Godt nyttår!


KBT Fagskole ønsker å takke alle studenter, undervisere og samarbeidspartnere for et spennende oppstartssemester høst 2020. Vi ser frem til et nytt år med spennende utfordringer og faglig utvikling.

Våren 2021 kommer vi til å fullføre det første året med utdanningen for erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rusarbeid, og vi gleder oss til å markere dette sammen med studenter og samarbeidsfolk. Vi håper at det vil være mulig å samles i våre lokaler i Sorgenfriveien, men vi er forberedt på å mestre enda en hybridløsning for en fysisk-digital samling. Videre ser vi frem til å kunne ønske velkommen et nytt kull med engasjerte studenter høsten 2021. Søknadsportalen åpner 1. april og frist for å søke er 15. april.

Vi i KBT Fagskole ønsker alle sammen et riktig godt nyttår og lykke til med ønsker og mål for det nye året!