Smart business for all går mot slutten – E-læringskurs på trappene

Tidligere i september så tok KBT Fagskole turen til Steinkjer for å møte våre europeiske partnere i prosjektet “Smart Business for all” (SMAB). I prosjektet utvikles verktøy som skal gjøre det lettere for migranter å starte bedifter, blant annet e-læringskurs.

Tid for å teste verktøyene

Nå har vi kommet så langt i prosjektet at vi skal teste e-læringskursene vi har utviklet. Vi ønsker å rekruttere 45 personer for test av e-læringsplattformen denne høsten. KBT fagskole vil straks starte denne prosessen. KBT Fagskole vil ta kontakt med mulige kandidater for testing, men hvis du er nysgjerrig og ønsker å bli med å teste kursene, ta gjerne kontakt med oss på e-post: preben.hegland@kbtkompetanse.no

Prosjektets siste fysiske samling

Prosjektet, som er finansiert av Erasmus+ avsluttes denne høsten. Nylig var vi med på den aller siste internasjonale samlingen i prosjektet. Der diskuterte vi veien videre.

Neste steg i prosjektet er intern og ekstern evaluering av e-lærings kursene og kvalitetssikring av våre informative videoer.

Dette må fullføres før offisiell åpning av e-læringskursene på nettsiden. Kursene vil bli tilgjengelige på engelsk, norsk, tysk, gresk, polsk og spansk. Kursene er lagt opp slik at du først velger hvilket språk du vil se undervisningmateriellet på. Deretter kan du finne informasjon for ditt bosted. Det vil si relevant informasjon om hvordan det er å starte en bedrift i det landet du bor. For eksempel så er det laget spesifikt innhold med informasjon om situasjonen i Norge.

Fra venstre: Miguel Caneda, Tamara R. Solino (Clictic), Preben Hegland (KBT Fagskole), Kajetan Cegłowski, Krzysztof Ceglowski (EURO LIDER), og Bjørn Bratt (Prios).

Kursene som er utviklet kan bli benyttet i undervisning ved KBT Fagskole

Prosjektet avsluttes offisielt 31. oktober. Snart to år har gått siden oppstarten desember 2021 hvor partenere fra Hellas, Spania, Tyskland, Polen og Norge satte i gang prosessen med å skape en gratis plattform med kurs for entreprenører, med fokus på målgruppen entreprenører med migrantbakgrunn.

Når Prosjektet er avsluttes så vil KBT Fagskole ta i bruk av nettsiden og dens innhold for videre arbeid med entreprenørskap.

Presentasjon av nettsiden

KBT vil presentere produktet til SMAB i oktober for relevant målgruppe. Der vil vi vise en introduksjonsvideo og du får muligheten til å teste produktet.

Samarbeidspartnere


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Smart business 4 all | E-læring for entreprenører

(Bildet, fra venstre: Karl Johan Johansen og Preben Hegland (KBT Fagskole), Carolina Yañez Santana og Ariana Romero (Clictic), Maria Segarra (MEUS), Gabriela Braneanu og Eleni Vezali (InnovED), Krzysztof Cegłowski (Euro Lider), Norhan Othman (Startup Migrants) og Bjørn Bratt (Prios). Fotografert av InnovEDs Athanasia Zagkoti.)

E-læring for entreprenører med migrantbakgrunn

Det internasjonale prosjektet SMAB, finansiert av Erasmus+, er i gang med å utvikle et e-læringsprogram for entreprenører. Verktøyet er spesielt rettet mot migranter i Norge, Tyskland, Hellas, Spania og Polen, og skal gjøre det lettere for ferske innbyggere å starte bedrifter i sine nye hjemland.

Etter å ha undersøkt behov for opplæring i de fem landene gjennom case-studier, er arbeidet med å lage e-læringsmoduler nå i gang. I høst har prosjektet utarbeidet 14 slike moduler, som i tiden framover vil bli testet og videreutviklet.

Hver modul tar for seg ett tema, eksempelvis “Circular business” eller “If there’s no plan, it’s no fun: Planning and Management“. Modulene består både av teori og relevante , kompetansehevende oppgaver. De 2 første modulene er skapt under ledelse av vår spanske partner MEUS. Etter hvert vil alle e-læringsmodulene bli tilgjengelig på nettsiden til prosjektet SMAB.

Neste steg i Smart Business 4 All

Det neste på planen er testing av digitale e-læringmoduler rettet mot entreprenører. Hovedmålgruppen for e-læringprogrammet er migranter og flyktninger som ønsker å skape sitt eget livsgrunnlag. Selv om del 2 i prosjektet nærmer seg klar for testing, må prosjektpartener MEUS først kvalitetssikre modulene. Videre så vil alle modulene blir oversatt til norsk, spansk, tysk, polsk og gresk.

Opplæringsvideoer under planlegging

Fra våren av så blir det også arbeid med korte, presise og relevante videoer som skal komplimentere e-læringsmodulene våre, under ledelse av vår tyske partner Startup Migrants.

Prosjektmøte i Volos

29. og 30. november så var Rektor Karl Johan Johansen og Lektor Preben Hegland i Volos, Hellas. En viktig del av prosjekter finansiert av Erasmus+ er disse transnasjonale møtene, og møtet i Volos var det 3. av fire obligatoriske møter. Møtet ble arrangert av den greske prosjektpartneren InnovED. Neste møte er neste år i Steinkjer under ledelse av den andre norske partneren Prios.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Første resultater fra SMAB-prosjektet

I løpet av våren har prosjektet SMAB (Smart Business for All) , finansiert av Erasmus+, gjennomført casestudier i Norge, Tyskland, Polen og Hellas. Den første prosjektrapporten konkluderer blant annet med at det er potensiale for entreprenører med migrantbakgrunn i alle landene. Hovedutfordringene er diskriminering, språk, byråkrati, kunnskap om det lokale markedet, grunnleggende kunnskap om å starte opp bedrifter samt å få nok støtte i form av finansiering og mentorordringer. I neste fase av prosjektet, skal vi se etter løsningene for disse utfordringene, for å gjøre livet litt lettere for migrantentreprenører.

Last ned rapporten

Smarte bedrifter for alle

SMAB er et 2-årig prosjekt finansiert av Erasmus+. Prosjektet har blant annet mål om å utvikle verktøy til hjelp for migranter som
vil starte bedrifter.

Fram mot slutten av 2023 skal prosjektet jobbe med å:
Gjennomføre case-studier av hvilke behov for opplæring og fasiliteter migranter har for å kunne starte foretak i sine nye hjemland; Utvikle et e-læringsprogram for entreprenører; Utvikle en nettbasert ressursbank; Skape et «Karriere verktøysett» for å fasilitere oppstartsbedrifter; Kvalitetssikre og evaluere aktiviteter og resultater i prosjektet 

Prosjektdeltakere :
Prios (Norge) , InnovED (Hellas) , Startup Migrants (Tyskland/Norge), Clictic (Spania), Stowarzyszenie EURO LIDER (Polen), MEUS (Spania) og KBT Fagskole (Norge)

Les mer om prosjektet

Bilde av en gruppe mennesker
SMAB-prosjektet har hatt to fysiske samlinger. Det første fant sted i våre lokaler i Trondheim. Der fikk vi blant annet en presentasjon fra en entreprenør med migrantbakgrunn i Norge, Aida (til venstre i bildet). Hun fortalte om hva slags utfordringer og muligeter hun så for å starte opp en egen bedrift i sitt nye hjemland.

Hvordan opplever migranter i Europa mulighetene for å starte opp bedrifter?

Gjennom fokusgruppeintervju i deltakerlandene, har prosjektet fått et innblikk i hvordan landskapet er for nye innbyggere som ønsker å starte en bedrift. I Norge mente flere det er komplisert å skulle starte opp noe nytt. Samtidig mener folk i Startup Migrants, at Norge er et av de letteste landene i prosjektet å starte et selskap i.

I Spania ser kulturell bakgrunn ut til å ha mye å si. Immigrantene som kommer fra et sted med lik kultur og samme språk har en enklere vei. Polen ser ut til å være et av de vanskeligste landene å starte opp selskaper i for migranter. Der savnet folkene som ble intervjuet både kunnskap og støtte. I tillegg var komplisert lovverk og språk en barriere for flere.

Også i Tyskland ser språk og byråkrati ut til å være en barriere. Mye informasjon finnes bare på tysk, noe som gjør det vanskeligere for dem som ikke har rukket å lære seg språket godt nok. Migrantene som ble intervjuet i Hellas møtte i tillegg til barrierer med byråkrati og språk også rasisme og mobbing.

Andre funn

I den første delen av prosjektet Smart business for all, har det også blitt gjennomført case-studier med de som jobber med å støtte entreprenører med migrantbakgrunn. Et av funnene der gjenspeiler det intervjuene med migranter viser: Mange trenger hjelp til å finne ut hvordan de skal manøvrere i de byråkratiske gangene. Både med tanke på generell kunnskap om hvordan ting fungerer i de ulike landene, og språkbarriereer.

Last ned rapporten og les mer om hva prosjektet har funnet ut til nå

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Entreprenører med migrantbakgrunn ønsker mer støtte

Tidligere i juli var KBT Fagskole i Berlin på kontoret til Startup Migrants for et to dagers møte. Den norske representasjonen på møtet var Karl Johan Johansen og Preben Hegland var fra KBT Fagskole, og Bjørn Bratt fra Prios.

Første funn fra Erasmus+ prosjektet SMAB

Møtet var det andre transnasjonale møtet for prosjektet Smart Business for All (SMAB), av fire totalt. Fokuset var på å avslutte del 1 og starte på del 2 av prosjektet.

Den første delen av SMAB-prosjektet omhandlet en undersøkelse av dagens situasjon for migranter som ønsker å bli entreprenører i Norge, Tyskland, Polen, Spania og Hellas. I denne delen deltok migranter på fokusgrupper for å gi sitt perspektiv og erfaring med feltet.

I tillegg så ble det gjennomført kartlegging av data på entreprenørskap og rammene for å starte en bedrift i de tidligere nevnte landene.

Fra bakre venstre: Kajetan Ceglowski (EURO LIDER), Cécile Sauvage (MEUS), Athanasia Zagkoti (InnovED), Bjørn Bratt (Prios), Krzysztof Ceglowski (EURO LIDER), Ariana Romero (Clictic).
Fra den fremste rekken fra venstre: Preben Hegland (KBT Fagskole), Karl Johan Johansen (KBT Fagskole), Norhan Othman (Startup MIgrants), Miguel Caneda (Clictic)

Noen av våre funn fra rapporten til del 1:

 • Det oppleves at språk, byråkrati og den nasjonale jussen er en barriere for migranter som ønsker å starte en bedrift.
 • Migrantene har opplevd rasisme og diskriminering i sin vei til å skape en bedrift.

 • Det migrantene ønsker er mer trening for oppstart av en bedrift, enkel tilgang til informasjon om støtte, både finansielt og som hjelp, og en mentor-ordninger.

 • De fleste migranter velger enkeltmannsforetak og AS siden det er den enkleste veien for å opprette en bedrift.

 • I Norge er ca. 20% av alle nye bedrifter startet av migranter.

Skal lage 14 moduler til hjelp for entreprenører

Møtet i Berlin var slutten på del 1 av prosjektet, men også starten på del 2. Del 2 tar informasjonen fra del 1 og skaper noe nytt og meningsfylt for målgruppen vår.

SMAB skal lage 14 moduler som skal være tilgjengelig gratis på nettsiden til prosjektet neste år. Dette arbeidet skal jobbes med denne høsten. Modulene vil inneholde informasjon fra startsfasen når man har en idé, men også nyttig informasjon for dem som er i en tidlig fase av bedriften. KBT Fagskole fikk ansvaret for å skape to moduler: Verdien av egenerfaring og sosialt entreprenørskap.

Lyst til å lese rapporten?

Rapporten vil bli tilgjengelig på nettsiden (som Prios jobber med som del av prosjektet) ved en senere anledning på norsk, engelsk, tysk, polsk, spansk og gresk.

KBT fagskole sine partnere i prosjektet:

Smart Business for All sine overordnende mål:

 • Utarbeidet en casestudie som kartlegger dagens situasjon for entreprenører med immigrasjonsbakgrunn i Norge, Spania, Tyskland, Polen og Hellas
 • Utvikle et nettbasert program for entreprenører
 • Utvikle en ressursbank for entreprenørskap
 • Skape en såkalt «karriere KIT», nyttige verktøy for entreprenører i videoformat
 • Kvalitetssikring og evaluering av aktiviteter og resultater  
Logo EU - Erasmus +
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Hvordan kan vi hjelpe migranter som ønsker å starte en bedrift i Norge?

Europa opplever nå krig og ukrainske flyktninger som strømmer rundt i Europa. Norge kommer til å ta ansvaret med å ta i mot nye flyktninger. På grunn av dette er det relevant å ta å se på hvordan Norge tilrettelegger for entreprenørskap for migranter – hvor lett er det å starte en bedrift når du er ny i Norge? Sysselsetting er viktig for Norge, og for dem som flytter hit av ulike årsaker.

Det finnes muligheter for å få assistanse for start-ups i Norge, men hjelpen varierer basert på hvor i landet du befinner deg. Fra et migrantperspektiv er det vanskelig å vite hvor informasjonen ligger, særlig om du ikke har tilstrekkelig norskkunnskap.

Engelske kurs for oppstartsbedrifter

I Kongsberg finnes en forskole for entreprenører. De har noen av intensivkursene sine på engelsk, slik at nye og driftige innbyggere i landet kan komme lettere i gang med foretak.  Kursene går over 3 dager. Som kursdeltaker lærer du å utvikle ideene dine til å bli en forretningsidé, og hvordan du kan realisere dem.

KBT og KBT Fagskole er opptatt av sosial innovasjon, og å styrke marginaliserte grupper. Derfor synes vi denne forskolen hørtes veldig interessant ut. I forbindelse med Erasmus-prosjektet Smart Business for All dro vi på besøk til forskolen, for å lære mer om hvordan de jobber og hvordan vi kan bruke den kunnskapen til å styrke enda flere i Norge og Europa.

Erasmus + prosjektet Smart Business for All – SMAB

KBT Fagskole jobber med å kartlegge entreprenørskap for migranter i Norge gjennom en casestudie under prosjektet Smart Business for All. I den sammenhengen er det nyttig for oss å få innsikt i dagens situasjon og knytte tettere bånd med vår prosjektpartner Startup Migrant, som har hovedkontor i både Berlin og Oslo. KBT Fagskole valgte å observere og ta kontakt med deltagerne av denne forskolen i Kongsberg.

Rektor Karl Johan Johansen og studiekonsulent Preben Hegland representerte KBT Fagskole på intensivkurset. Kurset vi fikk være med på var et intensivkurs i entreprenørskap, rettet mot migranter. Startup Migrant holder kurs i blant annet Tyskland, Norge og Polen. Under besøket fikk vi bli litt bedre kjent med to av deres representanter, Nicolai Strøm-Olsen og Pira Thiru. Nicolai Strøm-Olsen er en av Startups Migrants sine representanter i SMAB.

Preben og Karl Johan fra KBT Fagskole besøkte Forskolen for å bli kjent med hvordan forskolen trener kommende entreprenører. Her ble de kjent med flere dyktige personer som har kommet til Norge fra ulike steder av verden. Erfaringene fra Startup Migrants blir veldig nyttige i prosjektet Smart Business 4 All! (Foto: Pira Thiru)
Logo Smart Business for all
Erasmus-prosjektet SMAB har fått en egen logo, som du vil få se mer av framover. SMAB har også en Facebook-side, hvor det vil komme oppdateringer fra prosjektet underveis i prosjektperioden

Forskolen – Samler gründerspirer med ulik bakgrunn

Forskolene til Startup Migrants er et samlepunkt for entreprenører med ulik bakgrunn og språk. Forskolen er åpen for alle, men tiltrekker seg mest entreprenører med annet morsmål enn norsk. Det forskolen er flink til er å skape et rom for gründervirksomhet.

Deltagerne får tilgang til historier fra andre entreprenører og muligheten for å stille dem spørsmål. Videre får de mulighet til å bygge nettverk med etablerte entreprenører, relevant kunnskap om hvordan det er å starte et selskap i Norge og en relasjon med Startup Migrant som kan brukes etter endt kurs.

Deltakere med stort spenn

Deltageren på dette intensive kurset var fra blant annet Spania, Iran, India og Afghanistan. Noen hadde vært bosatt i Norge i 15 år, mens andre hadde bare vært i Norge i noen måneder. Det var derfor et stort spenn, og alle var engasjerte med å skape et selskap i Norge. 

Vi takker for at vi fikk komme på besøk til Forskolen, og gleder oss til videre samarbeid med Startup Migrants i SMAB-prosjektet!

Logo Erasmus +

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Utjevning av sosiale utfordringer for immigranter

KBT fagskole ønsker å bidra til utjevning av sosiale utfordringer for start-ups for entreprenører med immigrasjonsbakgrunn

I anledningen med verdensdagen for sosial rettferdighet den 20. februar, så ønsker KBT fagskole å dele litt med sine lesere om hvordan KBT fagskole vil bidra til utjevning av sosiale utfordringer i Norge og Europa.

Entreprenørskap krever ideer og pågangsmot, men også språkkunnskaper og kunnskap om landets lover og regler. Med andre ord, så kan terskelen være høy for immigranter som vil starte en ny bedrift i sitt nye hjemland på grunn av språkvansker. Hvordan kan vi løse noen av utfordringene som immigranter møter når de skal gå i gang med en ny Start-up? Det er her prosjektet Smart Business for All kommer inn i bildet, dette må undersøkes.

Logo - Smart Business 4 All - SMAB

Smart Business for All sine overordnende mål:

 • Utarbeidet en casestudie som kartlegger dagens situasjon for entreprenører med immigrasjonsbakgrunn i Norge, Spania, Tyskland, Polen og Hellas
 • Utvikle et nettbasert program for entreprenører
 • Utvikle en ressursbank for entreprenørskap
 • Skape en såkalt «karriere KIT», nyttige verktøy for entreprenører i videoformat
 • Kvalitetssikring og evaluering av aktiviteter og resultater    

Casestudie om entreprenørskap

Våren 2022 skal KBT fagskole med sine europeiske partnere lage en case studie om immigranters erfaring med entreprenørskap. Målet er å lage et grunnlag for videre arbeid med immigranter og marginaliserte gruppers tilgang til hjelp til å starte en ny bedrift.

Dette blir gjort gjennom en kartlegging av situasjonen på det nasjonale, regionale og lokale nivået. KBT fagskole vil ta i bruk offentlige data, fra blant annet SSB for å se på hvordan situasjon ser ut i Norge.

Videre vil entreprenører med immigrantbakgrunn bli intervjuet gjennom fokusgrupper. Slik kan vi samle inn informasjon om immigranters og andre marginaliserte gruppers erfaring med entreprenørskap i Norge, Polen, Tyskland, Spania og Hellas. Resultatet av arbeidet vil resultere til en rapport, som inneholder hva som er bra og hva som bør forbedres i Europa.

Bilde fra et digitalt møte i prosjektet Smart Business for All (SMAB)
KBT fagskole sine representanter for dette prosjektet er rektor Karl Johan Johansen og studiekonsulent Preben Hegland

KBT fagskole sine partnere i prosjektet:

KBT fagskole sitt mål med prosjektet

KBT fagskole ønsker å bidra til inkludering av marginaliserte grupper i samfunnet. Målet er at det skal bli enklere å opprette bedrifter, selv om morsmålet ikke er for eksempel norsk som immigrant i Norge eller polsk i Polen. Det betyr en bedre mulighet for migranter til å bidra og bruke sin kompetanse og få en tilknytting til bosted og lokalsamfunnet. Dette er svært viktig for oss på KBT fagskole. Med andre ord, så er målet bedre integrering inn i samfunnet, noe som passer godt med våre tanker og verdier basert på Recovery og CHIME-modellen.

KBT fagskole sin rolle

KBT fagskole har ansvaret for denne delen av prosjektet og skal derfor være bindeleddet mellom våre europeiske partnere. Dette betyr at KBT skal publisere sluttrapporten, men først skal KBT fagskole ta på seg ansvaret med å lage maler på hvordan våre partnere skal besvare oppgavene sine.  

Med KBT fagskole i hovedsetet for månedlig møtevirksomhet, og på disse møtene deles det meninger og tanker fra ulike steder i Europa. Disse plenumdiskusjonene skjer for det meste gjennom digitale plattformer som Zoom og EU-plattformen ADMINPROJECT.

Prosjektet skal også ha fysiske møter, og Trondheim har ansvaret for det første møte. På grunn av COVID-19 situasjonen i Norge og Europa så har dette møte møtt noen utfordringer. For øyeblikket utforsker vi muligheten for et møte rundt mars og april.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

KBT Fagskole i Erasmus+ prosjekt – Smart Business for all

I høst fikk vi vite at vi og våre samarbeidspartnere i Erasmus+ prosjektet «Smal business for all» har fått finansiering til å sette i gang. Med dette prosjektet ønsker vi å lage verktøy for migranter til å starte sine egne bedrifter. Dette vil vi gjøre ved å

 • Gjennomføre case-studier av hvilke behov for opplæring og fasiliteter migranter har for å kunne starte foretak i sine nye hjemland
 • Utvikle et e-læringsprogram for entreprenører
 • Utvikle en nettbasert ressursbank
 • Skape et «Karriere verktøysett» for å fasilitere oppstartsbedrifter
 • Kvalitetssikre og evaluere aktiviteter og resultater i prosjektet  

Internasjonalt samarbeid

Teamet i dette prosjektet består av organisasjoner fra Hellas, Spania, Tyskland, Polen og Norge:

Prosjektgruppa har allerede hatt to (digitale) møter, og jobber nå med å få formalitetene på plass og å fastsette hovedrammene for prosjektet. Hver partner har sin hovedoppgave, og vi gleder oss til å se hva vi kan få til sammen innen prosjektet er ferdig i 2023.

Som en del av prosjektet, vil vi utføre case-studier fra hvert land som er representert i prosjektgruppen. Det blir spennende å se hva slags likheter og forskjeller det er rundt behovene marginaliserte grupper i ulike land har for å kunne starte opp egne foretak. Arbeidet med case-studier starter tidlig i 2022.  

Empowerment av marginaliserte grupper

Med dette prosjektet ønsker vi å skape verktøy som kan styrke mennesker som befinner seg i en sårbar situasjon. KBT Fagskole bygger på en recoveryorientert tankegang. I følge CHIME-modellen, er empowerment en faktor for hva som kan gi et meningsfullt liv. Dette gjør at dette prosjektet passer veldig godt for KBT Fagskole!

Vi vet at mange migranter og mennesker i andre marginaliserte grupper har enorme ressurser, som kanskje kan være vanskelig for dem rundt å se ved første øyekast. Språk, kultur og/eller sosiale stigma kan stå i veien for at folk ser hva andre faktisk kan bidra med i samfunnet. Vi håper dette prosjektet kan bidra til å bryte ned noen av disse barrierene.

Prosjektets bakgrunn

Rektor ved KBT Fagskole, Karl Johan Johansen, er en av ildsjelene bak dette prosjektet:

«Det begynt som et initiativ fra InnoveED i Hellas som er det landet som har hatt størst utfordringer med innvandring og flyktninger. Gradvis har vi bygd om et partnerskap som bestemte seg for å sende en søknad sammen. Til sammen er vi et sterkt team, som tar sikte på å komme opp med noen spennende og innovative løsninger!»

Mens de greske samarbeidspartnerne har ledet arbeidet med å søke om å få midler til å gjennomføre «Smart business for all», tar KBT Fagskole nå over spakene, og vil lede prosjektet framover.

Rektor Karl Johan er spent på hva vi kan få til i “Smart business for all” de neste to årene
EU Logo

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.