledning av studenter enkeltvis og i grupper 
 • Organisering og oppfølging av studenter i praksis 
 • Veiledning av studenter i prosjektarbeid 
 • Ansvar og samarbeid i forbindelse med desentraliserte studier 
 • Delta i utvikling og prosjektarbeid ved fagskolen 
 • Representasjon 
 • Administrative oppgaver 

Jobben kan innebære noe reising, både i og utenfor Norge. En av stillingene vil bli tildelt studielederansvaret for utdanningen sosialt entreprenørskap. 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper til deg som søker: 

 • Utdanning som lærer/lektor. 
 • Har nettpedagogisk utdanning, eller vil forplikte deg til å ta slik utdanning dersom du ansettes. 
 • Erfaring fra entreprenørskap, gjerne sosialt entreprenørskap. 
 • Trygghet i møte med andre, gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe i team på tvers av erfarings- og utdanningsbakgrunn. 
 • Innsikt i, eller erfaring med å jobbe i team. 
 • Være åpen for å motta veiledning. 
 • Være fleksibel og åpen for at stillingsinnholdet skal justeres underveis. 
 • Gode kommunikasjonsevner og høy grad av serviceinnstilling 
 • Kan bidra til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å utforme stillingsinnholdet. 
 • Mulighet til å delta i nybrottsarbeid inn KBT Fagskole sine fagområder. 
 • Opplæring og veiledning i forhold til arbeidsoppgaver. 
 • Mulighet til å gjøre en forskjell i samfunnet.  
 • Variert arbeidshverdag og -oppgaver 
 • Lønn etter avtale


 

Søknadsfrist: Snarest. Søknad sendes inn i vår jobbportal.

Arbeidsgiver: KBT Fagskole 
Arbeidssted: Sorgenfriveien 9, Trondheim 
Bransjer: Utdanning 
Tiltredelse: Etter avtale 

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Karl Johan. Epost: karl.johansen@kbtkompetanse.no

Nettverk for tidligere erfaringskonsulentstudenter ved KBT Fagskole

KBT Fagskole er i sitt tredje år som organisasjon og vil feire det tredje kullet av erfaringskonsulenter sommeren 2023. Siden høsten 2021 har studenter og ansatte ved fagskolen jobbet for å opprettholde kontakten gjennom et nettverk for tidligere erfaringskonsulentstudenter – alumnusnettverket. Ordet «alumnus» kommer fra latin og betyr «tidligere elev», og flertall for alumnus er «alumner» (språkrådet.no).

Nettverkssamling 26. april!

Tema arbeidsliv og arbeidsmarked engasjerer sterkt blant studentene og arbeidsgruppen inviterer derfor til nettverkssamling den 26. april med tema «Erfaringskonsulentstudenten ut i arbeid – jobbsøking, lønn og fagorganisering».

Vi får besøk av blant annet to IPS-jobbspesialister som vil fortelle hvordan de jobber som IPS-spesialist og vil også gi praktiske tips og råd om arbeidsmarked og jobbsøking. I fellesskap vil vi reflektere hvordan en erfaringskonsulent kan passe inn i en slik stilling.

En representant fra Fagforbundet Trondheim kommer på besøk for å snakke om det å organisere seg som erfaringskonsulent. Forbundet vil gi tips til eventuelle lønnsforhandlinger en kan møte i arbeidshverdagen og hvordan fagforbundet kan bistå deg i saker, f.eks. kontraktsforhandlinger.

Det er beregnet god tid for dialog under samlingen slik at alumner kan stille spørsmål og få tips og råd fra foredragsholderne, samt kan reflektere i fellesskap. Samlingen arrangeres fysisk i Trondheim hvor det serveres lunsj, og samlingen avsluttes med en felles middag. Det faglige programmet under nettverkssamlingen kan følges digitalt. Se programmet på Facebook-arrangementet.

Hva er alumnusnettverket?

Nettverket er for tidligere studenter ved KBT Fagskole som har fullført utdanning eller avlagt minst 10 studiepoeng. Dette tilsvarer minst ett fullført emne. Med nettverket ønsker fagskolen sammen med studentene å

 • være en sosial og faglig møteplass for studenter også etter endt utdanning
 • være et bindeledd mellom fagskole og tidligere studenter
 • være en arena for erfaringsdeling og -utveksling mellom studentene
 • bidra til utviklingen av erfaringskonsulentyrket
 • kunne presentere ny kunnskap som er relevant for erfaringskonsulentrollen
 • bidra til personlig og faglig utvikling

Som medlem får du relevante nyheter fra fagskolen samt invitasjoner til kurs og nettverkssamlinger via e-post:

 • invitasjon til 2 nettverkssamlinger i løpet av året
 • kurs og seminar til en sterk redusert pris

For å organisere det sosiale og faglige innholdet i arrangementene er det opprettet en arbeidsgruppe bestående av tidligere studenter, og en kontaktperson fra fagskolen.

Hvem er arbeidsgruppen?

Arbeidsgruppen ble opprettet desember 2021 med 4 engasjerte erfaringskonsulentstudenter og to fagskoleansatte. Januar 2023 ble arbeidsgruppen utvidet til 8 medlemmer som består av tidligere studenter fra både kull 2021 og kull 2022.

Kull 2020-2021: El Ri Flatås, Renate Gust Waage, Veronica Winther
Kull 2021-2022: Andrea Nilsen, Beathe Marie Redergård, Christoffer Robinson, Yvonne Vornes, Anne Louise Wolff

Bildet viser medlemmene i arbeidsgruppen for 2023, fra venstre: Renate Gust Waage, Anne Louise Wolff, El Ri Flatås, Christofer Robinson, Yvonne Vornes og Andreas Nilsen (Mangler: Beathe Marie Redergård)

En felles motivasjon for medlemmene i arbeidsgruppen er at de ønsker å skape et nettverk hvor studenter kan dele erfaringer med hverandre, slik som Yvonne sier:

«Jeg er med i arbeidsgruppen for å finne muligheter for kompetanse og videreutvikling etter fullført utdanning, og jeg håper jeg får bidratt med å utvikle og bane en vei for oss som er erfaringskonsulenter.»

En annen motivasjon er å gi muligheter for videreutvikling slik som Renate er opptatt av:

«Jeg er med i arbeidsgruppen for å finne muligheter for kompetanse og videreutvikling etter fullført utdanning, og jeg håper jeg får bidratt med å utvikle og bane en vei for oss som er erfaringskonsulenter.»

Etter fullført erfaringskonsulentutdanning er det flere som får jobb gjennom praksisplassen, fortsetter jobben hos inneværende arbeidsgiver, eller velger videreutdanning. Arbeidsmarkedet og jobbsøkingsprosessen kan være krevende, og ikke alle kommer seg ut i jobb rett etter fullført utdanning. Nettverket skal være et tilbud for å opprettholde faglig kontakt og bidra til videre faglig utvikling slik at tomrommet ikke bli for stort etter utdanningen. Det er slik Christoffer er opptatt av:

«Jeg er med i arbeidsgruppen for å kunne bidra til at tidligere studenter fremdeles kan ha tilhørighet til et fagmiljø. Det er også sosialt og lærerikt, og det utfordrer meg også på noen områder.»

Arbeidsgruppen har overordnet ansvar for å arrangere nettverkssamlingene, men alle alumner kan bidra, f.eks. sende ønsker om konkrete kurstilbud, holde innlegg eller presentere på nettverkssamlingen. Arbeidsgruppen kan kontaktes på Messenger Facebook, eller på epost via Alumnus login på fagskolens nettside. Du kan også kontakte KBT Fagskole.

Hva gjør arbeidsgruppen?

Vervet i arbeidsgruppen blir honorert, men det forutsetter en betydelig frivillig innsats av medlemmene. Arbeidsoppgavene er variert og skapes av medlemmene i arbeidsgruppen. Overordnet gjør medlemmene i arbeidsgruppen følgende:

 • Planlegger og organiserer 2 nettverkssamlinger i løpet av året
 • Formidler informasjon til tidligere studenter via Facebook-gruppen «Alumnus Nettverk KBT Fagskole»
 • Bidrar til å lage spørreundersøkelse for tilbakemelding og evaluering av nettverket
 • Går gjennom resultatene av spørreundersøkelsen
 • Kartlegger behov og ønsker for kurs og videre utdanning

Medlemmene i arbeidsgruppen tar på seg ulike roller og arbeidsoppgaver og utfyller hverandre. Slik skapes det en dynamikk i gruppen hvor hvert medlem kan bidra med det de selv tenker er viktig og får rom til å gjøre noe med dette. For eksempel ønsker El Ri å bidra med en god porsjon egenerfaring, slik som hun beskriver her:

«Når det gjelder mitt bidrag til alumnus er det å lære bort og bli mer stødig i rollen som erfaringskonsulent i samarbeid med pasient/brukere og fagfolk. Hvordan en kan bidra med økt følsomhet i et samarbeid handler mye om hvor vi står i oss selv. Jeg har selv brukt mye tid på å lære meg metoder for å slappe mer av i sosiale settinger, og være aktivt lyttende fra et sted i meg som alltid er hvilende og avslappet. Dette er et element som jeg føler er svært viktig for å skape et trygt handlingsrom mellom meg som erfaringskonsulent og pasient/bruker.»

For Renate er også perspektivet på videreutvikling viktig og tenker hun selv kan bidra både som veileder og motivator, slik som hun gir uttrykk for her:

«Jeg håper jeg bidrar med kunnskap og forslag til utviklingsmuligheter og at jeg kan bidra til å sette veien for flere EKer ut i jobb. Kanskje også veilede litt, og jeg håper jeg er en motivator og en som gir noe til arbeidsgruppen.»

Det er flere organisasjonsoppgaver som medlemmene utfører, som for eksempel å organisere planleggingsmøtene og komme med forslag til innhold i nettverkssamlingene. Andre oppgaver er å opprette kontakt med relevante foredragsholder, slik som blant annet Christoffer har gjort i forbindelse med nettverkssamlingen i april 2023:

«Mitt bidrag kan alltids diskuteres, men jeg føler at jeg gjør meg tilgjengelig for andre og jeg ønsker å ta del i oppgaver som kan tilrettelegge for andre. Et konkret bidrag jeg har fått til i det siste er at jeg har fått tak i en jobbspesialist som er villig til å dele noen ord på nettverkssamlingen.»

Et annet konkret bidrag har vært av Yvonne som opprettet en Facebook-gruppe for alumner:

«Jeg har laget FB gruppe, og prøver å legge ut ting der som kan være nyttig for nettverks medlemmene.»

Arbeidsgruppen er motivert til å realisere forslag som har kommet inn via spørreundersøkelsen fra januar 2023, for eksempel: erfaringsutveksling mellom studentene, synliggjøre arbeidsgruppen og hva de gjør, faglig innhold av foredragsholdere, erfaringer fra arbeidslivet, jobbtips, kurs, sosiale aktiviteter, og møte fysisk som å dra ut å spise middag.

Hva har skjedd i nettverket siden 2021?

Desember 2022 opprettet arbeidsgruppen en privat Facebook-gruppe for alumner ved KBT Fagskole med følgende beskrivelse:

Her kan vi dele erfaringer, stille spørsmål, hjelpe og støtte hverandre. Legge ut innlegg for å dele kunnskap og bevissthet innenfor fagfeltet vårt! Er ikke så mange regler foruten om god folkeskikk og respekt!
Bilde viser forsiden av facebook gruppen "Alumnus nettverk kbt fagskole". Design av Yvonne Vornes
Bildet viser forsiden av Facebook-gruppen «Alumnus nettverk KBT Fagskole». Design av Yvonne Vornes (student kull 2021)

Videre har arbeidsgruppen arrangert nettverkssamlinger, og alumner har fått tilbud om ulike kurs for faglig påfyll.

Nettverkssamlinger

Samlingene arrangeres i samme stil som undervisningen ved KBT Fagskole. Det vil si at det er et digitalt opplegg med mulighet til å delta fysisk i skolens undervisningslokaler i Trondheim.

I desember 2021 ble det arrangert en digital fagsamling med tema «Hva skaper de gode studentlivene? – i et Recovery- og brukermedvirkningsperspektiv», med foredragsholder Siri Bjaarstad, prosjektleder for IME-prosjektet i Trondheim. I tilknytning av Siris presentasjonen arbeidet alumner i refleksjonsgrupper og samlingen ble avsluttet med en felles diskusjon og relevans for erfaringskonsulenten.

I mai 2021 arrangerte arbeidsgruppen en fagsamling med tema «Erfaringskonsulenten utendørs». Ann Mari Romul, daglig leder i foreningen Power – På rett vei holdt innlegg om hvordan de jobber for et rusfritt ettervern for rusavhengige og deres pårørende. I etterfølgende samtale deltok Stian W. Pedersen som var tilknyttet prosjektet om utendørsterapi i Trøndelag. Alumner ble invitert til å drøfte og reflektere hvordan erfaringskonsulenter kan bruke naturen i eget arbeid.

Bilde viser Stian W. Pedersen (venstre) og Ann Mari Romul (høyre) som presenterer på fagsamling for KBT Fagskole alumner, tema «Erfaringskonsulenten utendørs».

I november 2022 inviterte arbeidsgruppen til samling med tema «Arbeidslivet etter fullført utdanning», hvor tidligere studenter delte sin erfaring med hvordan de har blitt møtt som erfaringskonsulent på sin arbeidsplass.

Kurs

Alumner får tilbud om å delta på kurs enten gratis eller til sterkt redusert pris. Hittil har alumner fått mulighet til å delta på kurs om journalføring, IMR – Illness Management Recovery og Recoverykurs 2.

Bilde viser deltakere som samarbeider om en case-oppgave på kurs i journalføring.

Videre utvikling av alumnusnettverket

KBT Fagskole er motivert til å følge opp forslag som har kommet inn fra alumner i spørreundersøkelsen fra januar 2022, som for eksempel å dele informasjon om relevante stillingsannonser, invitere til nye forelesninger og legge til rette for arbeids- og karriereveiledning slik at studenter finner relevante jobber og kan søke om jobbsøketips.

Fra høsten 2023 får KBT Fagskole en ny utdanning – sosialt entreprenørskap. I den forbindelse vil fagskolen utvikle nettverket slik at det blir flere nettverksgrupper. Det vil si å ha en arbeidsgruppe for erfaringskonsulentutdanningen og en for sosialt entreprenørskap som vil planlegge nettverkssamlingene.

Samtidig blir alumner uavhengig utdanningsbakgrunn invitert til alle samlingene, kurs og aktiviteter. Hovedfokus skal være å bidra til personlig og faglig videreutvikling, samt å skape mulighetsrom for studenter.

Informasjonsmøte om utdanningen Sosialt entreprenørskap – 28. april

Er du nysgjerrige på den nye høyere yrkesfaglige utdanningen Sosialt entreprenørskap? 28. april klokken 10-11.30 arrangerer vi et seminar om utdanningen.

Møtet arrangeres hybrid, og du kan velge mellom å komme til oss i Sorgenfriveien 9, Trondheim, eller å delta digitalt via Zoom. Møtet er åpent for alle, og du trenger ikke å melde deg på.

Link til møtet (Zoom):  https://us02web.zoom.us/j/89568921301

Mulig å sende inn søknad helt til 1. august

Den ordinære søknadsfristen for utdanningen er 15. april, men vi tar imot søknader helt fram til 1. august. Om du vuderer å søke på utdanningen, går det dermed helt fint å sende inn søknad etter at du har vært på seminaret.

Program

 • Presentasjon av utdanningen i sosialt entreprenørskap
  • Studiets oppbygning, innhold, eksamensform, teori, praksis og prosjektfag
 • Søknadsprosessen
  • Søknadsskjema, hvordan søke på utdanningen for erfaringskonsulenter via nettsiden www.kbtfagskole.no
 • Spørsmål og svar
  • Her vil vi svare på det du lurer på om utanningen etter beste evne

Det blir gjort opptak av presentasjonen, men ikke samtalene/spørsmål som blir stilt på webinaret.

Sosialt entreprenørskap?

Sosialt entreprenørskap fokuserer på å løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer, ved å utvikle og implementere innovative og bærekraftige forretningsmodeller. Sosiale entreprenører arbeider på en måte som ligner på forretningsdrift, men har som mål å skape sosial verdi, og ikke bare økonomisk fortjeneste.

Sosialt entreprenørskap kan være både ideelt og kommersielt. Det kan ha mange former, alt fra å etablere sosiale bedrifter, til å drive intraprenørskap i eksisterende organisasjoner, eller samarbeide med andre for å skape en større positiv påvirkning i samfunnet.

Nå kan du søke opptak for studieåret 2023/24

20. mars åpner opptaket til høyere utdanning i Norge. KBT Fagskole tilbyr 2 utdanningsretninger i studieåret 2023/24: Utdanning for erfaringskonsulenter og Utdanning i sosialt entreprenørskap. Ordinær søknadsfrist er 15. april kl. 23:59

HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING FOR
ERFARINGSKONSULENTER

Siden 2020 har KBT Fagskole hatt en høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter. Undervisningen foregår hybrid, det vil si at du kan velge mellom å delta fra klasserommet i Trondheim eller å delta digitalt. Utdanningen gir 60 studiepoeng, og du kan gå heltid over ett år, eller deltid over to år.

Fra høsten 2023 begynner vi også med en desentralisert modell i Agder, med 16 deltidsplaser. Studentene i Agder vil følge den samme hybride undervisningene som resten av studentene på studiet, og samtidig få mulighet til lokal oppfølging i Kristiansand.

Søknadsportalen for erfaringskonsulentutdanningen er nå åpen. I søknaden velger du om du søker heltid med samling i Trondheim, deltid med samling i Trondheim eller deltid desentralisert i Kristiansand. Uansett hvilken variant du velger, så kan du alltid delta på undervisning digitalt.

HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

Høsten 2023 starter KBT Fagskole en helt ny høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap. Også denne utdanningen har hybrid undervisning med mulighet for å delta fysisk i Trondheim eller digitalt. Utdanningen gir 60 studiepoeng, og kan tas heltid over 1 år eller deltid over 2 år.

KBT Fagskole får desentralisert utdanning for erfaringskonsulenter i Kristiansand 

Denne uka fikk vi nok en gladnyhet! KBT Fagskole får 16 deltidsplasser til en desentralisert utgave av utdanningen for erfaringskonsulenter i Agder. Studentene i Agder vil følge den samme hybride undervisningene som resten av studentene på studiet, og samtidig få mulighet til lokal oppfølging i Kristiansand. Nærmere informasjon kommer i løpet av våren.

God nyhet for psykisk helsearbeidet på Sørlandet  

«Det er veldig gode nyheter at KBT Fagskole har fått innvilget studieplasser i Agder. Jeg har fulgt utviklingen med bruk av erfaringskonsulenter siden 2009. De første som ble ansatt hadde ingen lett arbeidssituasjon. Heldigvis har det skjedd en betydelig utvikling i feltet siden den gang.  
 
Forskning har bekreftet at yrkesgruppen bidrar med håp for brukerne, samt mange typer innsikt for de som arbeider i helse og sosialtjenestene. Arbeidsgiver har gjennom årene blitt flinkere til å ivareta arbeidsgiveransvaret, og å forstå den store nytten erfaringskonsulentene har. Tidligere KBT Midt-Norge engasjerte seg i erfaringskonsulentenes, rolle, ve og vel, siden dag én.  
 
KBT Fagskole en relativ ny, men solid aktør som står støtt på all kunnskap og erfaring som er høstet gjennom årens løp i KBT. Det er derfor en god nyhet for det psykiske helsearbeidet på Sørlandet, at KBT Fagskole starter opp studietilbud fra høsten av. At det ble hele 16 plasser lover godt for utvikling av tjenestetilbud og bruken av erfaringskonsulenter på Agder
. »

Haakon Steen
Haakon Steen – nestleder i styret til KBT Fagskole og 2. nestleder i Mental Helse (Foto: privat)

Det sier Haakon Steen, som er nestleder i styret til KBT Fagskole, og fra Agder. Steen er også nestleder i Mental Helse, og det er ingen tvil om at engasjementet er på plass.  

Samarbeid med ROM-Agder viktig for det nye tilbudet 

Tidligere leder ved Rom-Agder, Anne-Marie Løland, er også fornøyd med å ha fått det nye tilbudet på plass. Hun har vært en ivrig pådriver for å få en desentralisert utgave av KBT Fagskole sin utdanning for erfaringskonsulenter i Agder, og sier:  

«Jeg har sett behovet for å «trygge» de som arbeider som erfaringskonsulenter på en bedre måte. I Agder har vi i mange år arbeidet for å få til en slik skole. Vi har prøvd å få til MB-skole, lik Bergen, og vi har hatt lang dialog med EX-IN skolen i Tysland. Jeg har fulgt med utviklingen av KBT Fagskole, og har fått stor tillit til det den står for

Bilde av Anne Marie Løland
Anne Marie Løland – tidligere daglig leder i Rom-Agder (Foto: Silje Margrethe/KBT)

Håper utdanningen kan bidra til tjenesteutvikling 

Løland fortsetter:  

«Vi er dypt takknemlige til Agder fylkeskommunen for denne tildelingen. Vi har vært i møte med dem og opplever at de forstod viktigheten av dette nye utdanningsløpet på feltet rus og psykisk helse

På spørsmålet “Hva håper du tilbudet kan bidra til i regionen?”, svarer hun 

«Jeg håper det kan bety at vi får til mye god tjenesteutvikling og at brukere og pårørende på dette feltet kan finne en bedre samhandlingsplattform enn tidligere. Erfaringskonsulenter skal ikke være brukermedvirkere, men delta i behandlingsteam som en bro til forståelse mellom de ulike perspektivene

Anne Marie har som nevnt vært en viktig brikke for å få dette på plass, og vi har spurt henne hva hennes og ROM-Agder sin funksjon vil være framover:  

«Min rolle fremover vil å være å forhandle frem gode praksisplasser. ROM-Agder vil være med å finne gode praksisveiledere og forberede avdelinger og ansatte som skal få en ny type studenter på denne nye rolleutøvelsen

Erfaringskonsulenter kan være en styrke inn i tjenestene 

Avslutningsvis sier Løland at 

«Jeg har arbeidet som sykepleier ved ulike institusjoner. Jeg har sett at jeg blir styrket i min rolle når jeg formidler en med personlig erfaring til å kommunisere på et felt jeg ikke har nok innsikt eller innlevelse. Vi har store utfordringer på helse og sosialfeltet fremover. Jeg har tro på at vi nå nettopp trenger å omdanne erfaringskunnskap til erfaringskompetanse og lytte mer til hva som virker både fra dem som er hjelpere og dem som skal hjelpes

Samarbeidet mellom Rom-Agder og KBT/KBT Fagskole går langt tilbake. På bildet er daværende daglig leder ved Rom-Agder, Anne Marie Løland og daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen, på en samling med de Regionale Brukerstyrte Sentrene, våren 2022. Bjørgen er også styreleder i KBT Fagskole. (Foto: Silje Margrethe/KBT)

Ambisiøs rektor  

Som vanlig har rektor Karl Johan Johansen vært en nøkkelperson og pådriver. Siste finpuss på søknaden til Agder Fylkeskommune, ble gjort på hurtigbåten mellom Trondheim og Brekstad. På vei til fagsamling med ett av de mange prosjektene han har en finger med i spillet på.  

Den siste tiden har mye av arbeidet han har gjort de siste årene vist resultater: KBT Fagskole får starte en ny studieretning i sosialt entreprenørskap til høsten, og et kurstilbud for innvandrere som ønsker å starte bedrifter.  

Om utvidelsen av EK-utdanningen til Agder, sier han:  

«Vi er særdeles tilfredse med at vi får sjansen til å starte opp et desentralisert studietilbud i Kristiansand. Dette blir et viktig utdanningstilbud, både fordi vi får muligheten til å imøtekomme behovene for å utdanne erfaringskonsulenter i Agder, og fordi vi får prøvd ut en ny modell å levere utdanning på.  
 
Om dette blir vellykket, og det bør det bli, ser vi for oss at vi kan starte opp flere tilsvarende tilbud rundt i landet. Vi imøteser et godt samarbeid med det regionale brukerstyrte senteret Rom Agder, og etter hvert tilsvarende senter andre steder

Rektor Karl Johan Johansen
Bilde av Karl Johan Johansen
Rektor Karl Johan Johansen er godt fornøyd med å ha fått forholdene lagt til rette for et utdanningstilbud for erfaringskonsulenter i Agder (Foto: Silje Margrethe/KBT)

KBT Fagskole har fått bevilgning til å starte opp utdanning i sosialt entreprenørskap!

Før jul fikk vi akkreditering fra NOKUT for å starte en høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap. Akkrediteringen har vært en viktig milepæl for å kunne videreutvikle utdanningstilbudet ved KBT Fagskole. Neste puslespillbrikke har vært å få bevilgning fra fylkeskommunen. I dag kom den gledelige nyheten om at bevilgning er på plass, og vi kan jobbe videre med å få på plass en ny utdanning til høsten!

Rektor Karl Johan Johansen er godt fornøyd med hvor vi har kommet, og sier:

«Dette var en lettelse, siden mye av det vi har planlagt var basert på dette. Dette gir oss mulighet til å utvikle fagskolen videre!»

Hva skjer videre?

Nå som vi har midlene på plass, vil vi jobbe med å få informasjon om opptak, søknadsprosess og studiets oppbygning ut på nettsidene våre. I utgangspunktet vil opptaksprosessen følge en lignende linje som studiet for erfaringskonsulenter, som igjen retter seg inn etter samordna opptak.

Det vil si at vi vil ta i mot søknader fra 20. mars, og at ordinær søknadsfrist er 15. april. Mer informasjon kommer.

30 heltidsplasser

Oppstart av det nye studiet blir etter planen i slutten av august 2023. I likhet med studiet for erfaringskonsulenter, vil vi tilby en hybrid løsning. Det vil si at vi har base i Trondheim, og at det er mulig å følge undervisningen fra nett. Dermed kan du studere fra andre steder enn Trondheim. Vi har fått midler til 30 heltidsplasser. Studiet går over 1 år, og gir 60 studiepoeng.

Som høyere yrkesfaglig utdanning, vil det bli lagt stor vekt på praksis, og halvparten av utdanningen består av praktiske fag. Det blir ett praksisemne på 15 studiepoeng (SEN004P), og ett prosjektemne (SEN005P) på 15 studiepoeng. I tillegg består utdanningen av 3 teorifag: Sosiale behov of sosiale foretak (SEN001T), Sosiale entreprenører og profesjonalitet (SEN002T) og Rammer og strategier (SEN003T).

Behov for flere ansatte

Den nye utdanningen fører til en betydelig utviding av tilbudet ved KBT Fagskole, og vi vil etter hvert lyse ut stillinger. Prosessen her er at fagskolens styre skal behandle planen for utvidelse, og så vil vi lyse ut stillinger.

I tillegg vil vi, slik vi gjør i utdanningen for erfaringskonsulenter, samarbeide med spesialister som vil fungere som gjesteforelesere og lignende. Vi samarbeider også tett med Prios , og har intensjonsavtaler med flere kommuner i Trøndelag.

Bilde av Bjørn Bratt og Karl Johansen - undervisning i sosialt entreprenørskap
Bjørn Bratt fra Prios har stort engasjement for sosialt entreprenørskap. Her holder han kurs om samme tema i samarbeid med KBT Fagskole våren 2022. Prios er også med på Erasmusprosjektet Smart business for all, og samarbeider med oss om det nye kurstilbudet for innvandrere som vil etablere egen virksomhet i Trøndelag.